REGISTRERAD ELLER OREGISTRERAD

avel med hundar

 

Blandrasavel, oregistrerad avel och SKK avel.

SKK har problem med att få tillräckligt med anhängare. Det försöker de lösa med reklam för att man ska vara med i SKK, en väg som verkar föga framgångsrik.

Grunden för uppfödning är den samma för alla:

Man måste naturligtvis sköta hundar rätt fysiskt och psykiskt. Det står dessutom i lagen och gäller alla uppfödare, oavsett om man avlar på registrerade hundar, oregistrerade hundar eller rent av blandraser.

Man får inte avla på hundar som lämnar genetiska sjukdomar enligt svensk lag. Det gäller alla uppfödare, oavsett om man avlar på registrerade hundar, oregistrerade hundar eller rent av blandraser.

Man ska naturligtvis endast avla på det bästa. Det ligger i varje djurälskares intresse. De som inte älskar djur, bör inte ha djur, än mindre föda upp dem.

 

 

Välja att vara utanför SKK

Många som jag pratat med som väljer oregistrerad avel i en eller annan form tycks vara rädd för att gå med i SKK.

Det som tycks skrämma dem är alla regler och kontroller på hundar och inspektioner.

SKK kanske har gått för långt i att vilja verka bättre än alla andra.

Det finns många som väljer att föda upp oregistrerade hundar i Sverige nu för tiden, så var det inte förr. Med det menar jag hundar som inte är registrerade i SKK (= Svenska Kennelklubben), eftersom de i praktiken har momopol på hundregistrering i Sverige.

Jag hör med många varför de väljer att föda upp oregistrerat. De flesta svarar att det är för krångligt att vara med i SKK. Ändå när man frågar dem om vilka principer de har, så följer de SKK´s bestämmelser. Alltså är de rädda att det ska bli för krångligt att vara med i SKK och registrera sina valpar.

I praktiken har jag också sett att flera som kör oregistrerat köper upp hundar som SKK medlemmar och alltså SKK kennlar väljer att inte avla på. De köper upp dessa hundar och avlar på dem.

Jag önskar att de som ändå följer SKK´s regler lika fullt kunde gå med i SKK och göra det rätta.

 

 

Välja att verka via SHK

Man kan välja att ha SKK registrerade hundar registrerade även i SHK.

Vill man inte vara med i SKK så kan kan välja att gå med i SHK (= Svenska Hundklubben) och registrera valpar via dem.

Om många uppfödare ansluter sig till SHK kan t o m SKK till sist få en konkurent. Det skulle kanske SKK må bra av.

När jag har granskat de två organisationerna SKK och SHK så tycker jag det verkar som om det är vanligare att SHK är mer mån om hundar och mindre om pengar och makt än SKK.

 

 

Exempel undersökningar

För att bara nämna ett exempel, om man vill avla på papillon/phaléne så måste man vara datageni. Är man inte det så får man inte para sina hundar inom SKK och dess organisationer.

Då är frågan, till vilken nytta är reglerna ändrade? Jo, för att man ska kunna avla på sjuka hundar!?

Därmed är t ex jag utesluten som uppfödare på bland annat dessa två raser, då jag inte är kapabel att genomföra vad som måste göras för att få para dessa hundar. Jag har också vänner som slutat med rasen, då de inte kan få dem godkända för avel inom SKK.

Är det då konstigt att det finns så många oregistrerade hundar på den/de raserna nu för tiden?

Jag känner flera uppfödare som slutat med papillon/phaléne eller slutat med registrerad avel på rasen/raserna p g a dessa regler.

Alla dessa tvång på undersökningar på hund har nog gått för långt helt enkelt. För att inte tala om krångliga metoder för uppfödare att bevisa att de har friska hundar (ifrån de sjukdomar som SKK och deras underorganisationer valt ut).

Enkelt uttryckt kan för många "måsten" ta fokus från en normal, trevlig och frisk hund som lever ett långt liv. Det är det grundläggande är det absolut viktigaste som finns.

Det är utan tvekan ett stort problem för att få med fler att avla via SKK.

Läs mer om alla dessa undersökningar.

 

 

Exempel inspektion

SKK har haft vissa inspektörer som varit totalt olämpliga för sitt påtagande.

Detta sprider sig.

Sådant gör att vissa drar sig för att vara med i SKK.

 

 

Framgångsrik bekämpning av blandrasavel och oregistrerad avel?

Om det ska finnas minsta chans att det blir fler SKK registrerade hundar igen måste nog SKK ändra sig.

De metoder som gjort allt krångligare och svårare år för år att föda upp SKK registrerade hundar tycks inte fungera så bra.

Att vara krångligast och ha mest regler är inte att vara bäst. Det är snarare att vara värst.

 

 

Ska vi gå så långt att ingen väljer att avla renrasiga hundar med stamtavlor längre?

 

 

Uppdaterad 2022-04-10

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström