Tycka synd om

 

Man kan älska hundar hur mycket man vill, men utan rätt kunskap kan man skada hundar. Detta gäller i allra högsta grad mentalt, men även fysiskt. Exempel på några saker som är vanliga idag: Många ger hundar mat som är bra eller t o m extra exklusivt för människor, för att de vill sina hundar väl, men det vissa inte vet är att vissa saker som människor klarar att äta kan vara giftigt för hundar. Att sätta på hundar kläder, som om de vore människobarn, är att skada sin hund. Att ömka hundar kan göra en hund till krympling. Vissa utsätter hundar för starka lukter som t ex parfymer, dessa kan vara skadliga för hundar. Vissa bär runt på sina valpar och vuxna hundar så de inte får muskler och senor nog för att normal belastning och gör därmed hunden skadad och sjuk, för livet, för att inte tala om den mentala skada man gör hundar när man bär dem.

 

 

Att tycka synd om hundar handikappar hundar, fördärvar hundar. Inrikta er istället på att göra något bra för hunden, så kommer den bli bra och få ett lyckligt liv.

 

"Tycka synd om" attityden ger hunden signalen att du är svag. All form av "tycka synd om"  attityd i djurvärlden är signaler till vekhet. Ömkar man en hund så ger man hunden signalen att det är den som är den starka och måste ta över ledarskapet, då den ser hur svag du är och måste då kliva upp på hirarkistegen. När en hund som det är synd om ska inta rollen som flockledare blir det ännu mer betungande än för en hund med mer självsäkerhet.

 

Om man tycker synd om en hund är det lätt att man låter en rädd hund komma undan med mera för att man inte vill vara elak. Samtidigt kan man behandla en orädd hund med mer fasta regler, för deras eget bästa. Hunden det är synd om kommer därmed plågas till och med mera, i avsaknad på fasta regler.

Genom att hela tiden ömka en hund så gör man hunden till ett offer. Det är vi människor som tränger in hunden i den rollen. Det är vårat ansvar att se till att hunden kommer därifrån.

Det är inte sunt eller snällt att låta hundar gå år ut och år in med t ex nervositet, rädsla eller annan stress.

 

Ta bort oket på hunden genom att vara en stark flockledare. Ge inte hundar det ansvaret, de blir fördärvade.

Hur uppfattar hunden smärta och andra motgångar? Läs på mera om hundens psyke för att förstå hur du skadar din hund med detta beteende.

 

 

Tycka synd om hundar

Är detta bra? Är den för ägarens skull eller hundens?

Det finns olika sätt att få fram problemhundar.

Ett inte alls ovanligt syndrom på dvärghunds sidan är att man tycker så synd om sig själv så man skaffar en hjälplös liten hund, liten för att man själv ska känna sig större. Man skaffar sig gärna en hund med sämre bakgrund. Allt för att ha en stackare att stötta och hjälpa så man själv slipper vara så nertryckt. Man får känna sig duktig och omhändertagande, antagligen som man själv skulle vilja vara omhändertagen av någon annan som är större och starkare.

Att placera hunden i en kategori där det är synd om det och behandla den därefter ger hunden signalerna att matte / husse är så osäker att de måste ta över ledarskap. Detta skapar en rädd - tuff hund. Hunden är rädd och osäker och blir till synes med tiden (under åren som går) "tuff". Det visar sig i smått först, t ex hunden kissar inne, sedan blir der värre och värre, i slutstadiet visar det sig i att hunden t o m kan försöka bita barn, vuxna, andra hundar, djur, ibland t o m sina ägare o s v.

Denna hund lever under en ständig nervspänning där hunden aldrig kan koppla av och njuta med och av sin ägare. Hunden får aldrig för en sekund känna sig säker. Den måste ständigt vara på sin vakt. Det är heller inte ovanligt att dessa hundar blir så psykiskt utbrända att de ofta dör i förtid. De blir sällan gamla.

En hund med en säker ägare är en säker hund, som är trygg och glad över att ha en handlingskraftig ägare att luta sig mot och känna sig trygg med. En sådan hund söker ögonkontakt med ägare, vill ha nära och kär kontakt med ägaren.

En hund som aldrig vill titta på sin ägare är psykiskt störd eller totalt utan kontakt med sin ägare p g a att den inte är tämjd från börjar och dessutom inte senare fått en ägare som bryr sig om den tillräckligt för att ha en kontakt med den.

En hund som ständigt bara ligger i knäet eller bärs i famnen och tittar ut över nejden är en hund som ständigt bevakar reviret och inte på något vis vill söka sig till ägare utan endast hämta kraft från ägaren för sin egen personliga klättring på rangskalan.

En hund som söker höga punkter och att ha utkik och gärna stirra på andra familjemedlemmar, av vilken sort det vara månne, är en hund som fått ta över ledarskap i familjen. En hund är inte vuxen den positionen, det gör hunden nervklen och en fara för sig själv och samhället.

Den hund eller människa som är utstirrad av denna hund är i sin tur nertryckt i skorna, det är bara en tidsfråga innan blodvite uppstår, om den andra parten inte är dumt snäll. I alla händelser är det synd om omgivningen till en sådan hund också.

Hunden lider, omgivningen lider, den enda som känner sig "duktig" och tillfreds med situationen är den som inte vill ändra villkoren och därför heller inte ser problemen, d v s ägaren. Att så själviskt behandla ett oskyldigt djur och framkalla ett monster av den är djurplågeri, då är det nog bättre med omplacering till någon som kan leva med hunden utan att tycka synd om den, men har det gått så långt så den redan fått börja bita är nog avlivning för den stackaren ett bättre alternativ, för hundens skull och för omgivningens skull.

En hund som biter folk kan bli omhändertagen och senare avlivad. Den hundens ägare kan även bli åtalad. Det är olagligt i Sverige att ha hundar som bits, oavsett varför hunden biter.

 

 

Exempel:

Jag såg ett väldigt besynnerligt beteende hos en människa i oktober 2011 som klargör detta väldigt tydligt. Människan äger själv en hund som hon ständigt tycker synd om, varför hunden har beteende rubbningar. Jag berättade om en tragedi som inträffat en av mina hundar i telefonen ca en månad innan (själva händelsen låg då någon månad tillbaka i tiden), vid mötet med denna människa ca 1 månad senare slängde hon sig fram och rent desperat frågade vilken som var just den hunden, när hon sedan fick i denna, så klappade och ömkade hon den till leda. Hunden undrade var som var fel!? Vi människor som iakttog beteendet undrade vad som hänt. De andra hundarna som ville hälsa, såg hon inte ens åt, utan puttade bort ett par av dem som de irriterade henne i hennes hedersstund av ömkan!

 

Extrem undergivenhet.
Photo: AH

 

Uppdaterad 2022-05-31

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström