Jag söker...

 

 

JAPANESE CHIN HANE

Jag söker en obesläktad (så långt det är möjligt) Japanese chin hane. Den ska helst vara vuxen, hellre äldre än yngre, men alla åldrar är intressant. Fullt frisk. Inget brock. Friska knän. Friskt hjärta. Allt igenom ua och ska ha varit så under sin levnad.

Hundarna i härstamningen ska helst blivit gamla, gärna så gamla som möjligt.

Gärna utställd. Gärna använd i avel tidigare.

Den SKA vara kort i ryggen, d v s fyrkantig. Den SKA ha rätt ansiktsuttryck, INGEN NOSRYNKA!!! Heller ska INTE föräldrarna ha någon nosrynka!!! Den ska ha bra psyke.

Den ska INTE bära på farliga anlag i släkten, så som t ex tidigt hjärtfel, nack/rygg problem, epilepsi och liknande som skapar hundar med lidande, ofta i kombination med för tidig död.

Storlek 2,2 - 4,2 kg. 22 - 28 cm.

Färg egalt, men är det en röd så blir jag extra lycklig. Utbredningen på vidfläcksfälten är egalt.

Är hunden ouppfostrad, ej rätt tränad vid hantering, pinkar inne eller liknande är det inget som helst hinder. Sådana olater tränar jag bort.

Vill ni att er hund ska ställas ut i första hand, sälj inte hund till mig! Vill ni att hundar ska bli behandlade som utställningsföremål på bekostnad av deras mentala hälsa och liv, så sälj inte hund till mig!

Vill ni att er hund ska vara lycklig och få ett lyckligt liv utan mentala eller stressrelaterade sjukdomar, sälj till mig. Vill ni att hundarna skyddas från lidande, både fysiskt och psykiskt, och bara får vara den bästa hund de kan bli, sälj till mig.

 

 

Uppdaterad 2020-02-23

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström