Namn

 

Ibland vet man inte vad man ska kalla en hund eller vad de ska registreras i för namn, idéer är aldrig dumt att ha tillgång till.

När jag nu ändå haft listor med namnförslag för egen del sedan 1980-talet så kan jag lika bra dela med mig av dem.

 

 

ANGÅENDE JAPANSKA NAMN

 

Uppdaterad 2019-04-03