Skötsel av utrustning

 

Det mesta av utrustningen på denna sida är mina vänners som jag har orsak att använda som exempel på denna sida.

En del är mina egna, innan de blivit kasserade.

 

 

Ta hand om utrustning

Håll alla verktyg torra. Fukt skapar rost.

Se till att alla verktyg som innehåller gummi av något slag inte ligger i direkt solljus eller för varmt. Somliga plaster bleks i solen. Somliga plaster spricker eller blir spröda i värme och sol.

Se till att smörja utrustning regelbundet, som så kräver. T ex saxar och klippmaskiner.

Se över så att det inte finns begynnande rost, piggar som lossnar eller liknande.

Se till att djur inte får tag i verktygen. De kan tugga på utrustningen, de kan även göra sig illa på utrustningen.

Vid användning av elektriska maskiner med sladd, dra omedelbart ut sladden när ni slutfört uppgiften. En sladd som är förankrad i ett vägguttag kan döda en hund som sätter tänderna i sladden.

Förvara saxar och liknande i originalkartong/originalförpackning så längde det går mellan användningarna.

Ha bra förvaring till alla verktyg, som skyddar verktygen.

OBS! Lägg aldrig utrustning nära kanten på bord och liknande. Speciellt inte på bordet där du sköter hunden, då hunden med en hastig rörelse kan hiva ner utrustningen. Verktygen kan bli fördärvade om de åker i golvet. Detta är naturligtvis extra viktigt då det kan skada hundar!

 

 

Rengör utrustning

En utrustning om inte hålls ren rostar. Rosten sliter på pälsen och kan dra bort friska hårstrån och även bryta av dem. Rosten gör också att t ex klippeffekt, skärpa, blir sämre. Dessutom kan sådan utrustning missfärga pälsar.

Viss del rost kan man ta itu med innan det blivit för mycket. Se mer nedan.

Rengöring sker genom att allt hår och smuts avlägsnas efter varje användning. Man ska aldrig lägga ifrån sig utrustningen full i hår. Håren och smuts håller kvar fukt som ligger mot utrustningen och förstör den.

Efter allt hår är avlägsnat så ser man om borsten/kammen eller vad man använder är smutsig, då kan man ånga ur den med ånga. Absolut effektivt och utan giftiga kemikalier.

Utrustning som går från hund till hund, alltså hundar från olika hem, t ex utrustning på hundtrim, ska alltid ångas, d v s göras så sterila som möjligt, mellan varje användning.

Hundar i en sluten grupp som använder samma om och om igen kan det räcka med att man bara ser till att den ser ren ut mellan användningarna till vardags.

 

Utrustning som är rostig och bör slängas.

 

 

Laga

Trådar som repas upp ur koppel och halsband kan bli farliga. Dels kanske utrustningen inte håller och gör det den ska. Men sedan kan hundar få i sig trådar och det kan bli väldigt farligt för hundar. Lösa trådar ska alltid åtgärdas på en gång.

Detta är oftast vädigt lätt då vi nästan alltid använder nylon i koppel och halsband numera. Det är bara att klippa bort de längsta lösa trådarna. Sedan elda på trådarna.

En eldslåga från en tändsticka, från en tändare eller ett ljus går bra. Man behöver bara föra in halsband/koppel eller vad det rör sig om i eldslågan i några sekunder. Sedan är det klart.

Värmer man för länge så blir det smält och en tjock klump. Det är inte så bra. Sedan blir det väldigt svart om man bränner väldigt länge på bandet. Det är inte så trevigt om bandet är ljust i färgen.

Se bild nedan.

 

Trådar. Till höger inte bra. Till vänster åtgärdat.
PHOTO: AH

 

 

Rost

Till viss del kan man ta bort rost, om man gör det i tid. Fast inte alltid på alla verktyg.

Rost "smittas"! Har du en rostig sax i en burk med andra verktyg så blir det som ligger mot rosten att ta till sig rosten och starta att rosta. Man sprider alltså rost bland verktygen genom att ha ett enda verktyg med rost i tillsammans med andra "friska" verktyg.

När man ser minsta lilla rost på ett verktyg, ta det och försök få bort det med stålborste. Har man inte stålborste så rekomenderar jag att skaffa det. I annat fall kan man också använda trassel. Det fungerar inte så bra i alla vinklar och vrår som en stålborste. Därför blir det oftast kvar rester av rost i små vinklar och sedan tar fart och växer till sig igen.

När man gnott bort all rost med stålborste så ska man se om ytskicktet tagit skada. Oftast ser man det som en mattare grå nyans i silvernyans. På färgade verktyg (t ex svarta) så ser man der mer direkt. Sådana verktyg bör man kassera.

Har man känsliga fingrar (som t ex jag har) så kan man lätt känna ytskicktsförändringen med fingrarna.

Är däremot ytskicktet oskatt under rosten har du tagit hand om det innan det blev försent och kan använda verktyget i fortsättningen också.

När det gäller t ex en kam eller en strypkedja kan man, om det är en mycket liten kvarstående ytskicktsförändrig efter rosten tagits bort spraya med rostskyddsfärg, så ytskicktet blir perfekt igen. Man kan oftast inte måla/pensla på färgen, det blir för tjockt lager på t ex en tät kam, utan det måste då vara ett mycket tunnt spraylager.

 

 

Söndertuggad utrustning

Utrustning som har tuggats på skapar ställen som är svåra att hålla sanerade. Det är inte förenligt med yrkesmässig utövning. Om man däremot har till sina egna hundar så ska man ha det i åminnelse om man drabbas av smittsam sjukdom i sin egen grupp hundar. Då kan det bli tid att åtgärda eller slänga den utrustningen.

Söndertuggade ytor kan dessutom skapa irritation på händer för den som ska använda dem. För de flesta möter det väl inga större problem. Men är han känslig i händerna, som jag, så kan det bli ett besvär. Man kan t ex linda handtagen med något slätt och mjukt som ändå ger grepp för utövaren. OBS! Vid fall av smittsam sjukdom, släng den utrustningen!

 

Utrustning som är rostig och bör slängas.

 

 

Förbrukad utrustning

En utrustning tar ibland slut.

När piggar viks, går av och på annat vis kan skada hunden vid användning så ska utrustningen kastas. Spretande piggar kan göra illa hundar.

När det fattas många tänder på en kam så fyller den inte sin funktion och bör därför slängas.

När handtagen går sönder kan människan slinta med verktygen, de bör då slängas, om de inte går att laga.

Även utrustning som är rostig bör slängas, om det inte går att få bort rosten och få ett bra ytskickt så det inte syns var rosten varit.

 

Utrustning som bör slängas av olika orsaker.

 

Har man yrkesmässig utövning så måste man vara mycket snar med att dömma ut utrustning. I fall av lätta skador/defekter kan man använda utrustningen till egna hundar.

Utrustning som inte går att åtgärda ska enligt min mening slängas.

 

Utrustning som bör slängas av olika orsaker.

 

 

Uppdaterad 2020-06-21

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström