More photos on / flera bilder på

SE UCH SE W-2015 Maximus Do Vale De Fermedo

 

 

8 weeks old / 8 veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

5 ½ weeks old / 5 ½ veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

5 ½ weeks old / 5 ½ veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

5 ½ weeks old / 5 ½ veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

1 month old
Photo: Sergio Freitas

1 month old with mother
Photo: Sergio Freitas

1 month old with mother
Photo: Sergio Freitas

2 ½ weeks old
Photo: Sergio Freitas

2 ½ weeks old
Photo: Sergio Freitas

2 ½ weeks old
Photo: Sergio Freitas

A few days old
Photo: Sergio Freitas

A few days old

Några dagar gammal

Photo: Sergio Freitas

 

Updated 2015-04-04