Fodervärd

 

Fodervärdsavtal innebär helt förenklat att fodervärden som tar en hanhund betalar hunden med parningar. Ibland betalar fodervärden en mindre summa och parningsantalet reduceras då till färre antal parningar. Ofta har också uppfödaren - säljaren rätten till utställning, veterinärtest, eventuella prov o s v.

För en tik gäller oftast 2 kullar, eller halvfodervärd 1 kull + en mindre summa.

När hunden är "betalad" enligt fodervärdskotraktets paragrafer övergår i fodervärdens ägo.

Det är en snårskog med massor av paragrafer, vilka kan man vända sig till SKK för att få reda på.

Dessa avtal är det allt vanligare att fodervärdar utnyttjar för egen vinning, de lotsas vara samarbetsvilliga och i slutänden gör de det omöjligt för säljaren - uppfödaren att nyttja sin del av kontraktets överrenskommelse.

Jag känner till en ENORM mängd hundar (100-tals) som placerasts hos fodervärd för att ägaren aldrig får se hunden igen. Jag känner också till lyckade fodervärdsavtal, de är räknade på en hands fingrar...

 

Vi har ibland haft fodervärdar till våra hundar. Vi har inte haft så stora krav. Först och främst krävde vi att man följer SKK´s regler och bestämmelser, som till  huvudsak består av att uppträda hederligt med sunt förnuft.

Så krävde vi att man följde svensk lag som i huvudsak består i att sköta hunden väl och skydda den mot lidande.

Vi krävde att man håller hundarna i sådan kondition både psykiskt och fysiskt så hundarna kunde ställas ut och användas i avel.

Jag krävde också en regelbunden kontakt, att jag rådfrågades vid eventuella problem. Att mina råd lyssnades till och efterlevdes.

Jag krävde att hunden hölls fullt försäkrad av fodervärden.

För att vara säker på att fodervärdar förstod vad det innebar att vara fodervärd tyckte jag att det var ett plus i kanten om fodervärden sedan tidigare hade varit uppfödare eller utställare eller hade varit fodervärd tidigare utan problem.

Att fodervärden bodde nära oss underlättade naturligtvis.

Vi krävde naturligtvis att hunden som jag ägde eller är delägare i, inte såldes! Kunde tyckas vara självklart, men var visst tvunget att skrivas ut eftersom jag blivit den erfarenheten rikare 2009 av ohederliga människor.

Vi planerar att aldrig mer någonsin ha en enda fodervärd igen p g a för stora problem då nästan aldrig ett avtal följs av fodervärdarna enligt gällande lagar och bestämmelser.

Ett system som i princip skulle kunnat vara bra, men som inte fullföljs, utan betraktas uteslutande av fodervärden att lura till sig gratishundar.

 

Sorgligt nog hör jag om och om igen om den ena tragedin efter den andra med hundar som lämnar ut hundar på avbetalning eller sätter ut hundar till fodervärd, men lika ofta från de som tagit hundar på avbetalning eller fodervärd.

Det tycks mig som båda parterna i båda fallen lika ofta är missnöjda.

Nyligen (mars -19) hörde jag IGEN om en hund som efter långdragen plåga dog som följd av två ägare till hunden som inte drog åt samma håll. Mycket tragiskt.

Jag har sagt tidigare, och säger igen, ta inte hundar på avbetalning, ta inte hundar som fodervärd. Lämna inte ut hundar på avbetalning. Lämna inte ut hundar till fodervärd.

 

 

DET KOMMER ALDRIG NÅGONSIN IGEN DELAS UT NÅGON HUND PÅ VARKEN HEL ELLER HALVFODER FRÅN OSS!

 

Detta gäller för all framtid. Ingen behöver besvära sig med att fråga, det är totalt bortkastad.

Det finns ingen som helst omständighet eller argument som kan få mig att ändra åsikt om detta, NÅGONSIN! Är ni kungen eller Jesus sätter jag inte ut på foder då heller.

 

Updated 2019-06-20

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström