Toxoplasma

 

Toxoplasma gondii är paprasiterande urdjur (protozoer), den infekterar djuren.

Själva sjukdomen heter toxoplasmos. Den tillhör släktet apicomplexa.

Huvudvärden till Toxoplasma gondii är katt. Det är i katt som toxoplasma gondii förökar sig.

De flesta varmblodiga djur, inklusive människan, kan drabbas.

Det vanligaste djuret som drabbas av toxoplasmos är får. Fåren får det via foder som katter lagt sin avföring i eller på betet via avföring från katter i hagen.

Katten är i sin tur smittad av smågnagare som den äter och som är mellanvärd för parasiten.

Toxoplasma - ägg utsöndras via kattens avföring 1 - 2 veckor efter att katten blivit smittad, sedan blir katten oftast immun och kommer aldrig mer att utsöndra ägg. En del katter kan dock bli latenta bärare av parasiten, då sker ofta reaktivering av infektionen med utsöndring av ägg när katten är nedsatt i immunförsvaret, t ex vid förlossning.

Toxoplasmos är vanligen en smärre och självbegränsande sjukdom. Ofta får djuret (eller människan som också är ett djur) som drabbas inga symtom eller väldigt små symtom. Ibland kan det uppstå en mild feber, lätt hängighet och svullnad i halslymfknutor. Individer med nedsatt immunförsvar drabbas oftast hårdare.

Det finns två sett att bli smittad. Äggen från kattens avföring. Äta rått kött (vid hög temperatur dör parasiten) som är smittat.

När parasiten tar sig till tarmarna tränger den igenom och ut i blodomloppet. Därifrån kan den sprida sig till olika vävnader där dem börjar föröka sig.

Oftast klarar immunförsvaret av att hindra parasiten från att sprida sig vidare, kvar blir så kallade bradyzoiter, cystor som innehåller tusentals organismer. Immunförsvaret håller cystan i schack. Vid nedsatt immunförsvar kan parasiten ta sig vidare till vitala organ, hjärtmuskulatur, lever, hjärna, och där orsaka allvarlig sjukdom.

Det allvarligaste vid Toxoplasmos på hund är när parasiten överföras från moder till foster och orsaka abort och medfödda infektioner, speciellt om tiken drabbas första gången av smittan under dräktigheten. Om smittan slår till under början av dräktigheten kan fostren resorberas. Sker det senare kan fostret mumifieras och antingen spontanaborteras eller födas fram på vanligt sätt. Kommer infektionen i slutet av dräktigheten kan barnen rent födas levande men försvagade, eller födas dödfödda.

På får kan man se typiska vita fläckar i moderkakan hos drabbade.

Toxoplasmos kan ge beteendeförändringar. I vilket fall har man sett det hos råttor och möss. Man spekulerar i att toxoplasmos hos människor kan framkalla förhöjd riskbenägenhet, långsamma reaktioner, känslor av otrygghet eller / och osäkerhet och neuroticism. Man tror också att toxoplasmos kan spela roll vid schizofreni och paranoia hos människor. Hos nyfödda där modern drabbats av toxoplasma kan barnen få skador på centrala nervsystemet.

Tackor som drabbats blir immuna och kan användas för fortsatt avel.

Man mäter antikroppar mot toxoplasma gondii i blodet för att se ifall man är infekterad.

I västvärlden har toxoplasmos förekommit så ofta som i 50 % av alla kvinnor (människa) i fertil ålder på 50 - talet. I slutet av 90 - talet är talen 14 % för Stockholmsområdet och 26 % i Skåne. Man uppskattar att mellan 30 - 36 % av jordens befolkning i stort sett är infekterade.

Denna sjukdom är en zoonos. Detta innebär att det är en sjukdom som kan smittas mellan djur och människor.

Människan kan få i sig ägg från toxoplasma på två sätt. Via direktkontakt med ägg från kattens avföring eller att man äter mat som blivit kontaminerat av kattfaeces. Avförings levande flugor kan föra över ägg från kattens avföring till mat.

Det andra sätter för människa att bli smittad är via otillräckligt upphettat kött som är smittat.

Havande kvinnor bör INTE hantera katt, och definitivt inte deras avföring.

Noggrann hygien gäller alltid i kontakt med katt och förlossningsarbete med får.

Man kan till viss del förebygga detta genom att inte ha katt, eller endast innekatter. Att man håller strikt kontroll på kattens avföring så hundar inte kommer åt det. Hundens foder bör dessutom finnas i slutna kärl så inte katter eller flugor kan ta sig in i maten.

 

 

Uppdaterad 2021-04-24

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström