Kroppsspråket

 

För att bli en flockledare krävs ett bra kroppsspråk.

Att en hund kan läsa oss som en öppen bok är inte konstigt. Kroppsspråket, som är det som hundar läser, är väldigt lika på alla flockdjur. Även människan är ett flockdjur så som bl a hundar, apor med flera djur. Vi har det gemensamt att vi är däggdjur också, vilket gör att vi har ännu mer gemensamt med dem.

En människa reagerar instinktivt med mer respekt på stora människor, liksom hundar.

Människan reagerar omedelbart med mer respekt om den är iakttagen av andra, utomstående, så som hundar.

Män skyddar instinktivt kvinnor, kvinnor skyddar instinktivt barn, lika som hundar.

Människan dominerar med att titta i ögonen, göra sig själv så stor som möjligt, ta ledning, som hundar.

Människor markerar revir, liksom hundar.

Hunden har dessutom övertaget i att de kan ägna större delen av sitt liv åt att iakkta oss och lära sig förstå oss.

Det finns ingen som helst orsak att undra hur hundar kan förstå oss så bra som de gör.

 

 

De hundar som varit mest framgångsrika i att leva med människor och lärt sig läsa oss bäst är de som fortsatt i avel, på så sätt har deras förmåga att läsa oss människor blivit bättre och bättre med tiden.

 

 

Undersökning

För många år sedan gjordes en undersökning. Man tog några omgångar med "hundmänniskor" som fick uppträda som rädda människor. Sedan fick man ihop ett gäng hundrädda som fick använda ett kroppsspråk som en hundvan människa. Varje gång testet utfördes var resultatet klockrent. Hundarna reagerade förvirrat inför de som spelade rädda. Hundarna blev trygga med de som uppträdde som hundvana människor.

Vad vill jag säga med detta?

Jag vill göra alla uppmärksam på att ditt kroppsspråk är oerhört viktigt för att hunden ska känna att du är en trygg ledare.

 

 

Kroppsspråkets utövande

Lätt sagt gör man sin kropp liten från hundens sida sett så ses man som mer vek i hundens ögon. Eller så ställer man sig med bredsida, kanske t o m breder ut armarna i sidorna så man får en riktigt stor tavla mot hunden, då ses man som mer dominant i hundens ögon.

Tittar man på hundar direkt i deras ögon så utmanar man hundar, speciellt om man gör det från nära håll. Tittar man bort så känns man inte farlig.

Ögon och storlek är huvuddragen tillsammans med stelhet eller avslappning, i att se dominant ut vid en första blick.

 

 

Hur möter man hundar

Rent allmänt kan man säga att man möter hundar bäst genom att ignorera dem och hålla en fin kontakt med dess ägare. Sedan får hunden ta kontakt med oss, om den vill, eller låta bli, om den vill. Vid förstnämnda går det att hälsa tillbaka. Vid sistnämnda, fortsätt ignorera.

 

Möter du hunden och har ensam ansvar för den:

För att vara säker på att göra det rätta med varje hund måste man läsa hundar och förstå vad varje hund behöver.

En glad valp behöver självsäkerhet, lugn och mjukhet.

En tumregel på vuxna hundar är ofta att om hunden blivit hård dominerad tidigare och det inte har varit lyckat så kan man prova motsatt metod. Och vise versa.

 

 

Första mötet

Första blicken är helt avgörande då hundens uppfattningsförmåga är oerhört mycket snabbare än vi människor. Vi människor avgör vi placerar våra medmänniskor i rang på ca 30 sekunder. Hunden på några få sekunder eller t o m mindre än 1 sekund.

Första mötet är grundläggande för all fortsatt kontakt med hunden.

P g a detta är det bra att arrangera mötet med en hund, speciellt en ny hund som man tidigare inte träffat, så man är förberedd och uppträder korrekt från starten.

 

 

Människor som stressar hundar

Om en hund blir stressad så beror det på att människor eller djur i dess omgivning gör hunden stressad.

Om någon människa ser stressade hundar kring sig hela tiden beror det högst troligt på att den människan framkallar stress hos hundar.

Den människan bör ta sig en ordentlig titt på sig själv så den kan åtgärda problemen som gör att den stressar hundar.

 

 

Trötta ut hundar

Behöver man ta sig fram någonstans där det finns hund som vaktar är det i princip bara att vänta ut hunden.

Det kan ta tid, men det fungerar om man är tålmodig.

Viktigt är att medan man väntar så kan man stå still och gärna med ryggen åt hunden. Titta inte på hunden. Försök inte kontakta hunden. Ha bara is i magen.

Läs en bok. Sjung ett gäng mjuka sånger. Glo i era älskade mobiltelefoner. Gör vad som helst som gör er avslappnade och ger signalen att hunden/hundarna inte intresserar er.

När hunden går därifrån, och det gör den till sist, så är det fritt fram att gå in på hundens revir. Hunden, eller hundarna, har godkänt dig när de går därifrån därför att de har insett att du (och de ev. dina anhängare) är ofarlig.

Att hunden går betyder i princip på hundspråk: - "Välkommen in".

 

 

Tränga hundar

Att tränga upp en hund i ett hörn bevisar enbart att den som gör det är en sadist. Är det sedan en hund med otrygg bakgrund så är det ännu värre.

Jag har sett folk som borde veta bättre göra så om och om igen, i flera år. De är djurplågare i min värld.

Inga vilda hunddjur gör något sådant i fredligt syfte.

Det är högst onaturligt, och om man bör ha mer kunskap är det inget annat är rent djurplågeri att behandla hundar så.

 

 

Lugn

När man har med levande väsen att göra, t ex barn, gamlingar, sjuka, djur o s v, är det av största vikt att inte stressa.

Kan vi inte prata med individen, t ex spädbarn, djur, svårt dementa o s v, så är det av extra stor vikt att vara lugn och tillfreds när man sköter om dessa.

Är man stressad ska man INTE hantera hundar, träna hundar eller på annat vis interagera med hundar. Det kan skada hunden och träningen väldigt mycket. Har man inte tid, så ska man inte klämma in något moment med hund.

Är man för stressad förjämnan ska man inte ha hund.

Sköter man djur åt andra, så är detta av ännu större vikt. Anledningen är att hunden då inte redan har ett grundmurat fortroende för dig.

 

 

Sammanfattning

Kroppsspråket tillsammans med att man är handlingskraftig med lugn och beskyddar familjen om något "otäckt" händer så man kan skydda sin familj och att man inte är elak, sedan har man oftast ledarskapet som i en liten ask.

 

Läs lite mer om rangordning.

Läs lite mer om ledarskap.

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström