Tryanosoma brucei

 

Tryanosoma brucei är en encellig parasit som orsakar Afrikansk sömnsjuka (trypanosomiasis). Parasiten sprids till människor och djur när en infekterad tsetsefluga biter dem. Sjukdomen finns enbart i Afrika. Parasiten tillhör en grupp protozoa som kallas kinetoplastider efter ett DNA innehållandes struktut i deras mitokondrie - kinetoplastiden. Andra celler som tillhör denna grupp är Leishmania spp och Trypanosoma cruzi.

Cellen är ca 20 µm lång och 4 µm bred och har en flagell med vilket den rör sig framåt.

 

 

Chagas sjukdom

 

Chagas sjukdom är en parasitsjukdom som orsakas av flagellaten Trypanosoma cruzi.

Värddjuret är diverse skogslevande, mindre däggdjur, hundar, katter och speciellt i områden med hög sjukdoms täthet, även människor.

Vektorn för sjukdomen är skinnbaggar av släktet Triatoma. Smittan överförs genom att skinnbaggar trivs i primitiva bostäder, framför allt i stråtak t raditionella hyddor med hordgolv och väggar av käppar. Sjukdomen kan också överföras via blodtransfusioner, organtransplantationer och i moderlivet. Parasiterna kan infektera nervsystemet, matsmältningssystemet och muskelceller i hjärtat.

Dödligheten är ca 10 %, vanligtvis i hjärtfel. Det tar ca 5 år från infektion till död i avsaknad av behandling. Då symtomen uppträder har ofta organskadorna redan blivit kroniska.

Sjukdomen förekommer i Amerika, från södra USA till södra Argentina.

 

 

Uppdaterad 2018-06-06