Temperatur och puls

 

Hundens temperatur

Vuxna hundar har en kroppstemperatur runt 38,5 grader C. Precis som på människa kan det dock variera lite från individ till individ. För att kolla din hunds temperatur är det inte helt fel att ett par gånger när hunden är vuxen kontrollera din hunds normaltemperatur.

Höjd temperatur kan tyda på att det är en infektion någonstans i hunden. Låg temperatur kan tyda på chock eller dåligt allmäntillstånd.

En nedgång på ca 1 grad är inte ovanligt på en tik ca ½-1 dygn före en valpning.

Om din hund har feber, kontakta din veterinär!

 

 

Puls

För att kontrollera hundens puls känner man med fingrarna på insidan av låret uppemot ljumsken i närheten av ljumskvecket. Man får oftast flytta runt lite på fingrarna för att hitta igen det rätta stället. Prova gärna på friska hundar för att känna igen hur en bra puls på en hund ska vara. Man ska dock inte bli orolig om den slår i otakt, det är normalt för hundar.

 

 

Yttre temperatur

Med yttre temperatur menar jag temperaturen inomhus och utomhus som hunden vistas i.

Hälsosam yttre temperatur för friska och sunda halvvuxna och vuxna hundar är för de flesta hundar 14-16 grader.

Detta innebär alltså att i stort sätt alla våra hundar har för varmt och ibland för kallt.

Ett antagande kan vara att hunden föredrar den temperatur som är sundast för dem.

14-16 grader ger värme och inte en överdriven värmeförlust då de flesta hundar har extremt värmande pälsar.

14-16 grader ger bakterier och liknande som är skadliga för hundar en mindre chans att ta överhand och göra hunden sjuk.

En hund som är sjuk kan behöva varmare temperatur. T ex om hunden är i chock MÅSTE den ha varmare för största chans att klara sig ur chocken.

Mycket små valpar måste ha varmare. Går temperaturen ner för mycket så kan inte en liten valp tillgodogöra sig mjölken, utan mjölken passerar tarmen utan någon näringsupptag, d v s det är samma som om hundvalpen inte fått mat.

 

Uppdaterad 2018-07-14