Tropisk hjärtmask

 

Tropisk hjärtmask (Dirofilaris immitis) är inte naturligt förekommande i Sverige.

Den vuxna masken är 10 - 30 cm lång.

Den vuxna masken finns i hjärtat och de stora kärlen.

Tropisk hjärtmask förekommer i tempererade och tropiska områden över hela världen, bl a Sydeuropa, USA, Kanada och Medelhavsländerna.

Sjukdomen överförs via olika sorters mygg, det förs över när de sticks.

Vi vet inte om de sorters mygg som bor i Sverige kan överföra tropisk hjärtmask.

Man kan förebygga utvecklingen av denna mask genom att avmaska regelbundet. Kennelhundar är ofta avmaskade, speciellt under myggsäsongen, men gatuhundar utgör alltid en stor risk.

Hos hunden utvecklas masken i hjärtats högra förmak. Hunden som drabbas uppvisar samma symtom som en hund med allvarligt hjärtfel.

Är hunden akut infekterad kan man ge avmaskningsmedel som biter på hjärtmasken, men medicineringen kan leda till döden, då masken som dör av medicinen kan täppa till viktiga blodkärl hos hunden på sin väg ut ur kroppen varmed hunden dör.

Diagnos kan fastställas under gynnsamma förhållanden via antikroppar eller mask i hundens blod.

 

 

Uppdaterad 2021-04-24

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström