Myggor som smittbärare

 

Sjukdomar överförs ibland via vissa insekter, en del av dessa insektsarter som närmar sig Sverige.

Det man måste ha i minne är att det finns 33 000 olika sorters myggor (g:a uppgifter, numera säger man ca 3,500 sorters mygg).

Så är det ännu mer förvirrande antal (skrivet januari 2020) arter av mygg. Enligt ett TV program som är ett par år gammalt: Man känner till 3023 olika arter av mygg. Ca 150-200 som är från 3 olika huvudgrupper/släkten av dessa 3023 olika arterna kan föra över farliga sjukdomar till människor.

Sjukdomar/smittor gör allt för att överleva. Om en smitta har en viss sorts mygga som mellanvärd är det lätt att smittan till sist muterar till att ha en annan myggsort som mellanvärd i avsaknad på rätt sorts mygga i ett område där rätt sorts mygga inte finns. Det är också lätt hänt att rätt sorts mygga anpassar sig till att leva i vårt land, speciellt som vädret förändras.

 

Det finns ca 3,500 arter av mygg i världen (skrivet dec. 2018). Några få av dessa arter av mygg kan sprida vissa sjukdommar.

Några av de sjukdomar som myggor kan bära på är: Denguefeber, zikavirus, malaria (ca 600,000 dödsfall per år i världen), gula febern, chikunguya, japansk encefalit.

 

3,500 olika arter av myggor finns det i världen (skrivet augusti 2019). Olika myggsorter kan bära olika sjukdomar. Vissa sjukdomar smittas till människor. Bl a zika, malaria, gula febern, dengufeber, chikungu/chikunguya, japansk encefelit, malaria. En mygghona kan lägga upp till 500 ägg på några veckor. Tigermyggan överlever som ägg i kyla.

Burundi har redan i augusti -19 rapporterat 5,7 miljoner malariafall sedan januari -19. Det är nära halva Burundis befolkning. Under samma tid har över 1,800 människor dött av malaria (enl. WHO).

Under hela 2017 registrerade WHO nästan 220 miljoner malariafall i världen med ca 435 000 dödsfall. 90 % av dem var i Afrika.

 

Man ser vilka olika siffror som anges vid olika repotage. Man får nog gå på WHO´s siffror, och anta att det är de mest korrekta.

 

 

Myggarter från subtropiska och tropiska områden sprids

Myggarter som tidigare inte funnits i norr kommer närmare för vart år som går. Rapporter kommer med jämna och ojämna mellanrum där myggor och andra smittbärare som tidigare inte funnits i norr, kommer närmare och närmare.

 

 

Myggor kan vara kreativa

Malariamyggan har blivit resistent mot myggmedel p g a all användning av myggmedel.

Moskitomyggan har lagt om dygnsrymt efter att många människor har börjat använda myggnät när de sover. De är istället aktiva på eftermiddagar och kvällar numera, istället för natten.

 

 

Olika sjukdomar överförbara via mygg

Chikungunya är en virussjukdom. Den sprids med asiatiska tigermyggan. Den myggan har konstaterats i södra Tyskland.

Dengufeber är en virussjukdom. Den sprids med asiatiska tigermyggan. Den myggan har konstaterats i södra Tyskland.

Gula febern.

Japansk encefalit.

Malaria (ca 600,000 dödsfall per år i världen) sprids med Anophelesmyggan. Denna mygga finns i Sverige men de bär inte (än så länge) på Malaria parasiten. Anophelesmyggan övervintrar inomhus.

Myggor sprids bl a genom handeln med begagnade däck. Myggan lägger sina ägg i däcken som sedan kläcks i ett annat land.

Rift Walley Fever är en zoonos (= smittar alltså mellan djur och människor). Sprids med fåglar men överförs till människor via myggor av ett flertal sorter. Sjukdomen kommer ursprungligen från Afrika. På senare år (skrivet 2012) har flera utbrott konstaterats i Europa.

West Nile Fever är en sjukdom som människor kan dö av. Det är en zoonos (smittar alltså mellann djur och människor). Det har varit utbrott av denna sjukdom i Italien och Frankrike. I Grekland är det ett 30 - tal dödsfall varje år till följd av West Nile Fever. Sjukdomen sprids med fåglar men överförs till människor via myggor av ett flertal sorter. Sjukdomen kommer ursprungligen från Afrika.

I september 2012 kommer rapporter om tre nya dödsfall i West Nile Fever. Denna gång från Serbien. Ytterligare 35 personer har smittats av viruset som smittar via myggor.

Zikavirus.

Harpest smittar till människor med myggor. Antibiotika botar harpest hos människor. Harar dör. Hittar man död hare så gäller varsam hantering, ta helst inte i haren. Rapporterar tll SVA, det är stor möjlighet att de vill ha in haren för att kartlägga eventuell harpest. Fördelen med harpest för människor är att man bara blir smittad en gång, sedan har man livslång imunitet.

 

 

Myggor kan vara bärare av resistenta sjukdomar

Ca 400 000 människor dog i världen under 2017 i sviterna av malaria. Malariastammen KEL1/PLA1 sprids från Kambodja till Vietman, Laos och nordöstra Thailand hittills.

KEL1/PLA1 är resistent mot två av de v anligaste medicinerna mot malaria och sprider sig aggressivt, den ersätter lokala malariasorter och dominerar helt.

Malaria smittas med vissa sorters myggor. Dessa sorters myggor som kan bära malaria kommer närmare Sverige p g a uppvärmningen.

Resistensen riskerar öka ju mer vi missbrukar antibiotika.

 

 

Smittbärare

Man vet numera att mygg bär på många fler smittor än vad vi tidigare vetat. Det gäller även svenska mygg.

Visserligen har vi än så länge (januari 2020) endast hittat nya smittor i 100-tal som inte smittar till människor.

Fast vi har redan myggor i Sverige som bär på sjukdom som kan överföras till människan.

När man undersökte mygg (skördade 2019) från områden där det finns myggor som kan överföra ockelbo-sjukan till människor, då upptäckte man enorma mängder smittor dessa mygg bär på, som man tidigare inte kände till.

Det är nog på tiden att vi i Sverige börjar få en inventering av smittor på olika mygg runt om hela vårt avlånga land.

 

 

Upprepade nyheter

Så är det "nyheter" idag (191124) om att de nu har fixat p-piller till myggor. De poengterar starkt att det är en helt ny uppfinning.

Detta är gamla nyheter. Det har funnits i massor av år, men nu går det att ge p-medel till myggorna på ett nytt sätt.

Det tycks vara praxis numera att återge gamla nyheter med jämna mellanrum i olika ämnen och påstå att det är nya rön.

Mer om nyheter.

 

 

Mer nyheter. Mer om resistens.

 

 

Uppdaterad 2020-06-21

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström