Statistik Phaléne

 

Pia´s Viktor        Photo: AH

 

DATUM KÖN HUND FAR MOR
19931105 Tik Pia´s Adelaide Afrodite Athigrib´s Amos P SE UCH Macrodahls Alexandra F
19940401 Hanhund Pia´s Fräsiga Figaro 2 cert (syskon som är papillon) Athigrib´s Amos P SE UCH Marcrodahls Angelica F
19961015 Tik Pia´s Tina Turner SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Graniittens Helmi F
Tik Pia´s Ti Ti
19970223 Hanhund Pia´s Viktor 2 cert SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F Pia´s Adelaide Afrodite F
19970304 Hanhund Pia´s Wilmer SE UCH NO UCH SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Marcrodahls Angelica F
Tik Pia´s Wilma
19970307 Hanhund Pia´s X-et SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Macrdahls Chanel F
19970413 Hanhund Pia´s Yatzy SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Macrodahls Alexandra F
Hanhund Pia´s Yafar
Tik Pia´s Yazza 2 cert
19970911 Hanhund Pia´s Ägil JWW-98 SE UCH FI UCH SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Graniitten´s Helmi F
19970911 Hanhund Pia´s Ägir SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Graniitten´s Helmi F
Tik Pia´s Ärla
19980406 Hanhund Pia´s Brolin SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Marcrodahls Angelica F
Tik Pia´s Beatrice Aurore
Tik Pia´s Beauty Bell
19980624 Tik Pia´s Cecilia Lind (syskon som är papillon) SE UCH Golden Leafs Elliott F SE UCH Macrodahls Alexandra F
19980805 Hanhund Pia´s Dorian (syskon som är papillon) SE UCH Macrodahls Taizé F SE UCH Graniittens Helmi F
Tik Pia´s Dansa Min Docka (syskon som är papillon)
19981222 Hanhund Pia´s Gandalf (syskon som är papillon) SE UCH Golden Leafs Elliott F Macrdahls Chantala P
Tik Pia´s Gisela (syskon som är papillon)
19981226 Tik Pia´s Hera SE UCH Macrodahls Taizé F Pia´s Adelaide Afrodite F
Hanhund Pia´s Happy
19990110 Hanhund Pia´s Jazzar 2 cert SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Graniittens Helmi F
Hanhund Pia´s Jollier
19990611 Hanhund Pia´s Nicke Nyfiken Pia´s Viktor F 2 cert SE UCH Macrodahls Chanel F
Hanhund Pia´s Nicke Lilltroll F FI UCH
19990622 Hanhund Pia´s Peter Pahn SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F SE UCH Macrodahls Alexandra F
Hanhund Pia´s Pom Pom
19990629 Tik Pia´s Queen Elisabeth SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F Pia´s Adelaide Afrodite F
20011015 Hanhund Pia´s Yannonay SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH Tankan´s Lancelot F Pappilove´s Empanada F
20011130 Hanhund Pia´s Alliere Kläpphällans Robin Hodd F 2 cert Kläpphällans Cinderella F
Hanhund Pia´s Ambert 2 cert
Hanhund Pia´s Asière
20040521 Hanhund Pia´s Idole (syskon som är papillon) Kläpphällans Moritz F Kläpphällans Siberia F 2 cert
Hanhund Pia´s Image (syskon som är papillon)

 

Uppdaterad 2021-04-20

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström