More photos on / flera bilder på

SE UCH SE W-2015 Maximus Do Vale De Fermedo

 

 

4 month old 16 september 2012 / 4 månad gammal 16 september 2012

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

4 month old, first morning in Sweden / 4 månad gammal, första morgonen i Sverige

Photo: AH

3 ½ month old / 3 ½ månad gammal
Photo: Sergio Freitas Jr

3 ½ month old / 3 ½ månad gammal
Photo: Sergio Freitas Jr

8 weeks old / 8 veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

Together wish sister Estrela Radiante 8 weeks old / tillsammans med hans syster Estrela Radiante 8 veckor gammal
Photo: Sergio Freitas

 

Updated 2015-04-04