Vallning

 

Man känner till att människan använde boskapsvaktande hundar redan 2,200 år före kristus. Alltså en mycket gammal arbetsaktivitet för våra hundar.

 

Vallning sker i regel på utvecklande av hundens naturliga instinkter.

Man kan lära in vallning. Naturligtvis blir inlärt vallbeteende aldrig i samma klass som medfödd vallning som man utvecklat.

 

Många raser är i grunden vallhundar. Många vallhundsraser har ett rörligt intellekt kombinerad med en mycket högt utvecklad förmåga att sammarbeta med människan. Detta gör många av dessa raser extremt lämpade för bruksarbete också.

Flera vallhundsraser är idag klassade som brukshundar.

 

Det är mycket få raser som behärskar att valla lite allt möjligt. De flesta raser är specialicerade på ett djurslag och ett vallningsförfarande.

 

Exempel: Vi har hundraser som enbart vallar får. Vi har "vallhundsraser" som enbart SKYDDAR/VAKTAR får! Vi har raser som enbart vallar kor o s v.

Vi har raser som vallar (eller vaktar) utan sin ägare. Det finns raser som enbart vallar tillsammans med människa.

Vi har raser som går nära djuren de ska valla, t ex springer på ryggen på dem, t ex vid indrivning i fållor. Vi har raser som håller sig mer ifrån, som vallar med ett större avstånd mellan djuret och dem själva, ofta på stora ytor utomhus, hedar och liknande.

Vi har raser som läggs med djuren de ska valla som mycket små valpar, som på det viset tar djuren som "sin flock" och vaktar den livet ut.

Variationen är stor bland vallhundarna.

 

Hundar som vallar med människa: Man lär ofta dessa hundar visselsignaler. Ibland använder man olika ljudmelodier för att få hundarna att göra olika moment. Ibland använder man olika ljudmelodier för olika hundar och kompletterar med handtecken.

 

Det finns särskilda vissel"pipor" (se bilderna) som är speciellt för vallare, de har startat i Skottland för vallhundar som vallar får på öppna hedarna i de öppna och vida landskapen i det väldiga Skottland som p g a sin geografi ofta är blåsigt också.

Dessa vissel"pipor" är alltså till för att hunden LÄTT ska höra, trots stora avstånd, kullar, blåst... Ljudet från dessa är i människans öron mycket dämpat och behagligt.

 

 

Uppdaterad 2021-05-11

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström