Podengos jaktprov

 

 

Den portugisiska rasklubben såg gärna att rasen hade någon form av jaktprov via FCI, de är rädda för att rasens speciella mentala egenskaper annars kan gå förlorade.

Klubben ser tiden ann och hoppas på att det i framtiden ska komma att finnas ett jaktprov som bedömer pack jakt inom FCI.

Idag har dock de Portugisiska Podengo hundarna en form av jaktprövning som godkänts av den portugisiska kennelklubben. Reglerna för prövningen lyder så här:

 1. Provet ska ske på mark som är mer eller mindre täckt med buskar eller vegetation anpassad till provet.

 2. De ska jaga hare, eller ännu hellre kanin, som ska skjutas när de hittats eller dödas av hundarna.

 3. Hundarna ska jaga en och en eller i grupp eller i så kallat pack (en flock bestående av 4 - 8 hundar).

 4. Grupper av hundar med olika ägare kan endast delta tillsammans ifall ägare, domare och delegaten från Portugals kennelklubb är överens om det.

 5. När anmälan görs skall ägaren deklarera vilken klass hunden ska delta i, enligt punkt 3 ovan.

 6. Pack med flera än 8 hundar i måste delas. En pack får inte vara mindre än 4 hundar.

 7. När ett pack med fler än 4 hundar deltar, får de bli ledda av två förare.

 8. Bedömningen ska göras av minst två domare, men övervakarna av domarna får inte vara fler än 2.

 9. Provet ska bestå av varv vars längd beror helt på domarens kriterium.

 10. Domaren ska avgöra och meddela deltagaren antalet varv som de finner nödvändiga, men de har rätt att döma ekipaget redan efter första varvet.

 11. Domaren måste möjliggöra för så lika villkor som möjligt till alla deltagande ekipage.

 12. Lottning avgör i vilken turordning ekipagen ska delta. Det lägsta numret börjar först.

 13. I pack flockar kommer varje individ bedömas. Varje pack kommer att räknas som om det bara var en enhet, men varje individ ska ha ett individuellt registreringsnummer.

 14. Pack kommer att utvärderas som en grupp, oberoende av det individuella värdet av varje ingående medlem. Varje individ kommer att utvärderas var för sig för det arbete som utförs i packet.

 15. Domarna ska ge särskild uppmärksamhet till varje enskild hunds arbetsmöjligheter i pack och uppmärksamma varje enskild individs bidrag i arbetet.

 16. Under provet, ska hundarna bli drivna som på en riktig jakt. Förarna har tillåtelse att ropa och vissla och uppmuntra hundarna att gå in i buskar och snår.

 17. Marken ska bli utforskad på så sätt att inget blir lämnat åt slumpen.

 18. När ett pack är väl sammansvetsat så de har en stark ledare, bör en utvärdering göras av ledarens uppgift att hämta byte. Det förtjänar ett särskilt omnämnande om en ledare också bidrar till packets lagarbete.

 19. Skyttar utses att tjäna hundarna, vilket gör det möjligt för föraren att bära oladdat gevär.

 20. Tvärs om mot föregående punkt, kan kommissionen utnämna drivare till skyttar, men endast om det är ett packs bedömning.

 21. Den huvudsakliga kvalitén som domarna ska ta hänsyn till är; sök, hastighet i löpet, smidighet, tålighet mot utmattning, uthållighet i att söka och driva jakten. I stenbrott ska de hitta spår fast det kan vara svårt att se. Det är också svårt att driva i tät undervegetation och inringa byte där. Det ska bedömas hur duktiga hundarna är att springa runt och uppta jakten på nytt, även om banan är böjd och svår, det ska bedömas hur mycket energi hundarna visar i att fortsätta i stenbrott och buskar utan att visa rädsla för något hinder.

 22. Domarna ska ta hänsyn till de hundar som fångar kanin under jaktprovet, hur hunden fungerar och speciellt ta hänsyn till svårighetsgraden och hur hunden löser svårigheter. Om hundarna fångat byte så ska det också bedömas hur de avlämnar bytet till föraren, och djurkroppen ska vara så oförstörd som möjligt för att få höga poäng.

 23. Domarna ska utvärdera hundarnas upphetsade drivskall eller seger skall under fullbordandet av jakten, även hur de håller kontakt med skallet när de är dolda i t ex stenbrott.

 24. Efter beaktande av ledarhunden kommer domarna att bedöma hundens konstanta uppmärksamhet, hur snabbt hunden anländer till den plats där packet ger signal om upphittat djur. Domarna ska också beakta dominans på packet, beslutsamhet och snabbhet i att fånga bytet, och hur bytet avlämnas.

 25. De diskvalificerade bristerna är: total brist på luktsinne, oförmåga att jaga, om hunden inte förföljer bytet, om den visar skotträdsla.

 26. Domarna ska föreslå certifikat för arbete för hundar som, även om de inte fick ett pris, inte har begått något av de diskvalificerande fel som anges i föregående punkt.

 27. Diskvalificerande för ledarhund är om de inte styr flocken och ifall de inte tar bytet till föraren.

 28. Domarna ska föreslå certifikat för arbete till ledarhund som inte har begått några av de fel som nämns i föregående punkt.

 

 

Updated 2015-07-10