Jakthundar

 

Brukshundar är en hund som arbetar.

Jakthundar är alltså en form av brukshund.

 

Först vill jag ha sagt att jakthundar är något av de mest missförstådda hundarna som finns hos folk som inte har nära kontakt med jakthundar.

Som oftast kommer fördommar om hund från okunskap och dålig erfarenhet.

 

Först ska vi fastslå: Alla hundar är jakthundar. Däremot är inte alla raser framavlade för att ha större jaktintressen för särskilda jaktsätt. Lägg märke till de två sista orden: särskilda jaktsätt. Det ger nyckeln till det vi människor måste förstå för att kunna förstå vad jakthundar och jakthundsraser är eller kan vara.

 

Jakthundar som ingår i jaktraser (det är de som jag kommer skriva om nedan) finns i MASSOR av olika former. Exempel: Labrador, tax, cocker spaniel, stövare o s v.

Man behöver nog inte ha så mycket kunskap om hundar för att känna till att dessa raser skiljer sig väldigt mycket mentalt. Därför bör det få de flesta att tänka till.

Fråga dig:

  1. Vad används rasen ursprungligen till för slags jakt?

  2. På vilket sätt är rasen framavlad att jaga?

Här är det sedan lättare att börja öppna sina ögon och se på jakthundar som det de är, hundar i en enorm variation.

 

Sedan har vi fördommarna bland även kunniga hundmänniskor, man tycks tro att alla jakthundar är omöjliga att kontrollera och omöjliga att ha lösa. Det är inte så. Hundar är högst träningsbara.

 

 

Viktigt

Vill man leva med en jakthundsras så ska man låta den få utlopp för sin jaktinstinkt. Det är så hunden som är framavlad för detta blir lycklig.

 

 

Jakthundar utan jaktinstinkt

Det finns hundar av utpräglad jaktras som inte har något större intresse för att jaga. Så finns det också bland hundar som är framavlade av så kallad jaktstamm, d v s hundar där mer eller mindre alla släktingar är aktiva jakthundar.

Dessa hundar har inte samma behov av att jaga, däremot behöver alla brukshundar lite mer än en vanlig sällskapshundar.

Men igen, även bland jakthundar finns det de hundar som är så orastypiska så de inte ens har speciellt intresse av extra aktivering. De ska ju inte behöva aktiveras extra, utöver en normal hund, om de inte vill.

Men trots att en hund inte har behov av extra aktivitet brukar alla normala, friska hundar tycka det är kul i alla fall. Det ska vi naturligtvis inte förvägra dem bara för att de är orastypiska.

 

 

Tidig träning

Ska man ha jakthund så gör man klokt i att mycket tidigt träna in inkallning.

Raser som jagar på syn har extra stor fallenhet att fortsätta rakt fram. På raser som jagar på syn är det därför extra bra ifall man lär in kommandot "vänd".

Ju yngre hunden är när man lär in detta, ju bättre är det.

Samtidigt är det bra att hunden får chansen att lämna ägaren också redan när de är små, för de raser som ska jaga så. Enklast är det att man är med dem i större inhägnader och t ex väcker jaktlusten genom att ge den konstgjorda byten en bit ifrån människan.

 

 

Framavlad jaktstamm

Så finns det också bland hundar som är framavlade av så kallad jaktstamm. Det är hundar där mer eller mindre alla släktingar är aktiva jakthundar.

Avkommor från hundar där många generationer jagat har större förutsättningar att bli bra jakthundar.

 

 

190829 Olika udda jaktbyten

Vi får fler och fler nya raser i vårt avlånga land. Vissa av dessa är det extra viktigt att hålla kort.

Exempel: Bisamråttor börjar etablera sig i Umeå. Som om vi inte får nog mycket skit från Amerika förrut.

Bisamråttan kan nog vara hur superbra som helst, i USA. Men den platsar inte i vårat ekosystem.

Därför är det dessutom jaktsäsong på bisamråtta året runt i Sverige.

Det verkar på mig att Sverige behöver flera jakt-allround hundar.

Hittills har oftast Sverige satsat mest på specialist jakthundar. En ska bara gå på hare. En bara på rådjur. En enbart på älg. O s v.

Vi kanske behöver börja tänka lite annorlunda?

 

 

 

Egen erfarenhet

Jag har själv levt med ett gäng olika jakthundar. Jag har inte haft problem med det.

Däremot förvånade det mig att det var så otroligt enkelt att lära av mina Podengo Portugues Grande från att jaga getter (det var två som jag tränade), trots att de var vuxna med råge när de tränades. När jag gjort det så ville dessa två hundar inte ens titta åt får, rådjur eller liknande djur.

Observera då att dessa två hundar redan tidigare och även efter träningen jagade aktivt och regelbundet små gnagare.

 

 

Läs mer om brukshundar.

Läs mer om Podengo Portugues som jakthund.

 

Uppdaterad 2019-08-30

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström