Arga hundar

och andra problem som uppkommer ur rädsla

 

Det sägs vara 10 000 avlivade hundar p g a temperamentsproblem, problem med temperamentet bottnar i nästan alla fall i ägarens ansvar av att fostra och sköta hund.

Problemhund är ägare som skapar problem för sina hundar och dess omgivning, oftast t o m skapar problem för dem själva!

 

 

Absolut största delen av problem med hundar som människan har uppkommer p g a att människan inte förstår sina hundar. Bl a måste man förstå skillnaden mellan människor och hundar, för att inte gör misstaget att behandla hunden som om den är människa, eller behandla den på ett sätt som de föreställer sig att hunden kan förstå, p g a bristande kunskap om vad en hund är och varför.

 

 

Vilken ras?

När någon blivit illa gjord av en hund så är bland det första folk frågar vad det var för ras. Detta är ju verkligen bakvänt! Det är ju människorna som gjort hunden till vad den är, alltså borde det väl i så fall vara att man frågar vad människan som förstört hunden är av för ras, om man nu vill vara rasistisk, vilket jag inte förespråkar.

Tänk på detta nästa gång ni lassar en hundras för vad människan har skapat.

 

 

 

Arga hundar, rädda hundar

Hundar som bits är olagliga. En hund får inte bitas. Om man som hundägare blir anmäld kan hunden bli omhändertagen och senare t o m avlivad.

EN HUND FÅR INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER BITA OCH DEFINITIVT INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ETT BARN!

En hund som biter barn borde omedelbart avlivas utan en sekunds tvekan, oavsett orsak till att den bet.

Det är straffbart att ha aggressiva hundar i Sverige.

En hund som drivs till att bita barn har dåliga hundägare och barnen dåliga föräldrar. Det krävs både ock. En hundägare ska aldrig låta sin hund utsättas för att bli så trängd så den måste ta till eget försvar, den hunden har då gått över gränsen till det normala och kan då lättare göra det igen. En förälder måste finnas där för sina barn och se till att de ALDRIG får vara elaka med djur. Detta är INTE en lösning hund - barn ska lösa utan hundägare - föräldrar, alltså vuxna individer som har ansvaret över barn respektive hund.

En hund, fel hållen, är ett potentiellt mordvapen. Oavsett ras. T o m de mildaste, snällaste hundraser man kan tänka sig kan drivat till det yttersta och bli farliga i fel människas händer. Tro mig, jag har sett det!

En annan sak, jag anser att det är högsta graden av djurplågeri att låta sina hundar göra vad som helst. Dessa hundar endar upp i att leva i konstant rädsla och / eller aggressivitet. Dessa hundar har INTE ett bra liv, inte på minsta lilla vis.

Många förstår inte hur mycket i nuet en hund lever. Vi människor kan tolerera "skit" från barn med dåliga hemförhållanden (ett beteende jag inte tycker är korrekt). Men om samma människor är i sin gyllene medelålder och beter sig som en idiot, är det då accepterat, för att individen hade en dålig barndom? DEFINITIVT INTE!!!

En människa har kvar sina minnen som påverkar dess framtida beteende. Vi människor hjälper vissa hundar att hålla kvar vissa dunkla minnen. Tyvärr endast minnen av dålig kvalitet. Detta är alltså vi människor och våra värderingar som stoppar hundens utveckling.

En hund släpper skiten och går vidare. En hund vältrar sig inte i passerad tid, det är människan som leder hunden dit.

En hund är väldigt enkel, för oss som förstår oss på dem. Ge den bra förutsättningar och de blir bra och bakgrunden är borta. De lever, som sagt, här och nu. Det är en av skönheten med hundar, som jag ser det.

 

 

Tuffa, stöddiga hundar

Det finns människor som vill ha stöddiga och tuffa hundar, de skaffar gärna stora hundar som de kan känna att de behärskar, för att de vill det, de har behov av att ha kontroll och känna sig stor och stöddig själva.

Det är inte ovanligt att de skaffar sig kamphundar eller andra hundar som betraktas som farliga på ett eller annat sätt.

Det är inte ovanligt att dessa människor misshandlar sina hundar, är extremt hårda med dem.

Hundarna blir till synes "tuffa" med tiden, men de lider av ständig stress, de blir sällan gamla.

 

 

Vaktande hundar

Det finns ägare som är osäkra och vill ha en hund som vaktar dem. Dessa människor utstrålar naturligtvis osäkerhet. De ger hunden alla signaler på att människan är underlägsen, osäker, okunnig och otrygg. Människan ger signaler av att inte kunna ta hand om sig själv. En människa som inte kan ta hand om sig själv kan naturligtvis inte ta hand om en hund. Det kan t o m en hund lista ut.

Dessa människor väljer ofta att ha stora hundar, gärna av raser som betraktas som "tuffa".

Hundarna i detta fall utvecklas inte ovanligt till någon slags bestar. De lever under konstant stress och blir sällan gamla.

En hund som "vaktar", vaktar inte sin ägare, den vaktar sig själv! Den vaktar inte sin ägares ägor, den vaktar sina ägor! O s v. Anledningen till att det gör det är att det är avsaknad på flockledare för området, så då anser den sig vara starkast, och har därmed rätten till possitionen "top - dog".

Ska man ta ur hunden detta måste kan själv bli kapabel att ta över ansvaret och dessutom ta ifrån hunden situationerna som den vaktar i. Läs mera på andra sidor i respektive område.

 

 

Vaktande/larmande/skällande hundar

I stort sätt allt skällande har sitt ursprung i osäkerhet i en eller annan grad.

Vill vi att hundar ska skälla/larma/vakta så ska vi låta dem.

Vill vi att de ska låta mer, så uppmuntra dem, beröm dem, ge dem godis, vad som helst som gör klart för hunden att den är duktig.

Begär sedan INTE att den ska vara social med främlingar.

Dessutom om hunden går längre, är den olaglig och kan tvingas att avlivas.

Denna stress hunden utsätts för i och med "vaktandet" gör också att du förkortar livet på din hund med all stress som hunden utsätts för, och riskerar både fysiska och psykiska sjukdomar p g a stressen.

Vill man däremot att hunden INTE ska låta, så ska man klargöra för hunden 0 tollerans på det området. Det gör man genom att ständigt hålla efter hunden.

Vill man ha en larmare som säger till när någon kommer men sedan tvärvänder och är social och vänskaplig med främlingar så kan man skaffa ett larm, d v s låt inte hunden skälla om du vill att hunden ska vara fullt ut social med främlingar. Allting annat mitt emellan är att göra hunden osäker, ge hunden dubbla budskap. Det är inte förenligt med att göra hunden trygg.

Många hundar visar otrygghet med främlingar. Lär man dem att de inte behöver skälla så är det inte helt ovanligt att osäkerheten inför främlingar släpper med tiden. Hunden slipper bördan att stressas av ständiga dubbla budskap. Den kan få chansen att leva längre och friskare i kropp och själ. Något som alla hundälskare borde värna om.

Som det stått att läsa på första sidan på min hemsida sedan den startade 29 maj 1997: Från den största till den minsta rasen, alla hundar som används i avel hos oss har de finaste temperamenten, de är alla glada och lyckliga hundar som är friska och sunda i kropp och själ.

Detta har alltså varit mitt mandra sedan jag startade med hund, och det lever jag efter fortfarande. Detta goda resultat kommer av en kombination av gener och miljö.

En sak ska man alltså ha klar för sig och det är att detta kommer inte enbart av avel/gener, utan hur hunden får leva är en stor del av vad man gör med arvsanlagen och generna på den enskilda hunden.

Alla hundar har möjlighet att leva ett lyckligt liv, med en ägare som ser till att hunden får leva ett lyckligt liv.

Är man inte kapabel att ge hunden ett lyckligt liv på egen hand, med egen träning, så tar man hjälp för att få hunden lycklig, om man älskar sin hund.

Ta då hjälp av folk som inte har problemhundar. De som har problem med sina egna hundar och skyller på gener, bakgrund etc är inte kapabel att lösa problem på andras hundar, då de inte ens kan lösa sina egna hundars problem.

Mer om skall.

 

 

Tuff

Det är vanligt att vi människor betraktar hundar som tuffa som är högljudda, skälliga, bråkiga, olydiga. Allmänt svårhanterliga. Dessa hundar är inte tuffa, utan rädda och söker mod i en massa oväsen och stora gester. De slår sig fram i livet. De lever med massor av adrenalin i kroppen som flödar ständigt och de bränner ut sig.

En hund som är tuff på riktigt är trygg och lugn och är inte rädd för fan själv. Den är stadig i humöret, skäller inte annat än i nödfall. Attackerar ingen om inte det är av yttersta nöd tvunget och då endast som en sista utväg.

Hunden som är tuff inger dominans utan att bråka, vinner respekt av andra hundar utan att höja på huvudet.

En hund som lever i största harmoni och lycka har en ägare som beskyddar den från onödigt obehag utan att överbeskydda den, alltså en trygg ägare.

Det är bland dessa hundar som det förekommer hundar som kan uppnå avsevärd ålder.

Ser man en hund som lever i ständig stress så vet man på förhand att den inte blir speciellt gammal.

 

 

Allmänt "jobbiga" hundar

Varför skäller vissa hundar och halft river huset när de ska ha ägarens/människans uppmärksamhet? Och varför visar vissa hundar nästan ingenting när de vill få ägarens uppmärksamhet?

Dels finns det grundläggande skillnader i varje individs energinivå, vissa raser är också kända för att ha högre energinivå, om de inte får arbeta blir de att ha en hög energinivå mer eller mindre hela tiden. De blir stressade av detta och det kan leta till båda fysiska som psykiska sjukdomar och ofta till förkortat liv.

OBS! Högenergihundar får för lite aktivering av ägaren, då blir de harmoniska! Oavsett varför hunden är en energihög hund så är det ägarens ansvar att tillgodogöra hunden de behov den behöver få tillfredsställda för att må bra.

Men sedan har vi resterade.

Hundar som till synes mår bra i det hela men som utvecklar olika nivåer av intensitet. Det beror på inlärt beteende.

Hundar som har människor som inte lyssnar på små signaler, eller väljer att inte lyssna på små signaler, får högljudda (i ljud eller beteende) hundar.

De som väljer att lyssna på sina hundar och hjälpa dem, innan orden/handlingarna hinner bli stora får mer ödmjuka och respektfulla hundar.

Om vi hundägare tillgodoser hundens behov, innan den hinner be om det, så har vi de nöjdaste och gladaste hundarna som går att få.

Vill man medvetet ha högljudda hundar som tar mycket plats och gör sig sedda och hörda oavbrutet, så lyssnar man inte på hunden förrän den håller på att ta ner oss. Dessa hundar lever under en enorm stress, då de är maktlösa att gå vart de vill och göra vad de vill, och är helt i händerna på någon som de måste "skrika" åt för att bli lyssnade till.

De hundarna gör så gott de kan för att aktivera sig, något som de flesta hundägare uppfattar som att hunden är besvärlig eller t o m omöjlig, när de istället skulle kunna få komma ut och få aktivering som hundar mår bra av.

När de inte kan hjälpa sig själv tvingas de göra det näst bästa, riva ner himmel och jord för att få hjälp, de anses då, igen, som besvärliga...

Fast det hela ALDRIG är hundens fel. Ändå är det hunden som får skulden, och/eller rasen, och/eller tidigare ägares uppfostran och behandling, och/eller säljaren eller uppfödaren o s v.

Oavsett orsak och omständigheter är det alltid ägarens ansvar att se till att ha en välskött hund, det gäller i högsta grad mentalt också.

Hundägaren som har "besvärlig" hund kanske inte borde skaffat en högintensiv hund, eller hund över huvud taget. Det ska inte hunden skällas för.

Mer om skällande hundar, länk långt ner på denna sida.

 

 

Bitande hundar

En av baksidorna med hundar är att olämpliga hundägare kan få sina hundar farliga. De kan bitas. Ibland så illa så folk hamnar på sjukhus.

I England har man siffror på detta via The Helth & Social Care Information Centre.

År 2004 vårdades 4,110 personer för hundbett och hundattacker i England. Motsvarande siffra år 2014 i England var 7,227 personer. En ökning med 76 % som har skett genom en ganska jämn fördelning av uppgång år för år under den perioden.

Skador som beror på hundar är stor. Vi hundägare måste hjälpa varandra så att vi kan eliminera detta problem, det är ju helt oacceptabelt att vi sköter våra hundar så illa så hundarna måste ta till tänderna för att försvara sig!

