More photos of Pia´s Ebba M A Svensson

Mera bilder av Pia´s Ebba M A Svensson

 

 

September 12, 2013.

12 september 2013.

Photo: Anna Friberg

September 12, 2013.

12 september 2013.

Photo: Anna Friberg

September 12, 2013.

12 september 2013.

Photo: Anna Friberg

September 12, 2013.

12 september 2013.

Photo: Anna Friberg

September 12, 2013.

12 september 2013.

Photo: Anna Friberg

August 31, 2013

31 augusti 2013

Photo: AH

August 31, 2013

31 augusti 2013

Photo: AH

August 31, 2013

31 augusti 2013

Photo: AH

August 31, 2013

31 augusti 2013

Photo: AH

August 17, 2013

17 augusti 2013

Photo: AH

August 17, 2013

Här syns en av de första pigmentprickarna på pälsen som kommit, se på örats ytterkand strax ovanför dubbelfliken, 17 augusti 2013

Photo: AH

August 8, 2013

8 augusti 2013

Photo: AH

August 8, 2013

8 augusti 2013

Photo: AH

August 8, 2013

8 augusti 2013

Photo: AH

August 8, 2013

8 augusti 2013

Photo: AH

August 8, 2013

8 augusti 2013

Photo: AH

August 4, 2013

4 augusti 2013

Photo: AH

 

Updated 2013-09-24