Priset på hundar

 

Kan variera, trots det så speglar oftast inte priset kvalitén på hunden. Priset är inte alltid lätt att fånga då det råder fri prissättning.

Detta är ett problem för uppfödare som ska avyttra hundar men också för hundspekulanter.

Ibland har rasklubben en rekomendation på pris på valpar av deras ras.

Hundspekulanter litar ibland blint på att dyrare är bättre. Ibland låter de sig förblindas av att dyrt är extra bra och exklusivt.

Uppfödare/säljare tenderar ibland till samma syn som köpare. En uppfödare skulle aldrig blivit uppfödare utan att ha börjat med att köpa in/skaffa åtminstone en hund.

En uppfödare/säljare som sätter extremt höga priser på sina valpar/hundar som ska säljas kanske inte vill sälja dem? Eller är det en hundhandlare som försöker få vinst på sin uppfödning?

Kanske är det en som är förblindad över att dyrt=bättre så den måste vara dyr på sina hundar då hen tycker att de har bäst hundar.

 

 

Alla använder vi oss av olika prissättningar, här är min modell:

Först sätter jag mig ner och tittar på samtliga annonser jag hittar och ser hur priset varierar på den rasen och det könet.

Hundar jag bara vill ska flytta till rätt hem fort sätter jag ett enormt lågt pris på. Har de sedan någon defekt blir det ofta kraftig prissänkning. Oftast är det så här på Pia´s kennel att hundar med defekt är de vi vill flytta snabbt, då det absolut inte är något som borde bo kvar i en kennel.

Har man som uppfödare en massa sällskapshundar tenderar man oftast att vilja använda den hunden i avel förr eller senare.

Ett annat vore det om vi i Sverige valde att kastrera eller sterilicera hundar som vi inte använder i avel, men det är inte speciellt utbrett ännu, jag hoppas det blir det i framtiden. Ett förfarande som oftast begränsas p g a att ingreppen ofta är dubbelt så dyrt eller t o m dyrare än som för en katt, undrar varför? De utför ju samma ingrepp...

För att återgå till priset; Sedan har vi tillgång och efterfrågan.

Finns det klent av en modell (färg, ras, kön) så blir de helt enkelt dyrare, då de är svårare att få fram och därmed vill man som uppfödare mer ogärna skiljas från dessa, man vill egentligen behålla dem. Jag har ibland hamnat i situationer där köpare försöker bjuda över varandra för att få köpa en hund som är av mer sällsynt variant. Bäst hem, som jag bedömmer det, går alltid först här hos mig.

Jag personligen chackrar inte om pris, de jag vill behålla kan inte alla pengar i världen få mig att släppa.

Mer vanliga hundar brukar jag sätta bland de billigaste av normalpris hundarna. Detta är troligen ett utslag av att jag vet av egen erfarenhet att den som betalar mest för en hund inte alltid är bättre med hundar. Nejdå, det kan vara precis tvärs om! Genom att sätta priset lågt får jag lättare att gallra bort de köpare som jag anser olämpliga som hundägare, man vill ju i första hand ge hunden en bra framtid.

Alla hundar som jag gärna kan spara ligger på mer normala priser, oftast i nederkanten av normalpriset.

De hundar jag egentligen inte vill skiljas ifrån men ändå tycker att de inte bör bo kvar här sätter jag ett pris som ligger bland de högsta normala priserna för hundar just då av den rasen, färgen och könet.

På hösten-vintern är oftast hundar billigare än på våren-sommar, då hundar är lättare att sälja. Detta speglar alltså efterfrågans storlek. Denna tendens är extra stor på raser som är mer vanliga.

Just denna effekt börjar avta under de senaste åren (skrivet aug. 2019).

Vissa människor vill pruta, ibland är det gängse i vissa länder och kulturer att pruta, även på hundar. Jag accepterar inte prutning.

Folk som vill pruta hos mig tror jag helt enkelt inte kommer uppskatta hunden som jag gör, då jag redan satt ett lågt pris på samtliga mina hundar, som jag ser det. Alltså finns det ingen prutmån hos mig, så svaret är alltid det samma, priset ligger där jag lagt det.

Att få kvar för många hanhundar i en kennel från egen uppfödning är inte alltid det optimala, då är det bättre att sälja de hanhundar man får och köpa in obesläktade hanhundar, i alla fall om man kör mitt system att avla på tiklinjen, helst i rakt nedstigande led. Risken för tjuvparning finns alltid, och risken för dålig parning ökar om det dessutom är inavel.

 

Har man defekt på en valp så bör det dra ner på priset. Kanske 1,000 av för varje defekt, om det är enkla defekter som inte påverkar hunden psykiskt eller fysiskt.

En vuxen hund som har "allt den ska ha", som trots det eventuellt säljes, är i regel dyrare. Har de sedan en merit så blir hunden ytterligare 1,000 dyrare, har den två meriter + 2,000 o s v. Som merit kan vara patellaintyg, utställningsmerit o s v.

Har den defekt som gör att jag inte ska använda den i avel åker eventuellt priset ner väldigt kraftigt eftersom hunden absolut ska bort, ju förr, ju bättre. Sätter jag ett lägre pris får jag flera hem att välja på, som sagt, som optimerar chansen att hunden får det bra i sitt nya hem. Allt enligt principen att jag anser att INGEN hund får det bättre p g a att ägaren har välfylld plånbok. Ett fakta som jag konstaterat av egen erfarenhet, många gånger, gång på gång, om och om igen genom årens lopp.

 

När man ändå spekulerar över priser, så kommer jag lätt in på "förtjänst" i en kennel. En kennel som betår av en levande kennelkultur, som min kennel t ex, kan inte göra vinst i kenneln, så vitt jag kan räkna. Dom år som man råkar få lite fler hundar som ska säljas så kanske man t ex ta sig råd att lägga ny matta i köket (som hundarna bitit sönder), köpa in en välbehövlig hund till kenneln för att inte få inavel i framtiden, ställa ut lite mera för att bevisa att man har bra hundar och därmed kan sälja valpar lättare, o s v. Då ser ibland den iakttagande att man "lyxar" till det med ny matta och utställningar, ny hund o s v, och att det ska vara "bevis" på hur mycket vi hunduppfödare tjänar på våran uppfödning. Men om jag personligen tjänade så mycket pengar skulle jag OMEDELBART kosta på mig en bättre bil t ex.

 

 

Priser = kvalitet?

Priset speglar nödvändigtvis INTE kvaliteten på valpar. Ibland är de billigare hundar som är sunda och friska med bra mentalitet. Ibland är det de dyraste som blir sjukliga och som kanske har den sämsta kvaliten mentalt också.

Man måste se till att välja bra uppfödare och bra hundar. Priset är INTE en kvalitetsstämpel.

 

 

Handpenning

Numera (skrivet 2013) är handpening borttaget. Tar man handpening så ska hela summan tillbaka om köpet inte blir av, oavsett varför.

Tidigare gällde: Handpenning är inget lystna hunduppfödare hittat på utan en lagstadgad bestämmelse. Hunden räknas som en vara enligt svensk lag. Tingar man en "vara"  (hund räknas alltså som vara i svensk lagtext) ska man lägga 15 % i handpenning, om man sedan inte ska ha varan så har säljaren rätt att behålla dessa 15 %. Om däremot det blir något fel på varan så den inte kan levereras som var tänkt till köparen, ska säljaren lämna tillbaka de 15 %, d v s handpenningen.

Vissa hunduppfödare tar mer i handpenning än 15 % och de behåller summan om det inte blir "affär". T o m om det beror på dem själv. Detta är alltså olagligt. Om uppfödare tar mer än 15 % och köparen backar så ska resterande utöver 15 % återlämnas. Detta går att ta till ting ifall så behövs. Uppfödaren ska INTE behålla mer än 15 %, oavsett vad de skriver i annonser o s v.

Likaså om en valpspekulant har bokat en valp och sedan inte ska ha den, så har uppfödaren/försäljaren rätt att fortfarande driva in de 15 % (det som skulle ha varit handpenningen) av valpspekulanten.

Om däremot säljaren vill dra sig ur så får den inte det!

Om säljaren plötsligt inte kan leverera den "vara" som beställts, i det skick som var avtalat, så ska uppfödaren lämna tillbaka HELA handpenningen.

 

 

Värdet på blandraser har jag tagit upp på blandras-sidan.

 

 

Import - export.

 

Uppdaterad 2020-09-05

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström