Ytor

 

Vi som har hundar ska rätta oss efter vissa bestämmelser. För att göra det behöver vi bl a så se till att ha de rätta ytorna till våra djur. Vilka ytor som gäller för stunden för våra hundar kan man läsa om på jordbruksverkets hemsida.

På hund gäller det alltså att beräkna ytor.

Alla ytor som hundar kan använda ska räknas med. Om man t ex har en säng som hundar få gå upp i så ska det räknas med i ytan. Om t ex hunden kan vara både på och under sängen ska denna yta ändå räknas som en yta, fast hunden egentligen har två lika stora ytor att vara på.

 

Kan man räkna ut yta på fyrhörningar, trianglar och cirklar så är det bara att plussa eller dra ifrån en yta för att få hundens yta. Grunden är alltså att kunna räkna på rektanglar/fyrkanter, trianglar och cirklar, så är man hemma.

 

 

Fyra hörn

Är något utrymme fyrhörniga med räta vinklar (90°) så räknar man längd gånger bredd. Detta är alltså det enkla, så vore alla utrymmen enbart med 4 räta vinklar så är beräkningen så enkel den kan bli.

 

 

Triangel

Så fort det kommer till triangel så blir det lite mer räknande.

Först beskriver vi de olika benämningarna, så vi vet vad vi pratar om.

Om man tänker sig att en triangel är nedifrån och upp, inte platt på marken, så är det lättare att förstå benämningarna. Linjen vi har i botten är då basen. I toppen har man sedan en högsta punkt, mät från den högsta punkten till basen, lodrätt. Detta mått kallas höjden.

Man tar måttet för botten gånger höjden, det måttet man får fram delar man med 2. Då får man fram ytan/arean.

Vi som tänker logiskt och praktiskt har i regel lättare för att förstå ett sammanhang som förklarar vad som händer i ekvationen, så här kommer ett sätt så alla har chansen att förstå.

Ett annat sätt att förstå: Tänk dig att triangeln ritas som en fyrkant (streckade linjen), man fyller alltså i de ytor som inte är inne i trekanten ut till de maximala måtten (höjd och bredd) av triangeln. Sedan halverar man det, hälften är det som är kvar inne i triangeln. Det spelar ingen roll hur triangeln är formad, ojämt, jämt, det är samma, så länge man använder de korrekta måtten, maximal längd mot maximal höjd. Se bilderna nedan.

 

 

 

Cirkel

När det kommer till cirklar så blir det ytterligare lite mer matematik. Här är det alltså frågan om en helt cymetriskt perfekt cirkel.

Först ska man känna till radie och diameter. Diameter är det längsta måttet inne i cirkeln. Radie är halva diamtern, d v s det längsta måttet från mitten ut till cirkelns kant om är längst från mitten.

Diametern gånger 3,1416 (talet heter Pi, skrivs π, och har massor av flera decimaler) ger cirkelns omkrets. D v s om vi pratar hundhage är det staketets längd.

Men nu var det yta vid ska räkna ut, då tar man Pi och radien upphöjt till 2 (Pi radie2). Eller Pi och diameter upphöjt till 2 som man delar i 4 delar (Pi diameter2 /4).

Räkneexempel på 50 meter nät. Radien är då 7,96. Så här räknar jag: 7,96*7,96=63,3616*3,14=ca 199. Eller Diametern som med 50 meter nät blir 15,92. Så här räknar jag: 15,92*15,92=253,4464*3,14=795,821696/4=ca 199.

 

 

Utnyttjande av ytor med begränsad tillgång till nät

Har man t ex 50 meter nät eller staket och vill få ut maximal yta av den längden, så är det bra ifall man kan förlänga denna med en vägg. Har man inte det så kan man ändå göra skillnad. Maximal yta fås genom att man ställer gården rund! Helt fyrkantig med 4 lika långa ytor är det näst bästa alternativet. Avlång gård ger i sin tur ännu lite mindre yta, ju mer differans mellan längd-bredd, ju mindre yta.

Tar man 50 meter nät och sätter det i en cirkel får man ca 199 kvm. Längsta längden ca 15,9 m.

Tar man samma nät och sätter det i en jämn fyrkant mot en vägg får man ca 278 kvm. Längsta längden 16,7 m.

Samma nät utan hjälp av vägg, i fyrkant 156,25 kvm. Längsta längden 12,5 m.

Tar man nätet och sätter en rektangel, t ex 10 * 15 m får man 150 kvm. Längsta längden är då alltså 15 meter.

En t o m smalare rektangel, t ex 5 * 20 m så får man 100 kvm. Då blir alltså längsta längden 20 meter.

Har man t ex ett begränsat antal meter nät så gör man bäst i att sätta det nätet i cirkel för maximal yta. Det ger istället mer behov av yta att ställa hagen eller boxen på. Med vårt exempel på 50 meter nät blir det ca 199 kvm.

 

Man kan säga att från nära 200 kvm ner till 100 kvm (eller t o m mindre om man gör hagen löjligt smal) är variationen som man kan få ut med enbart användning av 50 meter nät.

 

 

Utnyttja begränsad yta på maximalt sätt

Ska man t ex sätta upp hundboxar eller flera hagar på en begränsad yta så utnyttjar man ytan bättre genom att göra avlånga fack. Det går åt lite mer nät om man skulle sätta dem en och en, men samtidigt kan man då sätta hagarna/boxarna nät i nät, det som blir en sida på första hagen blir en sida på andra hagen på samma gång och detta gör att man inte behöver onormalt mycket nät/grind till hägnen/hagarna/boxarna.

Vi tar ett exempel, vi ska sätta upp två hagar och har 50 meter per hage. Vi använder då en hages längd till en längd i nästa. Man kan då sätta upp en hage som tidigare, i fyrkant, det blir alltså, lika som tidigare, 12,5 * 12,5 meter = 156,25 kvm. Nästa gård använder vi då dessa 12,5 meter som en sida, vi får då en större hage på 12,5 * 18,75 meter = 234,375 kvdratmeter.

Eller om man vill ha två lika stora gårdar, det blir då ca 14,29 m per längd. Ca 209 kvm per hage.

 

 

Jämföra ytor från ett exempel med 50 meter nät

50 meter nät i fyrkant ger 12,5 meter gånger 12,5 meter. 156,25 kvm.

Ta samma nät och gör den avlång, t ex 10 gånger 15 meter. 150 kvm.

En ännu mer avlång hägn, t ex 20 gånger 5 meter = 100 kvm.

Samma nät i en cirkel ger en radie på 7,96 m, d v s en diameter på 15,92 m. Ytan blir då ca 199 kvm.

 

 

Oregelbunden yta

Har man ett oregelbunden yta så kan man dela upp ytan i flera ytor och räkna var och en yta för sig och sedan slå ihop dem. T ex ytan på bilden nedan kan man dela upp i 4 delar som markerat nedan och sedan räkna ihop dem.

 

 

Det går också att räkna hela ytan och sedan räkna bort ett utrymme.

 

 

Det rör sig alltså om + och - av fixa ytor.

Detta är ett enklare sätt för en amatör att räkna korrekta ytor.

 

 

För- och nackdelar för hund

Fördel för hunden är naturligtvis så stort som möjligt, MEN har man en ras som är sprinters, så kan hunden ha mer glädje och nytta av en gård med maximal längd.

 

Uppdaterad 2019-06-29

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström