FÖRSÄKRINGAR

 

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag.

 

Försäkringar för hundar är bra att ha. De kan bespara oss mycket besvär om olyckan är framme och man har oturen att det kommer kosta tusentals kronor att lappa ihop hunden igen, om försäkringen täcker det hela.

Försäkringar har massor av kryphål, man får inte för det och det och det, massor kryphål.

Valpkullsförsäkringar i all ära, de täcker inte så mycket som man tror. Alla de "vanliga" problemen, som man ofta tror täcks av valpkulls försäkringen, täcks inte av försäkringen. T ex felaktig testikelstatus, felaktigt bett, HD och AD defekter, patella luxation (= felaktiga knäleder) o s v.

 

 

För att nämna några exempel på fullförsäkrade hundar som inte fått hjälp av försäkringen är:

En bekant fick avliva sin hund p g a svår epilepsi vårvintern 2011, det betalades det inget för.

En uppfödare som köpte in en dyr blivande avelshund år 2010, valpen hade vid leverans två testiklar enligt veterinärintyget, vilket han inte hade vid 1 års ålder, det täcktes inte av försäkringen, trots att hunden hade extra dyr försäkring för att även vara avelsförsäkrad.

En tik som snittats två gånger (2012) ville uppfödaren fortsätta att ha i avel, då frågade den sitt försäkringsbolag, de sa att eftersom livmodern var kvar gick det bra att para igen, fast man fick betala snittet själv då. Försäkringsbolaget var kanske i detta fall inte rätt forum att fråga, och försäkringsagenten var defenitivt inte den rätta att svara som hen gjorde heller! Det är emot svensk lag att para en hund som snittats två gånger. Man kan läsa mer om gällande lagar och bestämmelser på jordbruksverkets hemsida.

180707 En hund som var valpkullsförsäkrad och också hade full vuxenförsäkring av bland de dyraste sorterna och som fick problem med ögonen 2018. Försäkringsbolaget vägrade betala trots föräkringen då hunden hade haft ett helt annat ögonfel som valp. Uppfödaren vägrade också att stå för kostnaden, trots att det var hens ansvar. Hundägaren tog banklån och kostade på över 15,000:- (+ bankräntor) för att kunna ha kvar sin hund och slippa avliva den.

 

 

Försäkringar missbrukas av hundägare/uppfödare/veterinärer.

På t ex Chihuahua tröttnade försäkringsbolagen totalt på planerade snitt. Uppfödarna visste, att fast det kanske endast blev en valp i kullen, täcktes snittet (självkostnadsbeloppen) mer än väl av valpens försäljningssumma. Deras missbruk ledde till att försäkringsbolagen vägrade att betala ut några snitt alls på Chihuahua.

Det finns Chihuahua uppfödare, och även uppfödare av andra raser, som planerar snitt, de ger inte ens hunden en chans att försöka på egen hand. Fast än så länge är det inte jättevanligt i Sverige.

I dagens läge (2012) när Chihuahua finns med god tillgång och därmed är nere i normalt valppris, så finns det uppfödare som låter tiken dö för att den inte klarar en förlossning, då de inte har råd med snitt och försäkringen inte står för snitt längre.

 

 

Veterinärer tar överpris

Vissa veterinärer ser det som en guldgruva om hunden är försäkrad, då tar det massor av tester "i onödan" för att få in kosingen. De tar extra mycket betalt för operationer och liknande om hunden är försäkrad.

 

 

Uppfödarens ansvar

En valp som är valpkulls försäkrad har inte bättre skydd än en som inte är valpkulls försäkrad. Det som täcks av försäkringen, skyddar också köparen enligt Svensk lag. Alla uppfödare har samma ansvar oavsett om valpen är valpkullsförsäkrad eller inte. Detta gäller även blandrasuppfödare.

Dessa valpkulls försäkringar ska täcka så kallade "dolda fel" men det är enormt mycket kryphål. I princip är det knappt något som räknas som dolda fel. Det är idag ytterst lite som täcks av försäkringen.

Om en uppfödare har valpkullsförsäkring eller inte är alltså helt oväsentligt, det är bara ett försäljningsknep för försäkringsagenter.

 

 

181111 Mängden försäkringsbolag och försäkringsvarianter

Idag finns flera olika försäkringsbolag. Sedan finns det enormt många olika sorters försäkringar inom försäkringsbolagen. Vissa bolag har mer än andra.

Då undrar jag, behövs så många olika försäkringsbolag? Visst, säger jag. På det viset så blir det större chans att lyckas hitta det rätta för varje människas behov för sin hund.

Behövs så många varianter av försäkringar inom ett och samma bolag? Nej, säger jag. Det är bara ett sätt att dölja vad de håller på med.

Försäkringsbolagen är i första hand vinsttrivande. D v s de vill tjäna pengar, för egen ficka. Och de gör de!

Försäkringsbolag spelar mycket på djurens ägares kärlek till djuren, ungefär som om djurägarna underförstått inte älskar sina djur om de inte har dem försäkrade hos just deras föräkringsbolag.

Försäkringsbolagen vill få oss att tro att vi har så stor valfrihet då vi har många försäkringar att välja på, men i själva verket är det tvärs om.

Det som görs av försäkringsbolag som har en uppsjö av olika försäkringar är att de gör ALLT för att man inte ska kunna jämföra och framför allt friskriver försäkringsbolagen sig från fler och fler ersättningar för varje ny försäkringsvariant de skapar.

Ta t ex dessa "fina" rasförsäkringar, de friskriver försäkringsbolagen från ersättning på deras dyraste utgifter för den rasen. Är det en fördel för hunden eller ägaren? Naturligtvis inte. Det är enbart fördel för försäkringsbolaget!

Man gör bäst i att välja riktigt noga och inte bara välja de bolag som "skriker högst", syns mest och har flest annonser och reklam. Att vara stor är inte alltid det som är bäst.

 

 

Däremot är försäkringsbolagen en oerhört stor tillgång för oss hundägare (speciellt uppfödare), då de regelbundet tar fram statistik om våra hundars hälsa.

 

Uppdaterad 2018-11-13