Feta och magra hundar

 

Jag pratar om att många hundar är överviktiga, ett ämne som vi dessvärre inte tagit itu med, ännu. Det vi idag ser som normalvikt idag är ofta överdrivet, på vissa raser rent regelvidrigt. Vi matar ihjäl våra hundar. Jag är djupt oroad över allt lidande som detta leder till, alla förkortade liv. I detta fall drabbas inte enbart hundarna, utan även de som matar ihjäl sina hundar, hundägarna!

 

 

Fetma

Fetma ger mattare päls, en fet hund får aldrig samma glans eftersom pälsen inte är i så god kondition, de får också lättare mjäll.

En normalviktig hund med en välvårdad päls på en hund som är i god kondition = frisk är blank med täthet och studs.

Den absolut vanligaste semilnghårs hunden med normalt hull får en päls som inte trasslar lika lätt, en päls som slår ifrån sig vatten och smuts lättare. Pälsen är skötselns spegel.

Fetma ger följdsjukdomar som kan ge livslångt lidande, ibland också livslång medicinering.

Fetma förkortar livet på hundar.

Ge inte människans problem till våra älskade hundar!

 

 

Varför har fetma blivit skönhetsideal på hund?

Denna inställning är inte på något vis mindre snedvriden än att se att manekänger ska vara magra. Att vara för mager leder sällan till livslångt lidande, om man jobbar med problemet när det uppdagas, medan fetma ofta leder till framtida handikapp och även ofta till för tidig död.

En hund som man måste trycka hårt över revbenen på för att känna benen har fetma. Detta har blivit "gott hull"  på hund idag. Detta ideal är sjukt. Sjukt... Ta in det ordet och vad det betyder. Sjukt.

För varje år som går lär vi människor hur mycket fetma skadar människor och hur mycket fetma kostar samhället. Människan ändrar t o m sin fysiologi, både utvärtes, vilket är uppenbart, men också invärtes. Man får heller inte bortse från psykiska förändringar. Många människor kommer förr eller senare att leva med livslånga medicineringar p g a fetma. Man säger att för varje kg som en människa bär som övervikt minskar människans livslängd.

Generationer med fetma ökar riskerna ännu mer. På hund skiftar generationerna fortare än hos människor.

Är det dit vill vill komma med våra hundar?

Sluta ha fetma som skönhetsideal på våra hundar!

Fetma är djurplågeri.

Istället för att ge mängder med mat till hundar bör vi fokusera på att ge bra mat i bra mängd. Vi bör känna en stolthet i att hålla våra hundar i god fysisk kondition såväl som i psykisk balans.

 

 

Övervikt

Övervikt är dessvärre ett stort problem bland våra älskade hundar, man tror att ca 30 % av Sveriges hundar är överviktiga.

Övervikt på människor redan i unga år ger kraftigt ökad risk för cancer, diabetes och hjärtfel. Riskerna ökar redan vid en mycket lätt övervikt.

Övervikt kan i enstaka fall bero på olika sjukdomar, så det är inte helt fel att kolla upp hunden hos en veterinär. De brukar dessutom kunna rekommendera en del bra foder, motion o s v.

Övervikten i sig är skadlig för hunden och övervikt ger många följdsjukdomar som förkortar hundens liv.

Övervikt är farligt. Det finns många faktorer som kan förkorta din hunds liv p g a övervikt.

Här är endast några följdsjukdomar som kan komma av att hunden är övergödd:

 

 

Matning av hund handlar om balans. Man ska inte ta in mer energi än man gör av med.

Alltså för att komma tillrätta med problemet (hos vuxna hundar) ökar man motion, speciellt kreativ motion, inte endast gå på slät backe i stilla mak. Sedan byter man till ett foder som är till för bantare. Man kan, ifall hunden ser mycket hungrig ut, byta ut dess mellanmål (som den sannolikt är van vid sedan tidigare, annars hade den antagligen inte blivit fet till att börja med) mot morot, kål, hårt bröd eller andra vettiga mellanmål som innehåller lite socker och stärkelse. Det viktiga är att det är i rätt mängd.

 

 

Att mata en hund så den blir överviktig är INTE att skämma bort en hund, det är att vansköta en hund

Följdsjukdomar av övervikt är många.

De flesta av följdsjukdomarna är dessutom väldigt smärtsamma.

Dessutom tenderar fetma-skador att bli mer och mer smärtsamma år efter år.

En riktig plåga för den stackars hunden, för att ägaren ska mata hunden för ägarens egna höga nöje.

Många oj´ar sig om en vuxen hund är lite slank. Detta har nära nog inga följdsjukdomar. Om det får följder så är det oftast övergående direkt när hunden börjar få normalt med bra mat.

Detta kan också hända om man ger hunden normalt hull men ger dåligt sammansätt kost till sin hund. Men som sagt, det får i stort sätt aldrig några följder.

Om däremot hunden får alderles för lite mat eller dålig mat när den växer kan vissa delar av hunden växa sämre. Det kan få följder. Men även här är det sällan så illa så hundvalpen växer upp med grava handikapp för livet av sin dåliga uppväxt.

Hundar SKA ha bra mat i tillräckliga mängder. Varken mer eller mindre. Det är ägarens ansvar, hunden har INTE ansvar för detta.

Vi ska vårda våra hundar väl och skydda dem från lidande.

Håll därför hunden heller på slanka sidan och inte för tjocka.

 

 

Att plocka ner en hund till normal vikt är att skydda sin hund från lidande

Gör man detta på rätt sätt är det en befrielse för hunden, ingen plåga.

Nyckeln är många till en lyckad viktnedgång, små mål varje dag av mat av bra kvalitet.

Ett foder ska innehåller allt hunden ska ha men som inte ha höga halter av fett och protein i maten, utan heller låga halter av fett och protein.

Om hunden är hungrig hela tiden går det bra att ge hunden morötter, kål, kålrot o s v. Mycket kål kan göra att hunden släpper väder, men den mår inte dåligt av det.

Man kan antingen ge riven morot, kål o s v i matportionerna, eller som mellanmål mellan måltiderna. Allt efter när hunden behöver extra mat.

Vissa hundar har blivit tjocka genom att ha fått för ståra portioner, de kan ha svårt att känna sig mätta på en liten måltid, då kan man dryga ut måltiden så den blir större.

Om hunden däremot blivit tjock för att man plockar i hunden mat oavbrutet hela dagar kan man ge morötter etc som mellanmål.

Man kan naturligtvis använda båda sätten!

Vill hunden inte ha morötter o d så är den inte hungrig. Då behöver man inte ge hunden. Men man bör i alla fall bjuda hunden när den ser ut att behöva i många dagar-veckor innan man ger upp.

T ex kan man ge en morotsstav. Tar hunden inte den på en gång så kan man tugga i sig den själv, eller om man har fler hundar, ge den till en annan hund. Om hunden inte tagit den efter en längre tids erbjudande så behöver inte hunden extra.

Det är brottom att få ner hundar i vikt, man ska ta tag i det så fort det bara går, d v s vid nästa måltid innan hunden får skador, eller t o m fler skador av sin övervikt.

Men; Skynda långsamt!

För snabba svängningar kan skada hunden.

Man kan göra ett experiment. Väg allt och skriv upp vad, när och hur mycket du stoppar i hunden per dag. Minska det bit för bit, inte för snabbt. Man kan t ex ta bort 20 % till att börja med.

Exempel: En hund som äter 1 kg/dag ger man 800 gram/dag.

En hund som äter 200 gram om dagen ger man 160 gram om dagen istället. Om hunden är van att få maten 1-2 gånger om dagen, öka gärna till 3-4 gånger/dag istället. Maten fördelas lika mellan måltidena. T ex en hund som äter 200 gram/dag, kanske ca 100 gram två gånger om dagen. Den kan man då ge t ex 4 måltider om dagen med 40 gram per måltid. Extra mellanmål i form av t ex morötter kan man ge ofta.

Är hunden EXTREMT övergödd så minskar man efter någon månad ytterligare på mängden foder.

 

 

Lätt övergödning av djur. Är det något som vi ska sträva efter?

Man har gjort undersökningar på möss. En grupp har fått mindre mängd foder och en annan grupp mer mängd foder av samma sort.

Gruppen med mer foder har vägt mellan 10 - 15 % mer än de med mindre foder. D v s det som folk oftast anser är normalt hull på hund numera men förr skulle ha kallats lätt övergödd.

De möss som fått mer foder har levt 50 % kortare liv.

Detta torde räcka för att få vem som helst att inse att även lätt övergödning (som vi eftersträvar på våra hundar idag) är långsamt mord.

Lätt övergödning av våra hundar har gått för långt. Vi mördar våra hundar.

 

 

Undersökning i England

University of Liverpool gjorde en studie på hundarna på Crufts 2015, de kom fram till att 25 % av dessa fina utställningshundar var överviktiga. Något som inte gillades av Cruftsdomarna och deras kennelklubb.

 

 

Äldre hund som går ner i vikt

Märker man att en äldre hund är på väg att gå ner i vikt så kan man börja med att leta felet i munnen på hunden. Förvånansvärt ofta har jag sett att dålig tandstatus som leder till tandvärk gör att hundarna drar sig för att äta och går ner i vikt. När jag får förfrågan om äldre hundar (eller katter och andra djur) som går ner i vikt brukar jag i första hand rekomendera djurägare att titta i munnen. Där finns förvånansvärt ofta svaret på viktnedgången.

Även andra varianter är vanliga, som att man ser att hunden har dålig munhygien med värk, och då förstår man plötsligt varför hunden gått ner i vikt på senare tid.

 

 

Gödning och bantning

Både vid gödning och bantning är det viktigt att ge många, små portioner.

 

 

DET ÄR INTE SNÄLLT ATT ÖVERGÖDA HUNDAR!

 

Uppdaterad 2018-11-12