Barn med hund

 

Barn och hund är en trevlig kombination med trevliga hundar och trevliga barn.

Barn med hund kan visa upp hundar på de flesta utställningar. Barnen behöver inte vara ägare till hunden utan den kan lånas av någon som är villig att låna ut hund. Det som ska bedömas i denna tävlingsform är barnens förmåga att visa upp hund på ett bra sätt, ingen aspekt ska läggas på hundens kvalitet.

Detta kan ibland ske i olika åldersklasser, alltså barnens ålder, inte hundarnas.

Vissa större tävlingar ligger till och med till grund för att få delta på Cruft´s i England.

 

Kevin med Pia´s Eleganza Menina i Svenstavik augusti 2012, resultatet blev 2:a bästa av ekipagen

Foto: Madeleine Wall

Pia´s Catchu Cho-Cho "Trassel"

Ägare: Anna Friberg

Foto: Anna Friberg

Pia´s Catchu Cho-Cho "Trassel"

Ägare: Anna Friberg

Foto: Anna Friberg

Kevin med Pia´s Yukai Tomi-Ko "Maaya"

Ägare: Madeleine Wall

Foto: Madeleine Wall

Adam med SE UCH NO UCH Pia´s Ho-Seki Yoshikazu Bijin "Yoshi"

Ägare: Madeleine Wall

Foto: Madeleine Wall

 

Uppdaterad 2019-03-27

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström