DRA I KOPPEL, vad det kan leda till

 

Band är inte naturligt för hundar

Hundar föds inte med koppel. Koppel i form av snöre är inte i deras natur. Det är alltså människans avsvar i ännu högre grad att se till att våran hund inte blir skadad av det.

Det ligger inte i hundens natur att dra. Det är något som vi människor lär den.

 

 

Skador av att dra i bandet

Om hunden drar i kopplet på promenaderna betyder det är det är hunden som bestämmer på promenaderna. Att en hund bestämmer betyder att det inte är människan som har kontroll. Detta är en stor brist i flockledarskapet. Hunden får mer eller mindre psykiska skador.

Att inte låta en hund dra är av yttersta vikt. En hund kan skada sig av att dra för jämnan, inte bara i hals utan också nacke, rygg o s v. Dessutom sätta hunden i en ledande ställning, man hoppar ner ett pinnhål från sitt ledarskap. Då är inte ens ägaren / förarens belastning inräknad.

Så kommer hunden få skador mer eller mindre, förr eller senare av detta onaturliga dragande dagarna i ända, om den blir gammal nog. Många hundar som drar är extra stressade och får därför oftast inte ett lika långt liv som en psykiskt frisk hund.

Det blir dessvärre vanligare och vanligare med nackskador på hundarna, jag undrar om det inte beror på att det blir vanligare och vanligare att ha fastas och gärna breda halsband på sina hundar, dessa halsband i kombination med att hundar tillåts dra kan ge hunden kroniska problem i nacke / hals.

Hundar som drar i kopplet dagligen eller flera gånger i veckan skadar sig. Ju oftare de drar, ju värre skadar de sig.

På kort sikt behöver skadorna inte märkas, om hunden är bra konstruerad.

På längre sikt tar alla hundar skada, förr eller senare.

Om hunden är klent uppbyggd i sitt skelett så tar det ännu mer skada och tidigare.

Det är få hundar som är perfekt konstruerade.

Vissa rasers kroppskonstruktion bygger på en inkorrekt kroppsbyggnad, ibland t o m en deformering av skelettet.

Ju sämre skelett (oavsett varför), ju större riskerar skadorna att bli.

Skadorna yttrar sig oftast som smärtor, ibland med hältor. Med tiden blir det benpålagringar som är smätsamma. Det kommer ofta smygande och blir värre år för år.

Hela hundens ålderdom blir smärtsam p g a att ägaren lärt sin hund att dra i kopplet och låter den fortsätta med det sedan.

 

 

Hundägarens skador

Kom ihåg, skadorna kan också drabba människor, d v s den som är i andra änden av bandet.

Hundförarens obehag ska heller inte förringas, om föraren får problem med sin hund för att den drar hela tiden blir föraren mer ovillig att ta ut hunden och hunden drabbas negativt också.

Även en liten hund kan skada oss människor om vi inte lär oss hantera hundens halsband och koppel på rätt sätt. Har man en nog stark eller nog stor hund så kan det t o m bli omöjligt att hålla en hund om ni inte lärt den gå fint i band.

Likaså om man, liksom jag, inte är helt frisk kan det bli fruktansvärt hårt att gå med en hund som drar och springer kors och tvärs hela tiden. Är man skadad sedan tidigare så är risken stor att man snabbare blir värre också.

 

 

Utrustning

Om man använder sele, fast halsband, stryphalsband, halvstryp, vinthundsband o s v spelar ingen roll, det är lika stora risker vilken utrustning man än använder.

Med sele finns det risker för fler skador än med halsband av olika slag.

Viss utrustning gör det lättare för hundar att dra än andra.

Använder man stryp är chansen mycket större att hunden inte drar så hemskt illa och därmed skadas mindre än med de andra anternativen.

 

 

Lära in dragande

Alla kan få en hund att dra. Det är väldigt enkelt.

Det är bara att hålla hunden i bandet som man alltid ser till att det är en viss spänning mellan hund och förare i bandet.

Håller man hunden på slakt koppel så börjar i regel hunden inte att dra ens till att starta med.

 

 

Lära bort dragande

Har hunden en gång lärt sig dra måste man avdressera den.

Att lära en hund att gå fint är inte ett stort problem, hos de som inte lyckas handlar det oftast om att slänga gammal kunskap överbord och ta till sig korrekt teknik.

Har hunden en gång startat att dra är det extremt lätt att rätta till, om man gör rätt. Det kräver rätt teknik (det finns flera olika sätt att träna), och som alltid, ska det inte förekomma agressivitet i inlärningen. Se mer om hur man lär bort dragning under en annan sida, länk finns i botten av denna sida.

Nosgrimma ger inte dessa skador (för de hundar som är byggda så att de kan ha nosgrimma). Däremot kan grimma vara farlig om grimman är för stor eller av gammal modell. Då kan hundar komma lös och det kan leda till olyckor.

Se länk i botten av denna sida. Nosgrimma har egen rubrik.

 

 

Det är väldigt själviskt att utsätta en hund för dragande. Du skadar hunden!

 

 

Läs mer om att få hundar att gå fint i band och om olika utrustningar som t ex nosgrimmor under den rubriken.

 

 

Updated 2018-07-12