INAVEL - LINJEAVEL - UTAVEL - TYPAVEL - MATADORAVEL

 

Inavel = mer än 25 % i inavelsgrad.

Linjeavel = mer än 6,25 % men mindre än 25 %. Namnet syftar till att man använder ett mindre antal hundar i botten som man återkommer till hela tiden, allt för att återskapa och / eller bevara vissa detaljer i utseendet som den uppfödaren anser särskilt viktiga för hundrasen.

Utavel = Under 6,25 %.

Typavel = Utavel där man tar tillvara en eller flera detaljer i utseendet som stämmer överrens med alla man använder i avel, trots att de inte är släkt. Detta är alltså den modärna typens linjeavel utan linjeavelns bi-effekter av negativ art.

Matadoravel = Det är att använda samma tik eller hane hela tiden på allt man har. Att grunda en kennel eller en ras på ytterst få individer, kanske t o m ett fåtal hundar som finns bakom allt och som är nära släkt och därför återkommer om och om igen.

 

Inavel
Linjeavel
Utavel
Typavel
Matadoravel
Exempel praktisk avel

 

Hundar som enbart utavlas generation efter generation får mer sällan svåra sjukdomar av ärftlig art om inte rasen är extremt högt behäftad med samma genetiska fel på alla blodslinjer.

 

Har man en ras med stor bredd bör man inte ta till inavel eller linjeavel alls.

Har man raser där det inte förekommer så många individer, se till att minst varannan generation sätta in en total utavel så man bryter denna inavel hela tiden och den får svårt att få fäste, helst ska man utavla hela tiden, om möjligt.

På numerärt små raser är linjeavel svårt att helt undvika.

På raser som är utrotningshotade (verkligen är utrotningshotad) är det näst intill omöjligt att inte hamna i minst linjeavels svängen.

 

Beteckning Relation Grad av släktskap
Far, fader, pappa Manlig förälder 1/2 (= 50 %)
Mor, moder, mamma Kvinnlig förälder 1/2
Son Manligt barn 1/2
Dotter Kvinnligt barn 1/2
Bror, broder Man med samma föräldrar/förälder som en annan person 1/2
Syster Kvinna med samma föräldrar/förälder som en annan person 1/2
Brorson, nevö Brors son 1/4 (= 12,5 %)
Brorsdotter, niece Brors dotter 1/4
Systerson, nevö Systers son 1/4
Systerdotter, niece Systers dotter 1/4
Farfar En faders far 1/4
Farmor En faders mor 1/4
Morfar En mors far 1/4
Mormor En mors mor 1/4
Syskonbarn Barn till ens syskon 1/4
Farbror, onkel Fars bror 1/4
Faster, tant Fars syster 1/4
Morbror, onkel Mors bror 1/4
Moster, tant Mors syster 1/4
Gammelfarfar Fars eller mors farfar (dvs farfars far eller morfars far) 1/8
Gammelfarmor Fars eller mors farmor 1/8
Gammelmorfar Fars eller mors morfar 1/8
Gammelmormor Fars eller mors mormor 1/8
Gammelfarbror Fars eller mors farbror 1/8
Gammelfaster Fars eller mors faster 1/8
Gammelmorbror Fars eller mors morbror 1/8
Gammelmoster Fars eller mors moster 1/8
Frände Avlägsen manlig släkting olika
Fränka Avlägsen kvinnlig släkting olika

 

Generation Benämning Grad av släktskap
1:a generation Enäggstvilling 1
1:a generation syskon 1/2
1:a generation halvsyskon 1/4
2:a generation Kusin, tvåmänning 1/8
3:e generation Syssling, tremänning, a-kusin, andrakusin, småkusin, nästkusin 1/32
4:e generation Brylling, fyrmänning, fyrväppling, b-kusin, tredjekusin 1/128
5:e generation Pyssling, femmänning, c-kusin, fjärdekusin 1/512
6:e generation Sexmänning, d-kusin, femtekusin 1/2048

 

Inavelsgrader är att bra hjälpmedel, något som jag tycker är bra, då det är fakta. I alla fall någorlunda fakta. Olika program får olika resultat. Det största skillnaden sker om man räknar inavelsgrad på några få generationer eller på väldigt många generationer, är den slutsats jag kommit fram till. Inavelsgrader i all ära, gamla systemet fungerar PRICIS LIKA BRA! Tar bara lite mer tid, OM man har ett fungerande inavelsprogram. I mitt fall, som inte har tillgång till ett fungerande inavelsprogram (från 2015) är gamla beräkningen MYCKET snabbare.

Personligen har jag alltid kollat inaveln på gamla viset sedan jag startade kolla procenten. Alltså dubbelarbete. Det första (manuellt) för min skull. Det andra (dataprogram uträkning) för att visa vad jag gör för parningar till allmänheten. Jag har ett eget program, så jag hela tiden har något som fungerar, utan att vara beroende av andras kompitens eller inkompitens. Det har jag utvecklat själv och det fungerar snabbt och väl, bara jag har en fungerande dator. I annat fall tar jag fram papper och penna. Det fungerar också.

Allt detta prat om inavelsberäkningar har haft MASSOR av vinster i aveln. Tidigare ansågs det vara fint med en viss inavelsgrad. Idag inser man att det inte för något bra med sig i längden, tvärs om.

Siffran som olika dataprogram visar är inte den viktigaste, utan den faktiska inavelsgraden är den viktigaste! Har man det i åtanke så är man på rätt väg.

 

Uppdaterad 2020-02-12

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström