Servicehund

 

Servicehund är en hund som är tränad att hjälpa en eller flera människor med ett eller flera handikapp.

 

Först ska hunden ha en grundläggande miljöträning.

Sedan ska hunden ha en grundläggande apell, grundlydnad.

 

Man skräddarsyr sedan träningen till det behov en viss människa har.

 

Själv har jag haft några servicehundar som hjälpt mig genom åren.

  1. Borzoi Double Diamond´s What´A´Sweetie hjälpte mig att ta upp grejer från golvet och vara mitt stöd, bl a när det var halt ute.

  2. Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso SE UCH NO UCH SE V-2011 NO V-2011 NORD V-2011 Aurora Bareal Da Quinta Do Pasto hjälpte mig att ta upp grejer från golvet och vara mitt stöd, bl a när det var halt ute.

  3. Podengo Portuguès Grande Pêlo Liso Pia´s Diana M A Svensson hjälper mig genom att vara mitt stöd och min draghjälp.

Mina hundar har inte varit certifierade.

Anledningen till att arbetsuppgifterna har förändrats för mina hundar är att min sjukdom utvecklas, eller som jag hellre skulle vilka kalla det, invecklas. Sjukdom som är kronisk förändras i regel lite med åren. Så har det varit i mitt fall. Alltså har träningsuppgifterna ändrats. Aurora hade jag just tränat in som draghjälp när hennes liv tragiskt nog blev blind... En enorm sorg. Hennes dotter Diana fick då snabbt ta över hennes arbeten. Något hon redan hade blivit tränad för, då jag hade planerat att Diana skulle få ta över efter Aurora med tiden.

 

 

Arbetsselen eller utrustning av annat slag ska vara ett tecken för hunden att "nu arbetar du". När utrustningen är av så är hunden fri från sin tjänst. Man ska alltså aldrig använda utrustningen på färdigtränad hund när hunden inte jobbar.

 

 

Certifiering

Man kan få en hund certifierad. Ju fler som gör det, ju större respekt kommer hundar att åtnjuta, och ju större chans att hundarna får friheten att hjälpa sin ägare. Redan idag har en certifierad servicehund fler favörer än andra hundar har.

Servicehundar är viktiga hundar. Det finns stort mörkertal om hur många som finns. Det är väldigt många som inte är certifierade. Sedan finns det de som är certifierade som inte används som servicehund.

 

 

KOM IHÅG! En hund minns bättre det den lärt i glädje än det den lärt under hot och tvång.

 

Träna med glädje!

 

Uppdaterad 2020-09-09

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström