Exempel arv

 

Detta exempel förutsätter att man vet vad föräldrarna har för färger i sina gener och hur man då kan räkna ut vad avkommor kan bli i för färger.

Hur man vet vad en hund bär på för gener är en kombination av två saker, härstamning och avkommor.

 

Ena föräldern säger vi är röd (ay) men bärare för tan markeringar (at), svart (B) och choklad (b). Två av dennes allel par kommer då se ut så här: ayat Bb.

Den andra föräldern säger vi då är black/tan (atat B) men bärare för choklad (b). Två av dennes 10 allel par skulle då se ut så här: atat Bb.

Från första föräldern kommer valpen ärva ay eller at.

Från andra föräldern kommer valpen ärva at eller at.

Från detta första allel par kan valpen bli något av:

Från första föräldern kommer valpen ärva B eller b.

Från andra förälderna kommer valpen ärva B eller b.

Från detta andra allel par kan avkomman få något av:

Totalt är det 16 olika kombinationer med alleler som vavkomman kan ha ärvt redan i detta skede då det endast räknas på 2 allel par:

 

ayat BB inträffar 2 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 12,5 % chans att bli röd och vara bärare för tan-markeringar och svart.

ayat Bb inträffar 4 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 25 % chans att bli röd och vara bärare för tan-markeringar, svart och choklad.

ayat bb inträffar 2 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 12,5 % chans att bli röd och vara bärare för tan-markeringar och choklad.

atat BB inträffar 2 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 12,5 % chans att bli black/tan och inte bär på några dolda anlag.

atat Bb inträffar 4 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 25 % chans att bli black/tan och bärare för choklad.

atat bb inträffar 2 gånger av 16. Det betyder att avkomman har 12,5 % chans att bli choklad/tan och inte bära på några dolda anlag.

Detta betyder alltså att 50 % blir röda men bär på anlag för tan-markeringar svart och / eller choklad. 37,5 % blir black/tan och möjliga bärare för choklad. 12,5 % blir choklad/tan.

Eller med andra ord, i en kull med 8 valpar från dessa två föräldrar kommer det teoretiskt bli:

1 röd som är bärare på tan-markeringar och svart
2 röda som är bärare på tan-markeringar, svart och choklad
1 röd som är bärare på tan-markeringar och choklad
1 black/tan som inte bär på några dolda anlag alls
2 black/tan som är bärare av choklad
1 choklad/tan som inte bär på några dolda anlag alls

Det blir alltså statistiskt 4 röda, 3 black/tan och en choklad/tan.

_______________________________

 

Korsnings schema

Korsningsscheman är ett välkänt begrepp inom genetik, det är för att lätt kunna tydliggöra vad två hundar som paras med varandra kan få för möjliga kombinationer. Förutsättningen är att man vet vad föräldrarna har för alleler.

Detta ger samma resultat som ovan, det är bara uppställt på ett annat sätt.

_______________________________

 

Först två röd agouti hundar som paras med varandra, båda är också anlagsbärare för black/tan. Då blir det som nedan.

 

Föräldrar Ay at
Ay AyAy Ayat
at Ayat atat

Detta betyder en homozygot rödagouti. En black/tan. Två heterozygota rödagouti.

Studerar man enbart fenotyp blir det alltså 75 % röda och 25 % black/tan.

Glöm inte att vi pratar om den nyckbara slumpen!

_______________________________

 

Nu parar man en homozygot brindle (KbrKbr) med en icke brindle (kk).

 

Föräldrar Kbr Kbr
k Kbrk Kbrk
k Kbrk Kbrk

Alla valparna blir då brindle, men bärare för icke brindle (Kbrk).

_______________________________

 

Nu gör vi samma, fast med fler lokus. Ena föräldern är rödagouti och dold bärare av black/tan (Ayat kk). Andra förälderna är homozygot brindle och dold bärare av black/tan (Ayat KbrKbr).

Föräldrar Ay Kbr Ay Kbr at Kbr at Kbr
Ay k AyAy Kbrk AyAy Kbrk atAy Kbrk atAy Kbrk
Ay k AyAy Kbrk AyAy Kbrk atAy Kbrk atAy Kbrk
At k AyAt Kbrk Ayat Kbrk atat Kbrk atat Kbrk
At k AyAt Kbrk Ayat Kbrk atat Kbrk atat Kbrk

25 % blir black/tan brindle och bärare av icke-brindle (atat Kbrk). 

50 % blir brindle och bärare för black/tan och icke-brindle (AyAt Kbrk).

25 % blir brindle och bärare för icke-brindle (AyAy Kbrk).

Tittar man bara på fenotypen blir 75 % brindle (AyAy Kbrk eller AyAt Kbrk). 25 % black/tan brindle (atat Kbrk).

_______________________________

 

Uppdaterad 2014-08-16