Misshandel

 

Det finns enormt många sätt att misshandla hundar. På denna sida pratar vi om vad som händer en hund som blir "för hårt" behandlad av sina ägare.

Jag börjar med att nämna några sätt att misshandla sin hund utan att slå den, så har vi det ur världen.

Dessa sätt skriver jag om på andra sidor. Se mer på respektive sida.

 

 

Fakta

En av baksidorna med hundar är att olämpliga hundägare kan få sina hundar farliga. De kan bitas. Ibland så illa så folk hamnar på sjukhus.

I England har man siffror på detta via The Helth & Social Care Information Centre.

År 2004 vårdades 4,110 personer för hundbett och hundattacker i England. Motsvarande siffra år 2014 (i England) var 7,227 personer. En ökning med 76 % som har skett i England under dessa 10 år genom en ganska jämn fördelning av uppgång år för år under den perioden.

3,819 personer i Sverige sökte vård 2018 för att ha blivit angripna av hund, enl. statistik från Socialstyrelsen. Man tror dessutom att det är många flera som blir bitna av hundar (naturligtvis är det så). Sedan kommer det till hundar som biter andra hundar och andra djur.

Detta är totalt OACCEPTABELT!

 

 

Hur blir det då så här?

 

 

Hur blir hundar elaka mot människor?

Ibland fortfarande ser man människor som blir aggressiva mot hundar (och även mot människobarn) då hunden är elak eller "ouppfostrad" (och uppfostran är ju naturligtvis hundägarens ansvar).

Ett aggressivt beteende från hundägaren visar hunden vilken ton som är den korrekta.

Om man behandlar en hund hårt är det inget som hunden blir snäll av. Snarare tvärs om.

Antagligen först rädd. Sedan efter långtida hård behandling blir hunden helt knäckt och ofta till sist aggressiv.

 

 

Hur blir hundar elaka mot andra hundar?

När en valp växer upp i en miljö med många elaka hundar så blir i regel först hundarna rädda, sedan blir de också elaka.

Hundvalpar iaktar sin omgivning, sin ledare och sina kompisar.

Den följer den ton som den växt upp i.

Jag har tagit hand om åtskilliga hundar genom åren som kommit från flerhundsägare (oftast uppfödare) som har hundar där det är en hård "hackkyckling ordning". Det har varit valpar och unga hundar, men också vuxna hundar. Hundar som varit rädda.

Dessa hundar har aldrig varit svåra att träna att bli orädda och snälla hundar, fast en del har tagit lång tid innan de blivit bra.

När den sett att INGEN av mina hundar varit elaka, så har valpen/hunden i samtliga fall blivit elak mot mina hundar. Då tar alltså den rädda hunden förr eller senare tillfället i akt att bete sig så som den sätt äldre hundar "fostrat" den, innan den kom till mig.

Efter att jag sedan lärt bort det elaka på hunden, så blir hundarna bra och får aldrig återfall. Aldrig. Detta är mycket intressant. Det säger mig att hundens rätta natur är aldrig elakhet. Hade hackkycklingordning varit normalt hundbeteende så skulle det inte utplånas så lätt och totalt.

 

 

Hackkycklingordning

Hackkycklingordning är när en hund är högst upp och håller de andra i stränga tyglar. Sedan den hunden som är näst högst upp hackar på de som är under den. O s v. Alltså en kedja av hackande i hundflocken.

Den som är längst ner i rang i flocken riskerar att bli sliten i stycken eller hackad ihjäl. De riskerar alltså döden.

Den som är näst längst ner i rang blir då den lägsta. Då är det dags för den att ta den ultimata mobbingen, och riskerar därmed att dö.

Det finns vissa saker som ökar risken för att bli hackkyckligen, den som är lägst i rang. Att vara ung är en av de sakerna.

 

 

Träna med våldsmetoder

Ett djur som man behandlar med våld blir farlig. Det djuret går det till sist INTE att lita på tillsammans med människor.

Den blir "oberäknerlig" enligt okunniga människor, men egentligen ger den bara svar på våran behandling.

Antingen blir den likadan (för ett fåtal hundar med ett hårdare psyken), eller rädd och trängd och försöker till sist försvara sig på ett eller annat sätt.

Försvaret kan vara flykt eller attack. I båda fallen är djuret farligt för människor, och därmed för sig själva också (en hund som biter får ett dåligt liv eller inget liv alls).

 

 

Stressbeteenden

Stressbeteenden där hunden är psykiskt oåtkomlig är sjukligt. Att jämföra med värsta sinnessjukdom. Psyket vill explodera. Avbryts inte beteendet så kan hunden till sist stressa ihjäl sig.

Stress har en egen sida, då jag anser det är så viktigt att förstå och till varje pris behöver stävjas.

 

 

Aggressivitet

Aggressivitet är när hunden blivit rädd och inte fått rätt vägledning genom detta utan fel vägledning eller ingen vägledning, som i praktiken innebär att den fått fel vägledning, då det saknas.

Aggressivitet ska inte förekomma och ska motarbetas till varje pris.

Aggressivitet är INTE hundens natur!

Känner hunden sig trygg behöver den inte bli aggressiv.

En hund är trygg när den har en säker och vänlig vägledare genom livet.

 

 

Tuffa, stöddiga hundar

Det finns människor som vill ha stöddiga och tuffa hundar, de skaffar gärna stora hundar som de kan känna att de behärskar, för att de vill det, de har behov av att ha kontroll och känna sig stor och stöddig själva.

Det är inte ovanligt att de skaffar sig kamphundar eller andra hundar som betraktas som farliga på ett eller annat sätt.

Det är inte ovanligt att dessa människor misshandlar sina hundar, är extremt hårda med dem.

Hundarna blir till synes "tuffa" med tiden, men de lider av ständig stress, de blir sällan gamla.

 

 

KOM IHÅG! Det är INTE hundens fel att sådant händer. Det är människans.

 

Uppdaterad 2021-05-07

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström