Hundrädda hundbesökare

 

Hundrädsla är inte svår att bota. Men som alltid, det underlättare och utgör själva grunden att först erkänna att man är rädd, och sedan kommit till det beslutet att man inte vill fortsätta att leva med sitt handikapp.

 

Som all rädsla grundar det sig på en eller två saker. Först och alltid, att man inte förstår, vilket gör människan osäker och detta kan man bearbeta på olika sätt, vissa närmar sig och lär sig och blir kompis med det de är rädd för, vissa människor ser olikheter och tar avstånd och med tiden växer rädsla.

 

Som nr 2 kommer de som varit med om något som varit obehagligt eller otrevligt, eller i enstaka tillfällen, varit farligt. Igen finns det två olika varianter, vissa närmar sig det hela och vill komma över sina upplevelser, vissa tar mer och mer avstånd och blir därmed räddare...

 

 

Stirra i ögonen

Hundrädda hundbesökare har ofta en vilja att hela tiden ha koll på hundarna, för att se om de ställer till med något. De vill se om hundarna tänker börja bli farliga.

Om de misstänker att någon hund ska gå för långt i deras tycke är det inte ovanligt att de just spänner ögonen i den hunden för att på det viset ha koll på den hunden.

Som ofta när man är rädd blir ögonen extra öppna, stora, framträder väl. Hundar uppfattar dessa uppspärrade, stirrande ögon som en utmaning eller t o m ett hot. Är hunden inte extremt tränad med ögonkontakt kan den fly eller attackera!

Det viktigaste vid att få en hundrädd att slippa att hundar blir oberäknerliga kring dem är att sluta titta på dem.

Vill man förstärka sig som hundarnas överhuvud så är man eller gör man sig till kompis med flockledaren, d v s ägaren. Då åtnjuter man som besökare delar av dennes respekt i hundars ögon.

 

Alla hundar får olika reaktioner när man stirrar på dem, en del går och lägger sig, en del blir att vilja utföra cirkuskonster, vissa vill bara komma så nära som möjligt, alla tre av samma orsak med med olika medel, de vill visa att de inte är farliga, inte vill hota, att de är "snälla". Alla tre reaktionerna skapar en gigantisk stress i hunden, det gäller alltså även den som går och lägger sig.

Av mina hundar är det ytterst få som går och lägger sig då de är tränade att vara oerhört sociala.

 

 

Knep för att lära sig umgås nära hund

Vill man gå ett steg längre som hundbesökare för att hantera sin rädsla finns det olika knep att ta till, man kan använda sig av flera på en gång. Men först och främst, glöm inte att inte stirra på hundar. Man kan se dem hela tiden genom att titta i ögonvrån, för att se dem behöver man på inget vis stirra på dem.

Flera knep för att ge hundarna rätt signaler.

Håll dig nära flockledaren/ägaren. Konsentrera dig på flockledaren och bry dig inte om hunden/hundarna.

 

Är du själv kring en hund:

Sjung! Lugna låtar. Nynna.

Tänk på roliga saker. Tänk på gamla roliga saker. Tänk på roliga kommande projekt.

Prata med lugn röst, gärna tryggt långsam.

Var glad utan att slå över i hysteri.

Tänk och prata på om sådant som gör dig trygg och nöjd, glad.

 

Men framför allt, STIRRA INTE PÅ HUNDEN!!!

 

Uppdaterad 2018-07-12