Sabotage april 2015

 

150428

 När vi kom hem efter veterinärbesöket så låg det en glasbit mellan bilen och trappen in,
strax utanför den nya placeringen av dörrsektionen till nya hundhagen. Platsen ifråga
sprang vi förbi ett tiotal gånger innan det bar iväg på morgonen, 4 timmar senare ligger
denna glasbit där, där alla hundar som var med sprang över på vägen in vid hemkomsten.

 

150426

 Idag ser det ut att vara fågelben, med fjädrar, alltså troligen hemslakt/jakt. Denna gång funna av hundarna bredvid stora granen närmast vägen. Jag fick slita
ut benen ur käftarna på en av de stora ungdomarna. Denna plats har varit favoritstället att avlämna avskräde på vår gård sedan vi hade bott ett par år här.
Grannen på andra sidan av granen har däremot skiftat genom åren. Fem olika personer. Jag har inte en enda tanke att alla dessa grannar skulle ha fullföljt ett
omfattande program av sabotage mot mig år efter år. Däremot är det väldigt lätt för vem som helst att gå in där och på så vis kunna kasta in saker på vår tomt
utan att vi ser dem.

 

150416

 Fiskrens inkastat på min gård som jag fick slita ut ur en hunds käftar. Fiskben
kan vara mycket farligt för en hund att få ner i magen. Hunden hittade detta i
ytterkanten av inhägnaden mot vägen, övre änden. Just i dagarna har snön
utanför hägnaden tinat så pass att någon kan gå fram till hägnet utan att lämna
fotspår i snön.

 

150407

En benbit, fullkomligt livsfarlig för en hund att få i sig. Lägg märke till hur full den är i märg, min misstanke är att den kommer från ett vilt 
djur, troligen småvilt, rådjur eller mindre. Detta "fynd" hittade jag inanför grinden mot vägen. Jag behöver väl inte påpeka hur farligt detta ben
skulle kunnat vara för hundar, de skulle kunnat dö under plågsamma smärtor innan jag ens hinner till en veterinär med hunden.

 

150406

En glasbit placerad mellan min bil och grinden ut till parkeringen. Mina hundar går där dagligen då vi är
ute, vilket vem som helst kan se som rör dig här dagligen.

 

150403

En köttbit, kan vara förgiftad. Lär man sig kött kan man lätt misstänka
att denna köttbit kommer från hemslakt. Hittades av hundarna strax
innanför grindarna mot vägen.

 

Uppdaterad 2015-10-01