 

 

STÖKIGA HUNDAR

Hundar skaffar sig ofta ett eget "arbete" när de inte får tillräckligt med sysselsättning. Det kan t ex vara att hundar vaktar sitt revir.

En vuxen hund som plötsligt blir "stökig" och värre och värre dag för dag, kan vara utsatt för underaktivering, hundar som skäller mycket, hundar som gör hyss man inte önskar, hundar som vaktar, ofta beror det på att hunden kanske inte fått samma stimulans den brukar få, t ex tillräckliga promenader, träning etc. Man får aktivera hunden mera så går det i regel över. Det är en process som ibland tar lite tid att ge effekt, så man kan inte ta för givet att det blir resultat med omedelbar verkan.

Det finns hundar och raser som är mer aktiva än andra och får de understimulans kanske redan från starten i sitt liv lär de in ett icke önskvärt beteende som man senare måste träna bort. Det tar lite längre tid. De hundarna bör man aktivera mycket med olika aktiveringar samtidigt som man där emellan måste lära hunden att koppla av. Ju mer skadad en hund är från början, ju längre tid tar det att få den bra.

 

 

Olika temperament

Det råder ingen som helst tvekan om att olika hundar, individer, raser, kön, åldrar och liknande har olika temperament.

Alla hundar har olika temperament. Vissa delar av dessa temperament har en fysisk grund. T ex så är storleken på binjurarna kopplade till agressivitet.

Som sagt, de snällaste hundarna går att förstöra, de mest framåt hundarna går att få harmoniska.

Vilken hund som helst som blir skrämd om och om igen. Som lever i oharmoni. Som inte kan lita på sina närmaste. Den blir rädd. En hund som lever i permanent rädsla kan till sist bli att börja försvara sig.

Makt och våld är förtäckt rädsla. Närmar man sig en aggressiv hund gäller det därför att vara ännu mer vänlig och tålmodig. Ma måste framför allt vara stabil.

 

 

Tikar dödar andra tikar eller andras valpar, eller vaktar sina egna valpar

Men det är inte helt ovanligt att t ex tikar vaktar sina valpar, eller försöker underminera produktion på andra tikar.

Att detta sker är fulltständigt oacceptabelt. Tikar som har valpar, eller väntar valpar, ska ALLTID vara skyddade och ha LUGN OCH RO!

Hundar är inte sociala varelser i förhållande till att acceptera allt och alla i alla lägen när det kommer till att försvara sina valpar, före eller efter valpning.

Likaså är det för hunden naturligt att kväsa andras dominans genom att se till att andra tikar inte reproducerar sig. Därmed inte sagt att alla gör det hela tiden.

Men ett kan man vara säker på, man kan ALDRIG vara säker på om hunden vaktar eller inte. Man måste ALLTID vidta försiktighetsåtgärder.

Om tiken på mista vis känner sig osäker, så kan du vara säker på att risken för olyckor ökar lavinartad.

 

 

Antidepressiva läkemedel för hund

Antidepressiva läkemedel utskrivna av veterinärer ökar i galloppfart i Sverige.

En veterinär på Evidensia Sverige tror att der beror på att människor intresse för att ta hand om sina hundar och katter ökat.

Klart att en veterinär i ett vinstdrivande inkassoföretag uttalar sig så, då de tjänar pengar på att skriva ut mediciner till djur.

De vill säkert få alla som inte ger psykofarmaka till sina djur dåligt samvete, för att de istället ser till att deras djur mår bra UTAN konstgjorda medel!

Tänk på alla sidoeffekter, nerbrytning av kroppen och psykiska störningar som kan komma av att ge hunden antidepressiva medel.

En hund kan bli fullständigt förstörd i psyket av antidepressiva medel.

Då brukar veterinären förodra en annan sort, istället för en bra behandling av hunden mentalt.

En hundägare som hellre stoppar i hunden farliga ämnen än att lägger ner lite tid på sitt djur, är i mina ögon den hundägaren som bryr sig MINST om sina djur. Alla kan springa till veterinärer. Men det är endast de som VERKLIGEN BRYR SIG som lägger ner tid och intresse på att lära sig hur man hanterar en hund som deras och får den att bli balsanserad och trygg igen (ingen hund föds rädd/arg/skygg o s v).

En hund känner på lukten om en människa äter mediciner. En hund ser på en människa när den inte uppträder som är naturligt för den människan.

En människa eller annan hund som är starkt medicinerad betraktar friska hundar i regel som sjuka, oavsett om de får medicin av fysiska eller psykiska orsaker.

Vekhet fysiskt eller psykiskt betraktar inte hundar som något "gulligt" utan mer som något som inte är bra. Det kan ge sig uttryck på många olika sätt, allt från uteslutande, fördrivande, avståndstagande, överseende, till att vilja döda.

Att sedan bli itutad antidepressiva läkemedel är högst förvirrande för en hund.

Mentala störningar på hund kommer så gott som uteslutande från människan. Det är människans ansvar att BOTA hunden, inte förtränga eller försöka dölja problemen med droger.

 

 

Arga hundar 2018

3,819 personer i Sverige sökte vård 2018 för att ha blivit angripna av hund, enl. statistik från Socialstyrelsen. Man tror dessutom att det är många flera. Sedan kommer det till hundar som biter andra hundar och andra djur.

Detta är totalt OACCEPTABELT!

Som oftast är det människor som gör fel så attacker och ibland t o m blodvite uppstår.

Om vi människor kunde våra hundar bättre skulle dessa till största delen kunna elimineras.

Ytterst få undantag finns och det är när fysisk sjukdom ligger bakom.

Om då hundägaren kan sin hund ska den förstå att något är allvarligt fel med hunden och vidta försiktighetsåtgärder, alltså vara aktsam så ingen olycka händer.

Det är INTE hundens fel att sådant händer. Det är människans.

Mer om nyheter.

 

 

Exempel ur livet 2019

Detta är utan tvekan ett beteende som till 100 % beror på ägaren.

Idag (190914) var jag på marknaden och såg urtypen av outbildad hundägare som gjorde sitt bästa för att fördärva livet för sin hund.

Dels gick de på marknad med hunden i rullkoppel som de inte satte stopp för.

Sedan gjorde hunden utfall mot andra hundar och hann flera gånger springa ut i kopplets hela längd innan ägaren fick tag i det tunna, runda snöret och kunde vira in hunden, som genast sprang ut igen, så fort den fick en chans, vilket var i stort sett omedelbart.

Sedan när hon väl fått in hunden vid sina fötter så klappade hon hunden oavbrutet, strök den över ryggen och pratade med snäll röst (även om orden var sluta och liknande) medan hunden gjorde utfall.

Den stackars hunden gjorde sitt bästa för att vara sin ägare till lags och gjorde oupphörliga utfall.

Hunden var vansinnigt stressad, stackarn, den var så plågad av sin ägare.

Ta varning!

Det är exakt så som man dresserar sin hund att bli expert på att attackera andra hundar!

Vad är då felen?

Först att man har en utrustning på hunden så man inte kan kontrollera hunden.

Alltså lär sig hunden att den kan styra över sin ägare, att den därmed är duktigare och intelligentare än sin ägare, vilket gör att hunden vet att den kan bestämma.

Dels så blir hunden berömd oavbrutet när den gör utfall, alltså har ägaren talat om för hunden att den så SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ duktig när den beter sig hysteriskt och stressat.

Kom ihåg! Detta beteende är INTE hundens fel.

Det är ägaren som är helt olämplig i sitt innehav av hunden.

I övrigt var det ett 10-tal hundar på marknaden när vi var där, alla andra, dagen till ära, uppförde sig TOTALT oklanderligt, inklusive våra två hundar, Pia´s Nino Ramon och Pia´s Yuki Hisako-Ume. Våra hundar blev extra beundrade denna dag, jämfört med en normal marknadsdag, p g a att den okunniga hundägaren och dess hund som hördes över hela marknaden och trots det var våra hundar totalt avkopplade och snälla OCH tysta!

 

 

Läs mer om problem hundar.

Mer om hundägarens ansvar.

Mer om tycka synd om.

Mer om problem beteenden.

Mer om ljudkänslighet.

Mer om hundägarens ansvar.

Mer om skall, skällande hundar.

Ibland behöver man behandla hundar utan att skada hund eller människa, läs mer om speciella knep.

 

Updaterad 2022-05-31

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström