FEMALE / AVELSTIKAR
No bitch for breeding right now Ingen avelstik för närvarande

 

Update 2020-02-14

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström