TRÄNING

syfte att förstå hundens begränsningar och möjligheter

 

Jag tror det är viktigt att förstå vad en hund säger, känner och tänker för att göra det rätta mot hunden.

Tyvärr ser jag sällan någon som håller kurser och som har förmågan att förstå hund. Än mindre kunna lära ut hund. Däremot ser jag hundar som lite nu och då blir förstörda på kurser.

 

Ett antal träningar man kan göra med själv med sin hund. Träningarna är utformade så att vi människor ska förstå vari begränsningarna hos hund ligger + hur mycket de är kapabla till. Detta ökar förståelsen för vad en hund är. Träningarna är utformad av forskare i just det syftet att se hundens möjligheter och begränsningar.

Dessa tester kan ni upprepa många gånger med samma hund.

 

1) Du tar två burkar, lägg den på golvet upp och ner, under den ena lägger du en godis. Ta sedan in hunden, placera den på lämpligt avstånd, peka på burken med godisen under, se vart hunden går.

Då kan som nästa steg endast titta åt det håll godiset ligger.

 

2) Placera två bollar, den ena bakom ett plank e d. Placera dig själv så du endast ser en boll, placera hunden så den ser båda bollarna, be sedan hunden att hämta bollen och ge den till dig.

 

3) Placera en bur med en godis i, godiset sätter du fast i ett snöre. Låt hunden klura ut hur den ska få tag i godiset, alltså genom att dra i snöret. När den grejar detta test, gör du fast repet i mitten av buren, så hur mycket hunden är drar i snöret kommer inte godiset till den, se vad hunden gör då.

 

4) Sätt dig själv framför två hundgodisar du lagt på golvet på ett par meters håll från varandra och dig. Sitt och titta och tala om för hunden att den inte får ta godiset. Blunda, se hur länge du får vänta innan hunden går och tar godiset.

 

1) En normal hund tar den som du pekar ut först.

2) En normal hund hämtar den boll du ser, inte den som är gömd för dig, fast hunden ser den lika bra som den andra.

3) En normal hund ber dig om hjälp! En normal hundägare hjälper sin hund, och hunden vet det.

4) Ju lägre du får vänta, ju mindre självständig är hunden.

 

Detta är lite av vad som skiljer vanliga hundar från vilda djur. Hunden är sedan årtusenden formad efter oss, liksom vi är formade efter dem.

Vissa "hundraser", som t ex Nya Guinea Singing Dog och några andra "klarar" inte alla av dessa test, alltså utför dem inte så som "normala" hundar gör.

Vargar (tama) klarar inte dessa tester. De flesta av dessa tester klarar inte heller Schimpanser av.

Människobarn klarar detta ganska långt ner i åldrarna.

 

 

Updated 2018-07-13