Myggor som smittbärare

 

Sjukdomar överförs ibland via vissa insekter, en del av dessa insektsarter som närmar sig Sverige.

Det man måste ha i minne är att det finns 33 000 olika sorters myggor (g:a uppgifter, numera säger man ca 3,500 arter).

Sjukdomar/smittor gör allt för att överleva. Om en smitta har en viss sorts mygga som mellanvärd är det lätt att smittan till sist muterar till att ha en annan myggsort som mellanvärd i avsaknad på rätt sorts mygga i ett område där rätt sorts mygga inte finns. Det är också lätt hänt att rätt sorts mygga anpassar sig till att leva i vårt land, speciellt som vädret förändras.

 

181221 Det finns ca 3,500 arter av mygg i världen (skrivet dec. 2018). Några få av dessa arter av mygg kan sprida vissa sjukdommar.

Några av de sjukdomar som myggor kan bära på är: Denguefeber, zikavirus, malaria (ca 600,000 dödsfall per år i världen), gula febern, chikunguya, japansk encefalit.

 

 

181221 Myggarter från subtropiska och tropiska områden sprids

Myggarter som tidigare inte funnits i norr kommer närmare för vart år som går. Rapporter kommer med jämna och ojämna mellanrum där myggor och andra smittbärare som tidigare inte funnits i norr, kommer närmare och närmare.

 

 

181221 Myggor kan vara kreativa

Malariamyggan har blivit resistent mot myggmedel p g a all användning av myggmedel.

Moskitomyggan har lagt om dygnsrymt efter att många människor har börjat använda myggnät när de sover. De är istället aktiva på eftermiddagar och kvällar numera, istället för natten.

 

 

Olika sjukdomar överförbara via mygg

Chikungunya är en virussjukdom. Den sprids med asiatiska tigermyggan. Den myggan har konstaterats i södra Tyskland.

Dengufeber är en virussjukdom. Den sprids med asiatiska tigermyggan. Den myggan har konstaterats i södra Tyskland.

Gula febern.

Japansk encefalit.

Malaria (ca 600,000 dödsfall per år i världen) sprids med Anophelesmyggan. Denna mygga finns i Sverige men de bär inte (än så länge) på Malaria parasiten. Anophelesmyggan övervintrar inomhus.

Myggor sprids bl a genom handeln med begagnade däck. Myggan lägger sina ägg i däcken som sedan kläcks i ett annat land.

Rift Walley Fever är en zoonos (= smittar alltså mellan djur och människor). Sprids med fåglar men överförs till människor via myggor av ett flertal sorter. Sjukdomen kommer ursprungligen från Afrika. På senare år (skrivet 2012) har flera utbrott konstaterats i Europa.

West Nile Fever är en sjukdom som människor kan dö av. Det är en zoonos (smittar alltså mellann djur och människor). Det har varit utbrott av denna sjukdom i Italien och Frankrike. I Grekland är det ett 30 - tal dödsfall varje år till följd av West Nile Fever. Sjukdomen sprids med fåglar men överförs till människor via myggor av ett flertal sorter. Sjukdomen kommer ursprungligen från Afrika.

I september 2012 kommer rapporter om tre nya dödsfall i West Nile Fever. Denna gång från Serbien. Ytterligare 35 personer har smittats av viruset som smittar via myggor.

Zikavirus.

 

 

Uppdaterad 2018-12-21