Överklagan Dnr 2042-2017

 

Sänt via e-post från min vän
Skickat: den 24 januari 2018 15:45
Till: elin.svedberg@lansstyrelsen.se
Ämne: Överklagan på Dnr: 2042-2017

Hej!


Jag skriver på Annika Hagströms räkning pga hon har inget internet.


Detta är en överklagan för


Dnr: 2042-2017Pia´s Kennel

Annika Hagström  *
1  Annika Hagström fick beslutet den 2018-01-24 och skulle ha upphört med tillståndspliktig verksamhet senast 3/1-2018. Ny tillstånds ansökan kommer.


  *
3 Veterinär tid är beställd för hundarna Hebbe, Akira, Chichi till den 31/1-2018 och det var den första tiden som fanns att få.


  *
4 Intyg kan inte skickas förrän veterinär har tillhanda hållit dem.  *
2 Annika Hagström är ålagt att skaffa fler liggplatser till hundarna. Enligt dagens inspektion 24/1-2018 sa inspektörerna att Annika hade 29 hundar. Av dessa är 2 stora hundar i hallen och på övervåningen. Dessa 2 stora hundar har totalt 7 stora liggplatser + 4 små liggplatser. Fyra valpar, nära 4 veckor gamla är i egen hage. De 4 små valparna har totalt 4 stora sängar. 5 valpar som är 1.5 vecka gamla + deras mamma har egen hage, de har totalt 5 liggplatser.  Kvar är 17 hundar som går i en grupp. De hade enligt inspektörernas första räkning 14 liggplatser. Efter kontrollräkning med Annika Hagström som följeslagare så kom inspektören fram till att det var 20 stycken mjuka liggplatser till dessa 17 hundar.  Vid Annika Hagströms egna kontrollräkning efter besöket så var det till och med 22 stycken mjuka liggplatser till dessa 17 hundar. Bilder finnas att få vid behov. Annika Hagström vill ha information om vilken/vilka grupper som ska ha fler liggplatser, så att felet kan åtgärdas. Annika Hagström vill även ha förklaring/motivering varför den/dessa grupper ska ha fler ligg platser.Annika Hagström går att nås via telefon 0762-79 41 25


Jag som har hjälpt Annika Hagström att skriva detta heter XX

Det går bra att bekräfta här på min e-mail när ni fått detta eller ringa Annika Hagström.

 

 

 

 

Sänt via e-post från min vän

Skickat: den 28 januari 2018 14:57:06
Till: elin.svedberg@lansstyrelsen.se
Ämne: Komplettering för- Överklagan på Dnr: 2042-2017

Hej!

Kompletterar här överklagan på Dnr: 2042-2017

Länsstyrelsen gjorde en djurskyddskontroll den 17/11-2017.

Det står i beskrivningen att det var 3 stycken vuxna tikar i köket. Det stämmer inte.

Det var 6 stycken vuxna tikar, som gick i köket. Det var bara tikar i det gänget pga det fanns några löptikar där.


Beskrivningen visar flera olika redovisningar för det totala hundantalet.

Detta gör det omöjligt att veta hur många hundar det var vid tillfället om man enbart läser beskrivningen.

Beskrivningen av antalet hundarna i de olika hundgrupperna blir tokigt.


Det beskrivs att det finns vattenflaskor till samtliga hundar, vilket stämmer. Däremot framgår det inte att samtliga grupper också hade vatten i skålar.


Hundantalet i den stora hundgruppen anges plötsligen högst upp på sidan 2 som ett annat än det som står på sidan 1. Antal liggplatser i stora gruppen anges till 13 stycken i beskrivningen, vilket är helt felaktigt.
Det fanns många fler.

För att jämföra inspektörerna räkningsförmåga kan anges att vid kontroll 24/1-2018 påstås att det fanns 14 liggplatser i stora gruppen. Efter kontroll räkning där Annika pekade ut sängar kom vi fram till det var 20 stycken bäddar, 24/1-2018.
Efter inspektionen var klar så gjorde Annika Hagström en egen kontroll räkning utan att inspektören sprang i vägen, visade sig att det var 22 liggplatser på den ytan.

Räknar man ihop hundantalet i beskrivningen 17/11-2017 så kan man få fram olika antal hundar beroende vart i rapporten man läser.


För några år sedan hade Annika Hagström en inspektion av Länsstyrelsen, där en inspektör som påpekade att Annika inte hade inte tillräckligt med hundsängar vid tillfälligt i fråga så fattades det några hundsängar emot hundantalet. Vi diskuterade då bla en av liggplatserna är en vardagsrums soffa som är i sättet mäter 60x190 cm och då fick Annika lektion i att det räknades som en liggplats. I den gruppen vid det tillfället var den största hunden 4.2 kg. Annika räknar den idag som en hundliggplats enligt anvisningarna som hon har fått.

Efter det besöket för flera år sedan räknar Annika ständigt hur många hundsängar, som finns i varje hundgrupp så fort uppdelning av hundar sker. Så personligen är hon övertygande att den 17/11-2017 så fanns inga fel.

Hunden Hebbe påstår inspektörerna att han kliade sig mycket under deras besök 17/11-2017. Annika kan inte minnas att hon någonsin sett den hunden klia sig. Under besöket som varade väldigt länge och hunden Hebbe togs upp i diskussion om och om igen så såg inte Annika ett enda kliande. Efter besöket så har Annika inte iakttaget ett enda kliande på Hebbe.  Hebbe liksom alla andra Annikas hundar är inom syn/hör håll under stort sett all hennes vakna tid. Sedan påstod inspektörerna att Hebbe var tovig. När Annika visade huden på samma ställe som inspektörerna påstod var en tova så kom de inget längre i det påstående att det var en tova.
Något senare hävdar inspektören att hunden Hebbe var mobbad och utfrusen ur gruppen. Enligt inspektörerna vågade inte Hebbe gå på golvet med de andra hundarna. Då slängde Annika ut en näve hundgodis mitt på golvet. Då hoppade Hebbe ner från sin upphöjda hundsäng ner till de andra hundarna och åt hundgodis. Då fick inspektören lägga ner det påståendet. Senare under inspektionen så hittar Inspektören på att Hebbe hade problem med andningen och därför var sjuk och skulle till veterinär. Detta var i slutet av den långa inspektionen. Påståendet av kliandet var i början av inspektionen. De påstår i beskrivningen att Hebbe satt för sig själv, det är inte sant. Vid deras återbesök den 24/1-2018 satt Hebbe inte heller för sig själv och han kliade sig inte osv. Hebbe var frisk förklarad av veterinär sommaren 2017. Hebbe har ingen ansträngd andning. Däremot kan man läsa i beskrivningen från den 17/11-2017 att Hebbe var uppspelt vid inspektörernas besök. Det betyder att det motsäger inspektörens påstående att Hebbe var loj, inte pigg och satt för sig själv. Strax innan inspektörerna skulle gå, så utpekades ytterligare 2 Japanese Chin att ha problem med sina andningar.  Vid återbesöket den 24/1-2018 fick inspektören i tur ordning lyssna på ett större antal hundar som Annika lyfte upp. Samtliga Japanese Chin skulle då enligt inspektören ha andningsproblem och ingen av de andra hundarna. Det visar på okunskap om kortnosade hundar. Annika Hagström har alltid varit extremt noga med allt typ av sundhet av hundar.

24/1-2018  får Annika läsa och lära för första gången att hennes tillstånd att bedriva hund verksamhet är indraget.
I beskrivningen Dnr: 2042-2017 som Annika får i sin hand den 24/1-2018 i det framgår att Annika har haft möjlighet att yttra sig men inte gjort detta. Vid besöket 24/1-2018 påstår inspektören att Annika har yttrat sig, men kan inte få fram det trots att de får låna telefon och de ringer huvudkontoret som inte kan hitta överklagan.

Annika Hagström fick den 24/1-2018 föreläggande att ta 3 fullt friska hundar till veterinär för att inspektörerna inte förstår att de är friska. Detta ska Annika Hagström betala.  Detta är inte första gången som Annika Hagström får kosta på veterinär besök på fullt friska hundar pga inspektörerna okunskap.

Annika väntar fortfarande på besked om hundliggplatser, antal, i vilken grupp och varför.Annika Hagström går att nås via telefon 0762-79 41 25


Jag som har hjälpt Annika Hagström att skriva detta heter XX

Det går bra att bekräfta här på min e-mail när ni fått detta eller ringa Annika Hagström.

 

 

 

 

BESKRIVNING AV BESÖK ÖVERKLAGAN BESÖKSRAPPORT ANSÖKAN KENNELTILLSTÅND ÖVERKLAGAN FÖRVALTNINGSRÄTTEN YTTRANDE LÄNSRÄTTEN
180124 Svar på tal Dnr 282-947-2014 Ansökan kenneltillstånd 190208 Överklagan Mål nr 1965-18 och 2716-18 180718 509-18 +1965-18 + 2716-18
180529 Överklagan  Dnr 2042-2017 Överklagan kenneltillstånd Dnr 1833-2018    
180912 Överklagan Dnr 398-2018 Överklagan kenneltillstånd Dnr 1833-2018 nr 2    
  Överklagan Dnr 6420-2018     181105 Konsekvenser
  181114 Överklagan nr 2 (förtydligande) Dnr 6420-2018