Rasstandard för Borzoi

Min egen tolkning!!!

 

Rasstandard Egna kommentarer
Helhetsintryck:

Borzoi är en ras med aristokratiskt utseende. Den är storvuxen med torr men samtidigt robust konstitution. Till konstruktionen skall borzoi vara mycket lätt långsträckt. Tikarna är som regel längre än hanhundarna. Benstommen skall till sin struktur vara stark men inte tung. Den skall vara tämligen flat. Den torra muskulaturen skall framför allt på låren vara väl utvecklad, dock ej markerad. Harmoniska former och rörelser är av största betydelse.

Aristokrat. Proportioner. Könsskillnad. Harmoni. Musklad fast inte framträdande musklad. Torr.
Viktiga måttförhållanden:

- Hos hanhund skall höjden vid manken vara densamma som eller endast något överstiga höjden över korset.

- Hos tik skall dessa mått vara lika.

- Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

- Bröstkorgens djup skall motsvara ungefär halva mankhöjden.

- Nospartiet (från stopet till nostryffelns spets) skall vara lika långt som eller något längre än skallpartiet (från nackbensknöl till stop).

Normal, könsskillnad. Något förlängd nos.
Uppförande / karaktär:

Till vardags har en borzoi ett lugnt och balanserat temperament. Synen är väl utvecklad och en borzoi ser bra på långt håll. Vid åsynen av ett bytesdjur blir hunden omedelbart upphetsad. Den reagerar då snabbt och häftigt.

Lugn och balanserad.
Huvud

Huvudet skall vara torrt, långt, smalt och aristokratiskt. Sett i profil skall skallen och nospartiet bilda en lång, lätt konvex linje, medan linjen längs hjässbenskammen skall vara rak eller lätt snedställd mot den väl markerade nackknölen. Huvudet skall vara så elegant och torrt att de större blodådrorna skymtar under huden.

Långsmalt, ådrigt.
Skallparti:

Det smala skallpartiet skall ovanifrån sett vara långsträckt ovalt; sett i profil skall det vara nästan plant.

Långsträckt, smalt.
Stop: Stopet skall endast vara mycket lätt markerat. Mycket litet stop.
Nostryffel:

Nostryffeln skall vara svart oavsett pälsfärg. Den skall vara stor, rörlig och påtagligt framskjuten över underkäken.

Stor, framskjuten, svart.
Nosparti:

Nospartiet skall vara långt och väl utfyllt i hela sin längd. Nosryggen skall vara välvd i partiet närmast nostryffeln. Nospartiets längd från stop till nosspets skall vara densamma som eller något överstiga skallpartiets längd från nackknöl till stop.

Tippande näsrygg.
Läppar:

Läpparna skall vara tunna, strama och sluta väl an mot käkarna. Läpparna skall vara svarta oavsett pälsfärg.

Sluta tätt, svarta.
Käkar / tänder: Saxbett eller tångbett. Tänderna skall vara vita och starka. Sax eller tång. Starka.
Ögon:

Ögonen skall vara stora och uttrycksfulla, till färgen mörkt nötbruna eller mörkbruna. De skall vara aningen framträdande, mandelformade och snett placerade, men inte små och smala. Ögonkanterna skall vara svarta oavsett pälsfärg.

Ögon stora, mörka. Mandelformade, sneda, ögonkanter svarta.
Öron:

Öronen (rosenöra) skall vara små, smidiga och rörliga, ansatta över ögonhöjd och burna bakåtriktade mot nacken med öronspetsarna nära varandra, eller riktade nedåt mot och nära nacken. När hunden lystrar bärs öronen högre och riktas då åt sidan eller framåt; ibland bärs ett eller båda öronen helt resta som hästöron.

Små, ögonhöjd, rosett. Över ögonhöjd. Stående vid upphetsning.
Hals:

Halsen skall vara lång och stram med flata sidor. Den skall vara muskulös, lätt välvd och tämligen lågt buren.

Lång, flat i sidor, lätt välvd, lågt buren.
Kropp
Mankhöjd: Manken skall inte vara markerad.

 

Ej markerad.
Rygg:

Ryggen skall vara bred, muskulös och elastisk. Tillsammans med ländpartiet och korset skall den bilda en båge, som är mer markerad hos hanhund än hos tik. Bågens högsta punkt skall vara belägen i området vid första eller andra ländryggkotan.

Bred, musklad, elastisk. Båge, mer markerad hos hanhund. Högsta punkten vid första eller andra ländkotan.
Ländparti: Ländpartiet skall vara långt, välvt, muskulöst och måttligt brett. Långt, välvt.
Korset:

Korset skall vara långt, brett och lätt sluttande. Korsets bredd, mätt mellan höftbenskammarna, får inte understiga 8 cm.

Korsets långt och brett, sluttande, bredd mer än 8 cm.
Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara oval i genomskärning. Den skall inte vara smal, dock inte heller bredare än korset. Den skall vara djup och rymlig, väl utvecklad i längd och nå ner nästan i nivå med armbågarna. I området vid skulderbladen skall bröstkorgen vara flatare men gradvis bli mer rundad i riktning mot de korta, s k falska revbenen, vilket gör att bröstkorgens välvning, sedd i profil, ändrar lutning. Revbenen skall vara långa och lätt välvda. Förbröstet skall vara något framträdande i förhållande till skulderblads / överarmsleden.

Oval. Ej bredare än korset. Djup. Nästan till armbågen. Förbröstet något framträdande.
Underlinje: Buken skall vara väl uppdragen. Underlinjen skall stiga brant mot buken. Kraftig s-kurva på underlinjen.
Svans:

Svansen skall ha formen av en skära eller sabel. Den skall vara lågt ansatt, tunn och så lång att den når höftbenskammens topp när den förs mellan bakbenen. På svansen skall pälsen bilda plym. I stillastående skall svansen bäras hängande. I rörelse höjs den, dock inte över rygglinjen.

Lågt ansatt, tunn, lång. Ej över rygglinjen.
Extremiteter
Framställ:

Frambenen skall vara torra och väl musklade. Sedda framifrån skall de vara helt raka och parallella. Frambenens längd, mätt från armbågen till underlaget, skall vara densamma som eller något överstiga halva mankhöjden.

Ibland överstiger benängden det normala för Borzoi.
Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Här har vi en typisk motsägelse i rasstandarden. Enligt detta skall skulderbladet vara långt. Samtidigt ska överarmbenet vara något längre än skulderbladet. I slutändan tolkar jag detta, tillsammans med rörelserna som kommer med vinklingen och bakställets detaljer i standarden, att det är bäst att rasen är normal i skuldra och överarm. Skuldra och överarm säger helt enkelt emot varandra i rasstandarden, då kommer fria tolkningen in, anser jag. Det finns inte utrymme för fri tolkning när rasstandarden är precis, exakt. Här är det inte det.
Överarm:

Överarmarna skall vara måttligt snedställda. De skall endast vara något längre än skulderbladen. Vinkeln mellan skulderblad och överarm skall vara väl markerad.

Ambåge: Armbågarna skall vara parallella med kroppens mittlinje.  
Underarm:

Underarmarna skall vara torra, långa och ovala i genomskärning, d v s framifrån sett är de smala men från sidan sett breda.

Ovala.
Mellanhand / Framtassar:

Mellanhänderna skall vara något snedställda mot underlaget. Framtassarna skall vara torra och smala, långsträckt ovalformade, s.k. hartassar. De skall vara välvda och ha väl slutna tår. Klorna skall vara långa, starka och vidröra marken.

Hartass, slutna tår. Klor länga, starka och vidröra underlaget.
Bakställ:

Bakbenen skall bakifrån sett vara raka, parallella och något bredare ställda än frambenen. När hunden står fritt skall en från sittbensknölarna tänkt lodrät linje passera framför hasledens och mellanfotens mitt. Alla leder skall vara väl vinklade.

Normalt.
Lår: Låren skall vara väl musklade, långa och snedställda. Långa lår.
Underben:

Underbenen skall vara långa, musklade och snedställda, med väl utvecklade knä- och hasleder, som skall vara breda och torra med tydliga vinklar.

 
Mellanfot: Mellanfötterna skall inte vara långa. De skall vara nästan lodrätt ställda. Förhållandevis korta och lodräta, alltså extremt viklad i hasen.
Baktassar: Baktassar, se framtassar. Hartass, slutna tår. Klor länga, starka och vidröra underlaget.
Rörelser:

Förutom vid jakt är rasens typiska steg ett långsträckt trav, som skall vara lätt, mycket smidigt och svävande. Under jakt rör sig borzoi i extremt snabb galopp med mycket långa galoppsprång.

Långsträckt, lätt, smidigt, svävande.

Jakt - långa galoppsprång.

Hud: Huden skall vara smidig och elastisk

 

Alltså inte för stramt, trots att den så ska vara i ansiktet och benen.
Päls
Pälsstruktur:

Pälsen skall vara silkesaktig, mjuk och spänstig. Den skall vara vågig eller mjukt lockig. På huvudet, öronen och extremiteterna skall pälsen vara sammetslen (silkesaktig men kraftigare), kort och väl åtliggande. På kroppen skall pälsen vara ganska lång och vågig, på skulderblad och kors skall den bilda lösare lockar. På bröstkorgens sidor och på låren skall pälsen vara kortare medan den päls som bildar behäng, byxor och svansplym skall vara längre.

Pälsen silkig, ska INTE vara rak. Lösare lockar på sina ställen. Semilånghår.
Färg:

Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna, utom de med blått eller leverbrunt eller nyanser av dessa färger. Samtliga tillåtna färger förekommer som enfärgat eller som tecken på vit botten. Behäng, byxor och svansplym har påtagligt ljusare färgnyans än bottenfärgen. Svart mask är typiskt förekommande hos de färgvarianter som har svärtade hårtoppar.

Solida är alltså helt ok.

Alla färger tillåtna som inte ger felaktigt färgade pigment på nos, läppkanter och ögonkanter.

Storlek / vikt
Mankhöjd:

Önskvärd höjd: Hanhund 75-85 cm

Önskvärd höjd: Tik 68-78 cm

Hos hanhund skall höjden vid manken vara densamma som eller endast något överstiga höjden över korset. Hos tik skall dessa mått vara lika. Individer vars mankhöjd överskrider den övre mankhöjdsgränsen accepteras under förutsättning att de är rastypiska.

Stor.

Mankhöjd = korshöjd.

På hanhund kan mankhöjden tillåtas att vara något högre än korsets höjd.

Mankhöjden är inte absolut, utan bedöms i förhållande till andra fel och förtjänster.

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Viktigt på rasen:
Helhetsintryck:

- lätt eller tung konstruktion

- lågställt eller högställt helhetsintryck

- lätt benstomme

- otillräckligt utvecklad muskulatur

Ej tung fast muskulös. Ej klen, men elegant.

Ej klen benstomme.

Ej i avsaknad av muskler.

Korrekta proportioner.

Huvud:

- markerat stop

- påtagligt kilformad huvudprofil pga alltför högt skallparti

- bred panna

- kraftiga okbågar

- för smalt nosparti; kort nosparti

- markerade ögonbrynsbågar

Ej kraftigt markerat stop.

Ej kilformat huvud.

Ej bred panna.

Ej för kraftiga okbågar.

Ej för markerade ögonbrynsbågar.

Ej för smalt huvud eller kort nosparti.

Tånder:

- små, onormalt slitna tänder

- avsaknad av en P2 (avsaknad av P1 och M3 beaktas ej)

Ej små slitna tänder.

En avsaknad av P2.

Ögon:

- små, runda, ljust nötbruna ögon

- små smala ögon (med alltför trång ögonöppning)

- alltför synlig blinkhinna

Ej små ögon. Ej ljusa ögon.

Ej smala ögonöppningar.

Ej alltför synlig blinkhinna.

Öron:

- lågt ansatta

- ej bakåtriktat burna

Ej för lågt ansatta öron.

Ej bakåtriktade öron. Detta säger emot standarden, där kommer, som jag anser det, fria skön in, skit i detta, är mitt råd! Läs standardens förklaring.

Hals: - kort hals, högt buren hals Ej kort hals, ej högt buren. Alltså ej en kraftig markering i 90 graders vinkel vid nacken / manken. 
Kropp:

- rygg: smal rygg med en nedsänkning i ryggslutet (vid 11:e bröstkotan), alltför välvd rygg

- ländparti: kort, plant, smalt

- kors: smalt, kort, brant

- bröstkorg: smal, flat, grund; vars undre linje är belägen på påtagligt högre nivå än armbågarna

- underlinje: ej tillräckligt uppdragen

Ej smal rygg, en sluttande eller kraftigt böjd rygg.

Ej kort ländparti. Det ska vara utmärkande, kraftfullt, inte kort och klent.

Korset SKA vara långt och plant.

Bröstkorgen ska vara kraftfull, inte klen och absolut inte med lite utrymme för lungor.

Ej rak underlinje.

Svans:

- högt ansatt eller för lågt ansatt svans

- högt buren svans

- ringlad svans

- snett hängande svans

- föga utvecklad svansplym

- kort svans

Ej för högt eller lågt ansatt svans, ej för kort svans.

Ej för högt buren och / eller ringlad svans.

Ej sned svans, eller korthårig svans.

Framställ:

- alltför öppen vinkel mellan skulderblad och överarm

- utåt- eller inåtvridna armbågar

- lätt krokiga framben

- mellanhänder: alltför korta, alltför snedställda, eller alltför raka

- lätt inåt- eller utåtvridna tassar

Ej för rak i vinklingen.

Rasen ska helt enkelt för övrigt vara normal med en betoning på elastiska, lätt vinklade mellanhänder.

Bakställ:

- otillräckligt eller för kraftigt vinklade leder

- för tätt eller för brett ställda hasor

- inåtvridna tassar

Ej för vinkad eller för otillräckligt vinklad.

För övrigt normal.

Tassar:

- tendens till något breda, något runda, köttiga (tjocka) eller platta tassar

- spretiga tår

Ej klumpiga tassar. Ej platta tassar. Ej spretiga tår.
Hud: - hud som inte är tillräckligt smidig Ej stram hud. (Bortsett från ansiktet, se rasstandarden)
Päls:

- glanslös, tovig päls; otillräckligt utvecklade behäng, byxor och svansplym; rak päls; lösa lockar på hela kroppen

Ej vanskött, sjuk hund. Ej rak päls. Ej totalt lockig. Fransar - behäng.
Färg: - prickar i samma färg som grundfärgen. Rent vit färg, där vitt förekommer.
Allvarliga fel
Helhetsintryck:

- lymfatisk konstitution, grov konstruktion

- kort kropp

- tung, grov benstomme

- rund benstomme

Kort kropp är fel.

Tung, grov benstomme är fel, fast kraftig benstomme är korret.

Benstommen är oval, aldrig rund på en Borzoi.

Huvud:

- lös hud

- tvärt avskuret nosparti

- avsaknad av en P3, en P4 (i underkäken), en M1 (i överkäken), en M2

- djupt liggande ögon; gula ögon

- tjocka och grova öronlappar med avrundade spetsar

De för absolut inte ha lös hud.

Ej avsmalnat nosparti.

Massa tänder som fattar är mycket sämre än bra.

Gula och djupt liggande ögon är definitivt inte bra.

Klumpiga runda öron, stort FEL!

Hals:

- hakpåse eller löst halsskinn på strupen

- hals som är rund i genomskärning

Lös halsskinn är stort fel!

Avsaknad av flata halsen, stort fel!

Kropp:

- rygg: svankrygg; rak rygg hos hanhundar

- kors: mycket smalt, mycket kort, mycket brant

- bröstkorg: insjunken i sin främre del, tunnformad

- buk: slapp buklinje

Svankrygg eller rak rygg hos hanhundar, stort fel!

Extremt smal, brant och kort kors, STORT FEL!

Avsaknad av front, eller tunnformad bröstkorg, STORT FEL!

Slapp buklinje, STORT FEL!

Svans:

- grov svans

- svans som under rörelse bärs rakt nedhängande

Grov svans, stort fel.

Hängande svans i rörelse, allvarligt fel!

Framställ:

- väsentliga avvikelser från standardens beskrivning

- överkotade handlovar

- underarm med rund benstomme

Rund benstomme, stort fel!
Bakställ: - väsentliga avvikelser från standardens beskrivning  
Tassar: - breda, runda (”katt-tassar”), platta tassar och spretiga tår Kattassar, platta tassar och spretiga tår, stort fel!
Hud: - lös hud

 

Lös hud, absolut fel.
Päls:

- pälsstruktur: hård och borstig päls

- färg: prickar i annan färg än grundfärgen

Hård eller sträv päls är stort fel!

Färgen motsägs här av standarden, alltså väljer jag att ignorera detta.

Diskvallificerande fel
Uppförande / Karaktär: - aggressivitet mot människor Aggressiva hundar ska diskas oavsett ras. De ska också anmälas och rapporterad.
Ögon: - olikfärgade ögon Oddeye är absolut tabu.
Käkar / Tänder:

- överbett eller underbett

- snett bett

- avsaknad av en incisiv, en hörntand, P4 i överkäken eller M1 i underkäken

- avsaknad av fler än 4 tänder oavsett vilka

- felaktig placering i underkäken av en eller båda hörntänderna så att tandköttet i överkäken eller gommen kan skadas när käkarna är slutna

Felbett, tabu!

Stort tandbortfall, tabu!

Svans:

- spiralformad svans

- svansknyck (sammanvuxna svanskotor)

- helt eller delvis kuperad svans

Extremt sned svans så den går i spiral och kort svans av vilken orsak som helst är diskvalificerande.

Knick diskas.

Bakställ: - förekomst av sporrar på bakbenen Baksporrar, diskas.
Färg: - leverbrun; blå Färger som ger avsaknad av pigment diskas.
Nota bene:

 Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Aggressiva och osunda hundar ska diskas.
Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Onormala testiklar hos hanhund ska alltid diskas, oavsett ras.

 

Svenska Kennelklubben

163 85 SPÅNGA

Besöksadress Rinkebysvängen 70

Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40

Telefon Informationsavdelningen 08-795 30 30

Sekreterare Standardkommittén 08-795 30 76

 

BACK

Updated 2019-03-27

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström