Sold and earlier, retired and angels of our Chihuahuas. Shortcoated males.

Sålda och tidigare, pensionerade och änglar av Chihuahua. Korthåriga hanhundar.

 

Frendor´s Otis

German import

Pia´s Niño Carlos
Pia´s Niño El Único
Pia´s Niño Fransisco
Pia´s Niño Rico
Pia´s Niño Roberto
Polar Bear Nordens Paris

Excellent

Norwegian - Spanish import

 

Updated 2017-05-10