Flockbeteende

 

Vi har idag nya regler och bestämmelser i Sverige som säger att ALLA hundar ska umgås minst en timme dagligen med andra hundar.

Vi måste ge våra hundar en bra start så de kan umgås med andra hundar på ett bra sätt.

Detta är av ännu större betydelse nu p g a en av de nya bestämmelserna vi har i Sverige idag.

Sedan har vi hundar som inte är duktiga på att umgås med andra hundar, de behöver lära sig det.

Ämnet är stort och omfattande. Jag har därför förärat detta en egen sida som jag kallar flockbeteende.

 

 

Naturligt

Det är naturligt för hundar att leva i en flock. Hundar är det enda djurslag som jag känner till som har förmågan att ta människorna som sin flock, som om alla vore en normal flock, trots att det består av människa+hund.

En hund av icke kampras och med rätt prägling på andra hundar från den är liten älskar att umgås med andra, snälla hundar.

En del hundar blir skrämda, värst är om det sker i en ålder när hundar är särskilt känsliga, när de växer upp, och kan därmed få problem med att umgås med andra hundar om de inte blir korrekt tränade med snälla hundar.

 

 

Träffa andra hundar en timme om dagen

Exempel: Alla hundar ska enligt svensk lag idag träffa andra hundar minst en timme om dagen. De aldra flesta hundar som inte lever i grupp/delvis eller på heltid tillsammans med en eller flera hundar, ska tvingas till att träffa andra hundar, vare sig de vill eller inte.

Det finns hundar som är elaka på andra hundar. Det finns hundar som är livrädda för andra hundar. Det finns hundar som är fullständigt ointresserade av andra hundar. Dessa hundar ska omvändas över en natt för att passa svenska lagar och bestämmelser, vare sig de mår bra av det eller inte. Alla. Inga undantag.

Det finns raser som inte fungerar i grupp p g a hur vi människor har avlat dem. Dessa ska också tvingas till dagligt umgänge.

I detta snurriga Sverige vi idag lever i kommer många oskyldiga hundar att skadas p g a myndigheters gigantiska djurförsök med våra älskade hundar.

Vissa tycks tro att vi på detta vis gör livet bättre för hundar.

Individuella hänsynstaganden får inte ske, utan alla ska vara stöpta i exakt samma form, annars ska de inte finnas.

Det är utan tvekan en sjuk värld vi lever i idag.

Jag klagar inte å eget syfte i direkt medning, alla mina hundar är sociala och umgås dagligen med andra hundar, våra andra hundar!

Jag har inga problem med enstöringar till hundar.

Däremot har jag ibland tagit hand om hundar som blivit illa behandlade innan de kom till mig som jag varsamt fått lära att lita på andra hundar igen.

Jag har också tagit hand om hundar som blivit så mobbade som små så de själva blivit mobbare, som jag också tränat att vara snäll och lita på mig och mina hundar.

Med detta sagt måste man förstå att det kräver tålamod, tid, kunskap, ibland kunskap utöver det normala. Det är INTE gjort i en handvändning.

Men så väljer jag att leva med hundar som är naturligt sociala, inte raser som är av naturen enstöringar vad gäller umgänge med andra artfränder.

Det jag däremot tänker på är alla hundar i Sverige som kommer få svåra liv p g a detta.

Jag belyser och beklagar också den okunskap som nuvarande beslutsfattare inom djurlagar besitter och VARNAR för vilken framtid vi skapar åt våra stackars hundar som är inte ont anande vad som väntar dem och deras lidande helt i onödan.

Då har vi inte ens tagit upp problemen med smittrisker...

 

 

Valpars grundutbildning

Valpar som är under 12 veckor och flyttar till ett hem utan annan hund lär sig inte att prata hundspråket. Den hunden blir handikappad för livet när det gäller att umgås med andra hundar.

Till viss del kan man inte ta igen det, men tack och lov är hundar lättlärda.

Man kan på konstgjord väg lära hundar att umgås med andra, trevliga och balancerade hundar.

Det kräver träning och rehabilitering av kunniga människor och balancerade, sociala hundar. Framför allt ska de skyddas ifrån att möta intolleranta hundar som inte är i balans.

Idag med nya lagar att alla hundar ska umgås med andra hundar minst en timme om dagen är det av största vikt, för att vi inte ska förstöra mentaliteten på våra hundar och samtidigt följa svensk lag, att rehabilitera dessa stackars hundar som inte fått denna grundutbildning.

 

 

 

Fellärda hundar

Hundar som blivit kraftigt skrämda eller långvarigt mobbade, eller mobbade från tidig ålder av andra hundar kommer få mentala störningar av att umgås med andra hundar.

Sådana hundar behöver långvarig rehabilitering för att bli friska i psyket.

Det får dessvärre hemska konsekvenser för hundindividens mentala hälsa.

Jag har sett alla varianter av detta.

De hundarna stör och förstör för andra hundar.

Hundar med sådana här störnnigar behöver två saker, en människa som förstår den och är kapabel att rehabilitera dem + ett gäng socialt anpassade hundar som kan hjälpa den mentalsjuka hundar att få tillbaka ett sunt umgänge med andra hundar.

Det är inte hundens fel att den blir så här, det är människan som inte skyddat hunden från lidande från början!

Det är av största vikt att dessa hundar rehabiliteras med tanke på dagens lagar i Sverige. Dessa hundar utgör annars en mycket stor risk att förstöra andra, intet ont anande hundar, så de också blir mentalt störda.

 

 

En hund, två hundar eller fler?

Här har vi något som det mycket sällan skrivs om: En hund, två hundar eller tre? Skillanden mellan dessa tre varianter är mycket stor.

Har man tre hundar och vill ha fler, är skillnaden mindre!

En ensam hund i familjen urartar fort till att leva helt på människans premisser. De får anpassa sig, inte ovanligt så till den grad att de blir små minimänniskor, eller i alla fall försöker göras till små minimänniskor, ibland på hundens psykes bekostnad.

Två hundar brukar ge lite balans på det, och då hundarna emellan oftast har ett underbart förhållande berikar det livet för hunden + för ägaren/ägarna OM ägarna vill ha en hund och inte det de inbillar sig är en hund. Det är otroligt roande för oss som har två hundar eller fler att iakta deras finstämda samspel.

Att ta in en tredje hund i sällskapet, i familjen, ändrar dynamiken helt. Då får man en liten flock hundar som man ska styra över. Man blir en utpräglad flockledare och kommer inte undan med så många mänskliga maneer/förmänsklinganden av hundar i hanteringen av dem. Man tvingas bli duktigare i sin kunskap om vad hundar egentligen är, om man lever med hundarna och inte bara förvarar dem...

Tror man att hundarnas vara styr en själv när man har en och två hundar, så vet man inte vad som väntar när man har tre eller flera hundar. Vissa människor som kanske egentligen inte är så mycket för hundar, utan hellre för det de tror, eller vill tro, är hundar, fungerar bäst med en hund.

De som verkligen uppskattar hundar för vad de är kan få otroligt mycket glädje av en kompis, och ägaren kan då också få en stor fördjupning i sitt hundägarskap och stora portioner extra glädje i livet.

Tredje hunden och fler, det är vad vissa bara vill ha. Det som är gemensamt för dem som vill LEVA MED tre hundar eller mer är en speciell själ som verkligen älskar hundar. Då undantar jag helt och hållet de som håller hundar i förvar av andra anledningar, jag pratar alltså då om de som verkligen VILL LEVA MED hundar.

Antal hundar och hur det skiljer sig åt för hundägare skrivs det lite om, men däremot finns det en del artiklar om barn i familjen, en, eller två, eller kanske fler? I viss mått finns det likheter i dynamiken mellan antal barn i en familj och antal hundar i en familj.

 

 

Kamp- och vakt-hundar

Det finns hundraser som är framavlade för att slåss med andra hundar. En del av dem är rent framavlade för att slåss. En del för att vakta mot andra hundar.

De hundarna måste kunna umgås med andra hundar p g a de nya svenska lagarna som trädde ikraft 1 april 2019.

Idag ska ALLA hundar utan undantag umgås med andra hundar MINST 1 timme VARJE dag.

P g a detta har ägare till dessa raser ett enormt ANSVAR som innebär mycket hög KUNSKAP och engagemang för att få dessa hundar att naturligt umgås med andra hundar utan att förstöra livet för andra hundar.

 

 

Flocken är hundens familj

Att någon som påstår sig tycka om hundar anser att de ska vara bortstängda från familjen på julafton, även om sagda "expert" anser att hunden ska kompenseras med en lång promenad efteråt, det går över mitt förstånd. Att hundar kan skadas av att vara med för att det kan vara "stökigt", då undrar jag vad de har för sig på julaftonen? Och att säga det på TV dessutom denna morgon (211223). Jag hoppas innerligt att de som lyssnar inser att man INTE stänger bort sin hund på julaftonen. Och att man INTE utlöser fullt slagsmål, eller vilket stök som kan tänkas förekomma som kan skada hundar, på självaste julaftonen, och inte annars heller. Människor som omger sig med djur SKA vara balanserade och vänliga, och ta hänsyn. Då mår alla omkring oss bra mycket bättre. Det är INTE eftersträvansvärt att bråka, heller inte att ha hundar som man stänger bort. Det borde vem som helst inse. Har man hund borde man INTE bry sig om att bjuda in människor som inte kan uppföra sig med hundar eller ta till sig enkla instruktioner. Instruktioner som att inte titta på hunden, inte ta i hunden, inte prata med hunden. Låt den bara vara, så blir allt bra. Kan inte människor som har problem med att umgås med hundar följa enkla instruktioner, så borde de människorna INTE besöka hundägare över huvud taget. Hundar känner sig inte hotade när de inte blir hotade. En hund som inte känner sig hotat blir inte rädd. Fler nyheter.

 

 

Löpande, dräktiga, digivande tikar och dominans

När en tik löper och är dräktig är hon dominant. Även en lågrangad tik är dominant under sin dräktighet. När hon däremot fött sina valpar är hon ytterst sårbar. De dominanta tikarna återfår sin forna ställning. På raser eller grupper där hundarna är mer "vilda" är då risken att den dominanta tiken ger sig på den sårbara tiken och framför allt hennes valpar. Detta är en av orsakerna till att det är av yttersta vikt att varje tik med nyfödda valpar har en trygg och lugn plats där ingen annan hund har tillträde förrän tiken vill det. Det gäller att förstå och känna sina hundar. Gör man inte det, och ändå vill vara hunduppfödare, så måste man skydda tikar och valpar från alla andra hundar hela tiden tills valparna är ca 2-3 månader.

 

Uppdaterad 2022-05-31

 

© all rights on www.piaskennel.com belong to Annika Hagström