Buddhism

 

Jag känner att min "tro" ligger närmast Buddhismen. Därför några ord om Buddhism.

 

Buddha lampa.
Photo: AH

 

Buddhismen handlar om att utbilda sig. Tollerera. Utvecklas. Vara snäll. Att göra rätt. Hålla sinnen och kropp ren. Vara ärlig mot sig själv och andra. Buddhism handlar inte om Gudstro. Buddhismen påbjuder att man frigör sin kropp och själ från onödligt "bjävs", varken fysiskt eller psykiskt.

Lev rent, var ärlig och vänlig. Gör dig fri från begär. Vänd dig från elakhet och våldsamhet. Meditera.

Buddhismen ser att varje människa har kapacitet att rena sinnet, utveckla oändlig kärlek och medkänsla, perfekt förståelse.

Leta inom dig, hitta lösningar på våra problem genom självförståelse.

 

 

5 regler

5 regler som man ska följa inom Buddhismen är:

 

 

Fyra ädla sanningar

Buddhismen sammanfattas med de fyra ädla sanningarna.

 1. Allt är lidande.
 2. Lidandet beror på livstörsten.
 3. Lidandet kan upphöra.
 4. Det finns vägar som leder till Nirvana.

 

 

 1. Livet är lidande, livet återkommer om och om igen så länge det behövs för en individ att uppnå Nirvana. Återfödelsen kallas Samsara.
 2. Livstörst innebär att man vill fortsätta att leva, om och om igen. Människan vill leva för att de är bundna till livet via föremål, samhällsställningar m m.
 3. Lidandet avtar genom upplysning som till sist leder till Nirvana. Upplysning är som att vakna upp ur en dröm och se och förstå allt som det verkligen är.
 4. Man gör slut på lidandet genom att följa den åttafaldiga vägen.

 

 

Den åttafaldiga vägen

 1. Rätt insikt - uppnås genom att man förstår lidandet och orsaken till lidandet.
 2. Rätt inställning - inte ha begär, vara elak eller våldsam.
 3. Rätt tal - inte ljuga eller prata strunt.
 4. Rätt handlande - inte döda, inte stjäla, inte leva i lyx.
 5. Rätt levnadssätt - inte lura eller utnyttja andra.
 6. Rätt strävan - lev vaksamt.
 7. Rätt vaksamhet - genom meditation nå insikt.
 8. Rätt försjunkande - genom meditation tömma medvetandet och fylla det med oändligt medlidande.

 

 

Gudstro

Buddhas förklaring av Gudstro. Gudstro är baserat på fruktan.

Sitat från Buddha: - "Gripen av rädsla går människan till heliga berg, heliga lundar, heliga träd och heliga platser".

 

 

Arahant

Om man är på väg att uppnå Nirvana med fortfarande lever kallas det för Arahant. När en Arahant dör anses denna vara i Nirvana, denna både lever och inte lever för evigt. Man återföds alltså inte mera efter det.

 

 

Nirvana

Nirvana är det slutgiltiga målet för buddhister. Ordet nirvana kommer från sanskrit och betyder "icke-vara". Nirvana är alltså slutmålet som buddhisten strävar efter.

Nirvana är fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Detta uppnås genom utbildning/lärande och leva i sanningen, det kallas för uppvaknande.

Nirvana är i änden det totala utslocknandet, då man inte längre existerar, då allt är helt tomt.

 

Detaljer

Hur kommer man dit. Man följer stegen ovan.

T ex: Förlåtande behövs inte om man aldrig dömt någon.

Man måste förstå vad som drivit människor till ondska (läs ovan "den åttafaldiga vägen", punkt 1) och sedan förstå att dessa behöver hjälp (se ovan "den åttafaldiga vägen", punkt 1) och be för deras snara tillfrisknande hos de som förstör för sig själva, och sedan gå vidare.

Det som ligger i det förflutna är passerat. Har man vidtagit dessa steg så kan man lämna det där, för allt är bearbetat och klart.

Det passerade stannar alltså kvar i det förflutna och ska där stanna.

 

 

En gång i tiden, för många år sedan, skrev jag lite om Buddhism.

 

Uppdaterad 2022-01-13

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström