SKAM

 

Vi skäller på vår hund för vi försöker få den att "förstå" att den inte ska göra något... Deras uttryck när vi skäller på dem påminner oss om skam. Vi uppfattar deras kroppsspråk som om de var en människa. Men hunden är ingen människa.

 

 

Hundar skäms inte.

 

För att skämmas måste man grubbla över både passerad tid och framtid. Detta är något som hundar inte gör. Hundar lever inte i igår och i morgon. De lever här och nu.

 

 

När vi skäller på vår hund och tycker oss se att de skäms, så är det så enkelt att hunden visar alla tecken på att visa att de är underlägsna, så du behöver inte skälla på hunden. Hunden försöker i sin förtvivlan förmedla till ägaren att den är snäll och vet sin plats. När vi människor inte förstår det är det vanligt att hunden går undan och inte tittar på oss, eller endast tittar i smyg på oss, för att se om vi är snälla igen så de kan få vara glada.

 

Att hunden skäms är något som vi människor konstruerar i vår världsbild, den finns inte i hundens världsbild.

 

När vi tycker den "skäms" så sänker den huvudet, lägger öronen bakåt, den kan både sätta sig eller till sist lägga sig. Den kan smygtitta lite försiktigt på oss "under lugg" en kort stund för att se ifall vi uppfattar vad de säger utan att vara fräck och utmanande stirra på oss.

Alla dessa kroppsställningar som hundar använder för att göra sig så liten som möjligt, i syfte att uppnå en förmedling av att den är medveten om att den är lägre i rang än människan.

Man kan säga att alla dessa olika handlingar efter varandra är vad man kan säga att hunden skriker JAG ÄR SNÄLL! GÖR MIG INTE ILLA!

Till sist när det inte lyckas dem att få människan att förstå det så går den därifrån för att göra ett nytt försök senare att knyta ann till sin älskade familj som den är utlämnad till på nåd och onåd.

 

Jag skulle kunna ta vilken hund som helst som är lärd att lyssna på människor, d v s tam hund, och få fram samma reaktion på dem alla genom att anklaga dem för något som de inte har en aning om. Det kan ni också. Är deras beteende då ett bevis på att hunden "skäms"?

 

 

Hur lär man hunden då?

Vill du lära hunden att sluta med något som den inte bör göra så gäller det att arrangera så man kommer åt beteendet, och korrigerar beteendet när det händer, inte skälla på hunden.

Att skälla på en hund gör bara att ägaren känner sig duktig, och behöver rättfärdiga det. De tror de gör något bra.

Varje sekund man fortsätter att skälla på sin hund, utan att den vet varför, vilket hundar inte gör, speciellt inte om man skäller i efterhand, är ett stort nederlag till ägaren. Varje sekund gräver gropen djupare att komma upp ur. Hunden lär sig att inte lita på dig. Hunden lär sig att du är konstig. Oberknerlig. Inte trygg.

 

Hundar är ibland inte så olika människor. När man skäller på hunden så låser sig inlärningen. I efterhand vet bara hunden att den inte ska utsätta sig för skäll. Anledningen till skället är redan överskuggade av skället, och därför bortglömt. Det beror, som vanligt, på att hunden lever i nuet, inte igår, inte i morgon. En kraftfull händelse gör att föregående moment lättare glöms bort, speciellt om bannorna varar länge.

Därför är det vanligt att ju mer energi människan lägger i att "vara duktig" och ge "klara besked" ju dummare tycker människan att hunden är. När det egentligen är människan som är så dum så den inte inser vad för inlärning som är bra eller inte tillsammans med hund.

 

 

En hund luras ibland

Första gången jag såg detta var när min Schäfer hane skulle jaga grannens katt. Katten satt mitt i gatan, vi kom ut från vår tomt. Hanen sprang fort och skulle jaga bort katten, katten satt kvar som en stubbe, mitt i gatan, hunden närmade sig och saktade ner obetydligt, kom närmare och närmare, till sist var han så nära att kan inte kunde få stopp, vare sig han ville eller inte. Han hoppade över katten! Katten satt kvar lika som förut, tittande på mig, inte hunden!!! Hunden sprang ytterligare några meter, vände sakta, gick en stor omväg, så långt ifrån katten (som fortfarande satt kvar och tvättade sig i seger över hunden) han kunde komma på vägen, tillbaka till mig.

Hunden skäms inte, hunden hittar på ett sätt att "rädda ansiktet".

Anledningen till att Schäfern inte ville/kunde utmana katten var p g a kattens otroligt överlägsna ledarutstrålning. Något som hundar respekterar. Alltså en liten katt mot en Schäfer (en MYCKET FÖR stor schäferhane på 45 kg). Förstå att vi människor behöver inte mycket för att få våra hundars respekt, om vi beter oss rätt.

 

Ett vanligt lurendrejeri som hundar kan syssla med är när t ex en hund ska ta ifrån en annan hund något gott, så kan de t ex luras att någon kommer, springer till dörren och skäller med larm-skallet. Allt för att få den andra hunden att släppa det goda och springa till dörren och titta, så passar första hunden på att stjäla godsakerna från den andra hunden.

Detta är taktik, inte skam.

Hundar är inte dumma, utan kan vara väldigt kreativa när det gäller att komma åt godsaker.

 

Hunden på bilden skäms inte, den visar med tydliga besked att den är underlägsen, så den inte ska uppfattas som hotfull av omgivningen. Behovet för det finns för att den tror att de andra hundarna kring den är farliga/hotfulla.

 

 

Uppdaterad 2020-07-26

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström