Sobel, widow´s peak och mask

 

Vad är sobel? Vad är utmärkande för en hund som är sobel? Hur identifierar man färgen? Enkelt! Minst en tredjedel av hårstrået är svart i toppen eller i vilket fall avvikande mörkare i färgen än grundfärgen/bottenfärgen. Detta är ett tillstånd som varar livet ut, inte ett kortvarit övergående stadie i några få månader av hundens barndom. Färgen ska vara på alla hårstrån på övervägande delen av hundens kropp, den ska täcka i stort sätt hela kroppen.

Sobel är en hund med mörkare toppar. Oftast är grundfärgen gul, i olika styrkor, allt från nästan vit till röd. Topparna är ofta svarta, men i vilket fall mörkare än grundfärgen på hunden. De kan vara mer eller mindre mörkare i topparna, alltså en del har 2 / 3 - delar av hårstrået mörkare, vilket är ovanligare, vissa har endast en skugga längst ut på hårstrået som är mörkare. Stämmer detta på din hund? Grattis! Du har en högst ovanlig SOBEL färgad hund! 

Oftast växer sobel topparna (de mörkare yttre partiet) bort mer eller mindre på de flesta hundar av de flesta raser. Ibland kvarstår de sist på översidan av svansen och på topparna på öronen. De hundar där topparna till större delen växer bort är inte äkta sobel.

En del sobel ser svarta ut som nyfödda, sedan när pälsen växer lite ser man en grå botten som börjar komma fram från roten. Den gråa färgen blir sedan att klarna upp och blir ofta gul i någon nyans (alltså alla nyanser från ljusgul, som vispad grädde till mörkaste mahognyrött).

Topparna på sobel kan alltså vara i olika färger. Svart som är absolut vanligast, blå, lila och choklad är heller inte helt ovanligt.

Sobel är mindre vanlig än vad de flesta tror.

En aldeles vanlig röd (röd agouti) har många gånger mer eller mindre en svart eller mörk skuggning i topparna av pälsen, speciellt när de är valpar och unga, det växer vanligen bort, mer eller mindre med tiden. Det vanligaste är att om något mörkt i topparna återstår på den vuxna hunden är det oftast i och kring huvudet. Denna hund är röd, inte sobel. Den ska registreras som röd, eller gul, beroende på styrka.

En äkta rödsobel är så mörk att den nästan ser black/tan ut på håll. De föds oftast som svarta och i botten syns med tiden vartefter strået växer en gråaktig ton i botten som senare blir röd.

All kroppspäls på en semilånghår, men inte ansikte och fötter, är bandad med två färger, grundfärgen i botten och mörkare färg i toppen av stråna. Ansiktet och fötter är oftast bara i hundens egna grundfärg. Hunden förefaller därför som mörk med rött ansikte och röda tassar och / eller ben.

Somliga påstår att sobel inte finns på korthåriga hundar, vilket jag är tveksam till.

 

Samma hund på båda bilerna.

Ung.

Gammal.

 

Sobel är ofta svart i topparna eller mörkare färg av hundens egen grundfärg.

En förälder måste vara sobel för att få sobel valpar i kullen är också ett påstående som somliga framför.

Många kallar röda valpar med svarta insprängda hår (hela hårstrån om är svarta) på öron, rygg och svans för röda sobel. Men dessa är inte sobel på något vis, bara oren i färgen.

Vissa menar att en äkta långhårig sobel ska vara minst 6 månader innan man kan göra en säker identifiering av sobel mönstret.

Viltfärgad eller sobel kan vara förvillade, det kan vara svårt att bedömning vad som är vad i dessa färger. Sobel har dock endast en färgskifning på stråna, viltfärgad två eller fler på samma strå. Viltfärgade är oftast "skuggade" i grått.

Eller så kan man uttrycka det att sobel alltid är två färger på samma strå, en i botten och 1/3-del till 2/3-delar i toppen i en mörkare färg än viltfärgad, viltfärgad utgörs alltid av minst tre färger på samma strå.

Sobelfärgade hundar har varje strå en bottenfärg närmast roten och en toppfärg. Vanligaste bottenfärgen är röd. Vanligaste toppfärg är svart, men brukar i alla fall vara mörkare i färgen än vad bottenfärgen är. Somliga hävdar att sobel enbart finns hos långhåriga hundar vilket jag anser min Nomie är ett bevis på motsatsen med flera hundar.

 

Samma hunds päls på båda bilerna, en korthårig blåsobel.

Medhårs.

Mothårs.

 

Man bör veta att det råder en genetisk förvirring angående sobel. I somliga kretsar menar man att sobel är en färg och i andra kretsar menar man att sobel är ett mönster. Somliga tror sobel är Agouti eller viltfärg.

 

I E locus har man nyligen (skriver 2012) identifierat två nya alleler, Eg och Eh.

Eg allelen ansvarar för motsatsen till mask, kallad "änkans topp" (widow´s peak) som man t ex ser hos domino färgade Afghaner och grizzle Saluki. Mask är ju när själva nosen är svart (nedanför ögats underkant) och motsvarigheten är när skallen är svart, som en hätta. Det engelska "peak" översätts med "topp", men kan i dessa sammanhang också mena skallens topp, vilket det hänvisar till här. Man kan alltså säga att Hätta är Maskens andra hälft.

 

Äkta sobel

 

Eh allelen ansvarar för sobel hos Engelsk Cocker Spaniel (äkta sobel, inte normal agouti). Forskning pågår om detta också är fallet på andra raser. Denna sobel hos Cocker Spaniel kallas också av somliga för smutsig röd (dirty red).

 

Äkta sobel med hätta

 

För att upprepa, äkta sobel och agouti är INTE samma sak. Svarta toppar som under uppväxten bleknar bort mer eller mindre framför allt på kroppen, men ofta lämnar lite mörka toppar i ansiktet som vuxen, är en agouti. En äkta sobel förefaller svart (eller mörk vid t ex blå-sobel) på kroppen som vuxen medan däremot ansiktet ofta tappar de mörka topparna under uppväxten. Bottenfärgen på kroppen är däremot färgad, vilket syns direkt om man "bläddrar" i pälsen.

 

Med eller utan "mask" är frågan. Det är också ett slags viltanlag, det innebär att nospartiet är i en avvikande färg. Mask kan finnas på nyfödda valpar för att sedan växa bort (på Agouti), eller kvarhållas livet ut. Masken kan också döljas med åren då den kan hamna under gråa hår på nosen. Äkta mask är kvar när hunden är vuxen (eller dold under grå nos). Mask som sedan växer bort är ett viltanlag som lever vidare, alltså ingen äkta mask, då rätt gen saknas.

 

Blå mask som med tiden dolts av grå nos

 

E locus ger svart mask och för gul till röd päls. Genen för detta heter MC1-R, den har minst tre sätt att påverka färgen på hunden, E, Em och e. Hundar med två ee kommer bli gold, orange, röd oavsett deras genotyp i alla andra loci.

Em ger mask. En svart hund kan ha mask fast den inte syns i den svarta färgen. Svarta hundar kan alltså ha mask, fast det inte syns, då masken är i samma färg som hunden.

Vita hundar kan ha mask under det vita, så de nedärver mask fast de själva till synes inte har mask.

Eventuell gen för mask kan man däremot alltid lokalisera på både svarta och vita hundar, liksom på andra färger, och därmed fastställa om hunden har mask eller inte.

 

 

Boxer

Mask på Boxer har en annan genetik bakom sin mask som avviker från de flesta andra rasers genetik vad avser mask. Huruvida det gäller andra raser också, vet man inte. Men det förefaller som just Boxer är speciell vad gäller mask och dess nedärvning.

 

Uppdaterad 2018-07-13